Watermanagement

Wil jij je verdiepen in de waterketen, die loopt van de winning van drinkwater tot de afvoer van afvalwater? En het watersysteem: het beheer van het oppervlaktewater, van sloot tot waterkering? In deze minor leer je alles over watermanagement. Je bestudeert het ontwerp van systemen als het drinkwaterstelsel en de riolering. Ook leer je hoe het beheer werkt van bijvoorbeeld bruggen en gemalen. 

De minor Watermanagement is voor studenten van meerdere opleidingen: Civiele Techniek, Milieukunde, Bedrijfskunde, Kust- en Zeemanagement en Stedenbouwkunde. Deze mix van expertises maakt de minor extra interessant. Je kunt ook deelnemen via Kies op Maat. 

Kenmerken

Startmoment

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Techniek

Inhoud van de minor

De minor Watermanagement behandelt de civieltechnische zaken bij de inrichting van gebieden. De civieltechnische zaken worden in theorie en in praktijksituaties gegeven. De minor bestaat uit 6 verschillende modules van 5 EC elk, waarbij 5 modules een ander aspect van watermanagement behandelen. 

Het is een technische minor waarin ook wordt gerekend naar exacte waarden.  Een bijzondere, zesde, module binnen de minor is de vrije opdracht van 5 EC. Binnen het brede domein van watermanagement mag de student vrij, naar keuze van zijn/haar belangstelling, een onderwerp kiezen voor het doen van een onderzoek (of het maken van een ontwerp). 

Opzet van de minor

De 6 modules van de minor Watermanagement  (6 x 5 EC = 30 EC): 

 • Module Drinkwater; je ontwerpt een drinkwaterstelsel in een groot gebied, je bepaalt eerst de waterbehoefte (ook voor de toekomst) en ontwerpt vervolgens het stelsel van leidingen, reservoirs en pompen. 
 • Module Riolering; je ontwerpt een systeem voor de afvoer van regenwater en voor afvalwater, rekening houdend met het goed verwerken van extreme neerslaghoeveelheden en milieuaspecten. 
 • Module Dijken en Oevers; je ontwerpt een waterkeringslandschap als primaire waterkering tegen overstroming van de zee. Niet alleen een dijk, maar ook het gebied aan de zeezijde en het gebied aan de landzijde worden ingericht om de verwachte zeespiegelrijzing en extreme stormen te weerstaan. 
 • Module Waterbeheer; je houdt je bezig met de inrichting van stedelijk gebied, je (her)ontwerpt de inrichting om hinder door klimaatverandering te beperken: maatregelen tegen hitte-stress, tegen wateroverlast, tegen droogteoverlast. 
 • Module Beheer en Onderhoud; het is een uitdaging om de uitbreidende bebouwde gebieden in goede staat te houden. Een stedelijk gebied kent veel assets (bruggen, wegen, gemalen, groen) waarbij een uitgekiend beheer en onderhoud financieel miljoenen besparing kan opleveren. Je houdt je met die onderhoudsstrategieën bezig. 
 • Module Vrije Opdracht; je kiest een onderwerp uit het brede domein Watermanagement. Je doet een onderzoek in het kader van dat onderwerp.       

Toetsing

In alle 5 modulen wordt je geconfronteerd met een watermanagement-issue. Je maakt een ontwerp of een advies voor dat issue. Het resultaat is een beroepsproduct. Dat beroepsproduct wordt beoordeeld.  In de vrije opdracht bepaal je zelf het onderwerp voor je ontwerp of onderzoek. Het resultaat van je werk wordt beoordeeld. 

De minor wordt afgesloten met een assessment, waarin je bewijst dat je aan de vereiste leeruitkomsten of de competenties hebt voldaan.     

Toelatingseisen

De minor Watermanagement is geschikt voor studenten met een brede belangstelling voor water-issues en die niet schrikken van een behoorlijke berekening. Je moet aardigheid hebben en aanleg hebben voor het oplossen natuurkundige problemen. Daarnaast is het goed om inzicht te hebben in maatschappelijke aspecten van watermanagement. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.