Inventarisatie online problemen onder jongeren (12-18 jaar)

dinsdag 09 maart 2021

Jongeren zijn vaak online: om met vrienden te chatten, filmpjes te kijken, te gamen en om online onderwijs te volgen. Meestal gaat het goed, maar er kunnen ook dingen gebeuren die heel vervelend zijn, zoals online pesten, online misleiding of seksuele intimidatie.

Kennis over de ernst en omvang van online problemen onder jongeren is voorwaardelijk om te weten wanneer welke maatregelen zijn vereist. Zeker in deze coronatijd, nu de afhankelijkheid van internet alleen maar is toegenomen. De #Taskforce Digitale Veiligheid van de #gemeente Amsterdam heeft daarom aan #NHL Stenden hogeschool de opdracht verleend om onderzoek te doen onder Amsterdamse scholieren.

Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen de #Onderzoeksgroep Cybersafety en het #lectoraat Organisations & Social Media (beide NHL-Stenden). Hierbij bundelen wij onze kennis over #onlineveiligheid en #mediawijsheid. We hebben een Online Tool Internetveiligheid ontwikkeld, gericht op leerlingen in het voortgezet onderwijs (12-18 jaar). Deze tool, die op maat voor deze jongeren is ontwikkeld, brengt snel en laagdrempelig in kaart hoe vaak online problemen voorkomen. De cijfermatige basis gebruiken we als vertrekpunt om internetveiligheid en mediawijsheid onder jongeren te vergroten. Uiteraard wordt hierbij de anonimiteit van alle deelnemers gewaarborgd en ook duidelijk met de jongeren gecommuniceerd.

Wilt u als schoolbestuur, gemeente of veiligheidsregio ook gebruikmaken van de Online Tool Internetveiligheid, neem dan contact op met onderzoekers @Joyce Kerstens of @Deike Schulz.