Kamervragen Stenden Qatar door minister beantwoord.

donderdag 14 maart 2019

Vandaag, 14 maart 2018, heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schriftelijke Kamervragen over Stenden Qatar beantwoord.

In de beantwoording geeft zij aan dat er naar aanleiding van een anoniem signaal een Inspectieonderzoek naar Stenden Qatar loopt. Het inspectierapport verschijnt naar verwachting in juni.

NHL Stenden heeft in de afgelopen tijd de gevraagde informatie aan de Inspectie verstrekt en zal in het belang van de kwaliteit van het onderwijs haar bijdrage blijven leveren. Zoals eerder gezegd staat NHL Stenden open voor verbeteringen en zal zo nodig het beleid aanpassen. Tot het verschijnen van het Inspectierapport zal NHL Stenden – conform gebruik – terughoudend zijn over de inhoud van het onderzoek.

De beantwoording van de kamervragen