Symposium: ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp’

Muziek-, dans-, drama-, beeldende-, spel- en psychomotore therapie helpen kinderen en jongeren met problemen op weg om beter in hun vel te zitten, anders met hun problemen om te gaan, problemen te uiten en te verwerken. De kracht van de ervaring helpt. Maar hoe kunnen we ook laten zien dat het werkt, bijvoorbeeld aan verwijzers en financiers.

Sinds ‘de transitie’ is er veel veranderd in de organisatie en uitvoering van de jeugdhulp. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het belang groter is geworden om het behandelaanbod van beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, danstherapie, speltherapie en PMT beter te gaan onderbouwen en profileren.

In de ochtend zal Tom van Yperen in zijn presentatie ons meenemen naar een meer evidence-based Vaktherapie. Kees van den Bos geeft een lezing over Interventiebeschrijvingen en we worden door Marinus Spreen en Celine Schweizer bijgepraat over de kracht van ervaring en voordelen van een goede samenwerking.

’s Middags vinden er 9 workshops plaats in 2 workshoprondes. Elke ronde kun je aan 1 workshop deelnemen.

Wanneer: Vrijdag 18 januari 2019
Tijdstip: Van 9.30 tot 17.00 uur
Waar: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 te Leeuwarden

Programma Symposium

9.30 – 9.45   Welkom en inleiding
door dagvoorzitter Ilona Doornwaard-Klein van Accare Child Study Center
9.45 – 10.30   Naar een meer evidence-based Vaktherapie – aan het werk met uitkomsten
door Tom van Yperen
10.30 - 11.15   Interventiebeschrijvingen: voor wie, waarom en hoe?
door Kees van den Bos
11.15 - 12.00   Onderzoek in samenwerking met NHL Stenden en Accare Child Study Center
door Marinus Spreen en Celine Schweizer
12.00 - 13.00   Lunch
13.00 - 13.50   Workshopronde 1
13.50 - 14.00   Wisselen van workshopruimte
14.00 - 14.50   Workshopronde 2
14.50 - 15.00   Vervolg in Auditorium
15.00 - 15.45   Discussie met stellingen
15.45 - 16.00   Afsluiting symposium
16.00 - 17.00   Netwerkborrel

Aanmelden

De kosten voor dit symposium bedragen € 75,- per deelnemer. NHL Stenden studenten betalen een gereduceerd tarief van € 25,-. Bij inschrijving volgt direct een doorverwijzing naar de webshop voor betaling van dit symposium.

* Door SKJ, NVvP en Register Vaktherapie geaccrediteerd voor 6 punten. Accreditatie bij NIP/NVO is aangevraagd.