Symposium: Persoonsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking

Het symposium “Persoonsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking” vond donderdag 16 mei j.l. plaats bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Het symposium was de afsluiting van het onderzoek over Dementia Care Mapping (DCM).

Naast een sfeerimpressie willen wij graag iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp de gelegenheid bieden om de presentaties van de sprekers (nogmaals) te bekijken. Ook de vijf workshops van de middag, zijn kort samengevat

Download presentaties

Sfeerimpressie