Tjalina Beintema

Tjalina Beintema is docent Geschiedenis. Zij deed de bacheloropleiding Leraar Geschiedenis.

Placeholder

”Het fijne aan de studie vond ik dat het zo flexibel was.”

Interesse 
“Ik ben leerkracht geweest in het basisonderwijs en directeur van een basisschool. Dat laatste was niet my cup of tea. Ik ben goed in les geven, niet in het uitvoeren van beleid. Ik schreef me in bij een uitzendbureau, waar op dat moment toevallig een vacature was voor docent Geschiedenis. Mijn vader is 43 jaar lang docent Geschiedenis geweest en geschiedenis heeft altijd mijn interesse gehad. Ook heb ik twintig jaar in de politiek gezeten, dus een onderwerp als staatsinrichting ligt me. Ik mocht gelijk beginnen, mits ik mijn bevoegdheid haalde."

Flexibel 
"Studeren vond ik best zwaar. Ik had toen nog jonge kinderen en op mijn werk had ik het druk. Ik werkte op een kleine school, waar ik veel klassen had en het vak echt nog vorm moest geven. Het fijne aan de studie vond ik dat het zo flexibel was: je bepaalt zelf je tempo en je tentamenmomenten. Het vakinhoudelijke vond ik erg leuk, net als vakdidactiek. Hoe leuk is het om een les over de Franse revolutie te beginnen met het afspelen van de Marseillaise?”