Olie- en chemicaliënbestrijding op zee

Cursus

Ben jij werkzaam in de olie- en chemicaliënbestrijding? Wil je alles weten over de gevaren en risico’s van de betrokken stoffen, de bestrijdingstechnieken en hoe je deze technieken kunt inzetten? De cursus Olie- en Chemicaliënbestrijding op zee maakt van jou een expert op het gebied van verontreiniging van het mariene milieu.

 • Je maakt kennis met de belangrijkste thema’s binnen olie- en chemicaliënbestrijding op zee.
 • Je leert van praktijkvoorbeelden en oefent met realistische scenario’s.
 • Je bepaalt zelf welke deelcursussen je volgt.
 • Je ontwikkelt je vaardigheden in maximaal zes lesdagen.
 • Je volgt een cursus die aansluit bij twee IMO-niveaus.

Als professional werkzaam of betrokken bij calamiteitenbestrijding op het water en in kustgebieden, krijg je zonder twijfel te maken met incidentele lozingen of ongevallen met olie of chemicaliën. Deze cursus voorziet jou van alle benodigde basiskennis over risico’s voor mens en milieu, bestrijdingstechnieken en relevante wet- en regelgeving.

Het cursusprogramma bestaat uit drie losse deelcursussen en een simulatortraining, van elk 1 of 2 lesdagen. Na succesvolle afronding van de cursus (deel I, II en III) ontvang je een certificaat (IMO-niveau 2/3).

Studiekenmerken

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Max. 2 maanden

Na de complete cursus kun je de risico’s van ongevallen met chemicaliën en olie inschatten, zodat je weet wat een adequate en efficiënte response is.

Je kent de belangrijkste theorie over de eigenschappen, het gedrag en de gevaren van specifieke stoffen. Ook weet je welke bestrijdingstechnieken er zijn en welke limitaties deze hebben, zodat je kunt onderbouwen welke technieken in een bepaalde situatie bruikbaar zijn. Tot slot ben je op de hoogte van de internationale wet- en regelgeving die van toepassing is vóór, tijdens en na een ongeval.

Ieder cursusonderdeel bestaat uit 1 of 2 lesdagen.

Volg je alle deelcursussen, dan is de totale duur maximaal 2 maanden. De eerste 3 deelcursussen kunnen aangesloten gevolgd worden of verdeeld worden over een langere periode. De cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Voor deelname aan de cursus Olie- en Chemicaliënbestrijding op zee gelden geen specifieke toelatingseisen. Wel is het een pre om werkzaam te zijn in de branche.

De cursus heeft een praktijkgerichte insteek.

Er wordt gebruikgemaakt van voorbeelden uit de praktijk en geoefend met realistische scenario’s. Aanvullend op de deelcursussen is er een simulatortraining. Hiermee oefen je de werkwijze meteen in de praktijk. Deze simulatortraining is uniek in Nederland en wordt alleen aangeboden door het Maritiem Instituut Willem Barentsz.

Praktische zaken

Het cursusprogramma van Olie- en Chemicaliënbestrijding op zee bestaat uit 3 aparte deelcursussen en een simulatortraining. Je volgt de lessen in Leeuwarden en op Terschelling.

Lesdagen en lestijden

 • Elke deelcursus bestaat uit 1 of 2 lesdagen.
 • Je volgt de volledige cursus óf kiest één of enkele deelcursussen.
 • De lessen zijn overdag; de definitieve lestijden ontvang je na aanmelding.

Cursuskosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelcursussen dat je kiest. De prijsverdeling is als volgt:

 • Deelcursus I: € 850,-
 • Deelcursus II: € 850,-
 • Deelcursus III: € 600,--
 • Complete cursus (deel I, II en III): € 2.000,- (gereduceerd tarief)
 • Simulatortraining: € 600,-

De cursus is vrijgesteld van btw. In overleg met NHL Stenden is het ook mogelijk de cursussen op locatie te geven. Dan gelden er andere tarieven.

Locatie

Je volgt de lessen deels op de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden en deels op het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling. Tevens kunnen wij een deel van de cursus geven op een locatie naar wens.

 • Cursusonderdelen I en III: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 in Leeuwarden.
 • Cursusonderdelen II en Simulatortraining: Maritiem Instituut Willem Barentsz, Dellewal 8 op West-Terschelling.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Opbouw studie

Het cursusprogramma bestaat uit drie losse deelcursussen en een aanvullende simulatortraining. Deze omvatten elk één à twee lesdagen.

 

DNV GL & 2 IMO-niveaus

De simulatoren en de organisatie zijn goedgekeurd door DNV GL en de inhoud van deze cursussen sluit aan bij 2 IMO-niveaus: Supervisors en on-scene commanders (Level 2) en Senior Managers (Level 3). Je bepaalt zelf welke deelcursussen je wilt volgen. De simulatortraining is goed te combineren met deelcursus II.

In dit eerste deel komen de eigenschappen van olie en chemicaliën en hun gedrag aan bod. Je ontdekt welke typen spills er zijn en wat er vervolgens met de gemorste stof gebeurt. Hoe verplaatst een verontreiniging zich? Hoe veranderen de eigenschappen over tijd? En wat zijn de gevaren voor mens en milieu?

Cursusduur: 2 dagen.

In dit deel behandel je de verschillende methoden om olie en chemicaliën op zee te bestrijden. Welke methoden zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen? En wanneer zijn deze wel en niet toepasbaar? Onderdeel hiervan is een demonstratie van de Oil Spill Simulator.

Cursusduur: 2 dagen.

Het laatste deel van de cursus richt zich op de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot organisaties, aansprakelijkheid en schadevergoedingen.

Cursusduur: 1 dag.

In de simulatortraining wordt dieper ingegaan op de praktische aspecten rondom mechanische bestrijdingstechnieken (dynamische systemen/oliekerende schermen) en oefen je hiermee op de simulator.

Cursusduur: 1 dag.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een cursus volgen. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via  onderstaand aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

2018

Cursus - Deel I

Cursus - Deel II

Cursus - Deel III

Complete cursus - Deel I, II en III