Traffic Psychology

Cursus

Vind jij verkeerspsychologie interessant en wil je weten waarom mensen bepaalde keuzes maken in het verkeer? Wil je als verkeerspsycholoog leren kijken naar de inrichting van de openbare ruimte, zodat deze beter aansluit op het gedrag van verkeersgebruikers en andersom? Dan is de cursus Traffic Psychology iets voor jou!

 • Je maakt kennis met de belangrijkste thema’s binnen de traffic psychology.
 • Je leert denken als een verkeerspsycholoog.
 • Je leert verkeersgedrag te observeren, herkennen en beïnvloeden.
 • Je werkt met een sterke mix tussen theorie en praktijk.
 • Je krijgt les van docenten uit de praktijk.

De cursus Traffic Psychology bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Je levert bijvoorbeeld een bijdrage aan verschillende gedragsbeïnvloedende projecten die al lopen in de praktijk. Ook maak je kennis met diverse methoden waarmee je de gekozen beheersingsmaatregelen kunt evalueren.

Binnen de cursus worden kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van toetsen, opdrachten, assessments en presentaties. Heb je alle onderdelen van de cursus met positief gevolg afgerond, dan ontvang je een certificaat. Dit certificaat geldt tevens als vrijstelling voor de gelijknamige minor van de bacheloropleiding Ruimtelijke Ontwikkeling.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

5 maanden

Na deze cursus heb je kennis van verkeerspsychologie en kun je het gedrag van verkeersdeelnemers observeren, analyseren, voor zover mogelijk interpreteren, herkennen én beïnvloeden.

De cursus bestaat uit 40 lessen, verdeeld over 5 maanden. Je hebt 8 lesuren per week.

Traffic Psychology is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met de inrichting van de openbare ruimte, zoals verkeerskundige adviseurs en stedenbouwkundigen, en voor handhavers van de openbare ruimte zoals politie. Voor deze cursus heb je minimaal een mbo-diploma met vijf jaar werkervaring nodig óf je moet twee jaar van een relevante hbo-opleiding (Mobiliteit, Stedenbouwkunde, Planologie) hebben afgerond. Je wordt niet ingeschreven als student, maar als cursist.

Praktische zaken

De cursus Traffic Psychology duurt 20 weken, waarin je 8 lesuren per week hebt.
Op 1 februari 2021 zal de cursus van start gaan.

Cursuskosten

De cursus Traffic Psychology kost € 2.100,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 150,- voor boeken en studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10

Opbouw studie

In de cursus Traffic Psychology is de theorie sterk gekoppeld aan de praktijk. Het praktische gedeelte bestaat uit observaties van gedrag van verschillende verkeersdeelnemers. In het veldonderzoek worden regelmatig locaties betrokken met een ‘shared space’-inrichting (oftewel: gedeeld ruimtegebruik). Zo kun je in de praktijk ervaren wat deze vorm van weginrichting doet met weggebruikers.

Onderwerpen

Tijdens de cursus Traffic Psychology komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inleiding in verkeerspsychologie
 • Onderzoek naar verkeersgedrag
 • Beïnvloeding van verkeersgedrag
 • Mobiliteitsgedrag
 • Evalueren en monitoren van verkeersgedrag

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een cursus volgen. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Register

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de cursus Traffic Psychology, meld je dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden.

Vul het intakeformulier in