Accountantsopleiding met oriëntatie Accountancy-MKB (post-hbo)

Post-hbo

Wil jij een accountantsopleiding volgen naast je werk op een accountantskantoor? De Accountantsopleiding met oriëntatie Accountancy-MKB op post-hbo-niveau is bedoeld voor de medewerker van een accountantskantoor, die assurance wil geven aan verantwoordingen van het midden- en kleinbedrijf en deze bedrijven wil gaan adviseren op het gebied van administratie, financiën, bedrijfseconomie en fiscaliteiten.

 • Je vergroot je carrièremogelijkheden met een theoretisch getuigschrift AA-Accountant.
 • Je richt je primair op de assurance en (fiscale) adviesfunctie.
 • Je leergang sluit aan op de eisen van de praktijk.
 • Je krijgt les van docenten met praktijkervaring.
 • Je volgt een opleiding die voldoet aan de theoretische eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding.

Je wordt opgeleid tot een breed inzetbare accountant-administratieconsulent. Je ontdekt hoe je financiële zaken controleert en financiële processen organiseert. Van inlevingsvermogen tot ondernemerschap ontwikkel je de vaardigheden om het verschil te maken. Of het nu gaat om strategische beslissingen, investeringen of juridische structuren, jij geeft adviezen waarmee je de klant écht verder helpt. 

Een aantal modules worden afgesloten met een tentamen. Voor de overige modules schrijf je een portfolio gevolgd door een afsluitend gesprek. Na afronding ontvang je een getuigschrift. Daarmee voldoe je aan de wettelijke eisen van het theoretische deel van de opleiding Accountant Administratieconsulent. Naast het volgen van de volledige leergang is het ook mogelijk je in te schrijven voor de afzonderlijke modules.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Taal

 • Nederlands

Studieduur

2 jaar

Als accountant-administratieconsulent adviseer je bedrijven op administratief, financieel, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied. Het getuigschrift AA-Accountant vergroot je carrièremogelijkheden. Als je voor een accountantskantoor werkt en je praktijkstage hebt afgerond, kun je bijvoorbeeld de leiding krijgen over beginnende accountants en in sommige gevallen kun je partner worden of een eigen kantoor oprichten.

Na de opleiding heb je het volgende geleerd:

 • Begeleiden en opstellen van een businessplan
 • Opstellen en uitwerken van (maatschappelijke) businesscases
 • Begeleiden van overnames en bedrijfsopvolging
 • Selecteren en begeleiden van implementatie van geautomatiseerde systemen
 • Opstellen van financieringsvoorstellen en begeleiden
 • van de financieringsaanvragen

 • Adviseren over fiscale en strategievraagstukken
 • Kennis van investeringsanalyse
 • Deskundigheid op het gebied van procesoptimalisatie
 • Ontwikkeling en implementatie van een managementaccounting- & controlesysteem
 • Inrichten van administraties
 • Adviseren over business recovery & restructuring
 • Opstellen van begrotingen, budgetten en kostprijsberekeningen
 • Adviseren over vermogens- en estateplanning

De reguliere studieduur van de opleiding is 2 jaar.

De opleiding bestaat uit 6 modules. Elke module is opgebouwd uit verschillende vakgebieden. De modules zijn gebaseerd op in totaal 840 studie-uren (30 EC’s/studiepunten) per jaar. 1 EC staat voor 28 studie-uren.

Om deze leergang te volgen heb je een afgeronde hbo-bachelor Accountancy nodig. Als je de Overall Toets (OAT) hebt afgerond, kun je eventueel al starten met de opleiding.

De Accountantsopleiding met oriëntatie Accountancy-MKB is sterk praktijkgericht.

Je levert een aantal beroepsproducten uit jouw eigen praktijk. Om te kunnen afstuderen als accountant met oriëntatie Accountancy-MKB, moet je naast de theoretische opleiding ook 3000 uur ervaring opdoen in de praktijk. Met dit praktijkgedeelte kun je tijdens of na je studie beginnen.

SRA-Convenant

Tijdens de praktijkstage volg je trainingen, intervisies en begeleidingsbijeenkomsten. NHL Stenden heeft een convenant met Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA), waardoor studenten die bij een SRA-kantoor werken deze bijeenkomsten kunnen volgen op onze locatie (bij voldoende deelname).

Praktische zaken

De opleiding wordt samen met Hanzehogeschool Groningen aangeboden. Het eerste jaar zijn de colleges in Groningen en het tweede jaar in Leeuwarden. De colleges worden wekelijks gegeven op vrijdag van 9.00-16.00 uur.

Kosten

De leergang kost € 9.000,-. Houd daarnaast rekening met extra kosten voor boeken en ander studiemateriaal van circa € 500,-. De leergang is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de opleiding wisselend per jaar aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10 en op de locatie Meerwold van Hanzehogeschool in Groningen, Laan Corpus den Hoorn 300.

Losse modules volgen

Naast het volgen van de volledige leergang is het ook mogelijk je in te schrijven voor de afzonderlijke modules. Voor de losse modules gelden geen specifieke toelatingseisen.

Audit & Assurance

Start: september 2021
Duur: 5 maanden
Prijs: € 1.350,-, exclusief literatuur, inclusief examen
Locatie: Hanzehogeschool Groningen

Risicogericht samenstellen

Start: september 2021
Duur: 5 maanden
Prijs: € 1.250,-, exclusief literatuur
Locatie: Hanzehogeschool Groningen

Belastingrecht

Start: september 2021
Duur: 5 maanden
Prijs: € 1.350,-, exclusief literatuur, inclusief examen
Locatie: Hanzehogeschool Groningen

IT in de accountantspraktijk

Start: september 2021
Duur: 5 maanden
Prijs:  € 1.250,-, exclusief literatuur
Locatie: Hanzehogeschool Groningen

Analyse bedrijfsstrategie en informatievoorziening, de bedrijfsscan

Start: september 2021
Duur: 5 maanden
Prijs:  € 2.350,-, exclusief literatuur
Locatie: NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Bedrijfsovername

Start: 24 januari 2020
Duur: 5 maanden
Prijs:  € 2.350,-, exclusief literatuur
Locatie: NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Opbouw studie

De 2-jarige Accountantsopleiding met oriëntatie Accountancy-MKB heeft een omvang van 60 EC. De opleiding is thematisch opgebouwd en kenmerkt zich door een beroepsproduct dat centraal staat en dat ondersteund wordt door conceptuele modules.

In de theoretische fase bouw je de adviesfunctie van accountant verder uit. Er is aandacht voor specifieke assurance bij verantwoordingen die niet zijn afgeleid van een gecontroleerde jaarrekening of van een andere financiële verantwoording en voor een geïntegreerde benadering van IT.

Daarnaast heb je aandacht voor de beroepshouding van accountants, waarbij je een groter bewustzijn van de maatschappelijke rol van de accountant ontwikkelt en reflecteert op maatschappelijke vraagstukken voor jouw eigen functioneren.

 

Eerste jaar

In het eerste jaar van je opleiding komen onderstaande modules aan bod:

 • Audit & Assurance
 • Risicogericht samenstellen
 • Belastingrecht
 • IT in de accountantspraktijk

 

In het tweede jaar van je opleiding komen de volgende modules aan bod:

 • Analyse bedrijfsstrategie en informatievoorziening, de bedrijfsscan
 • Bedrijfsovername

Daarnaast staat het tweede jaar in het teken van beroepsproducten uit jouw eigen praktijk.

De volgende vakgebieden komen bij het theoretische deel binnen deze modules aan bod, onder vermelding van het aantal te behalen EC’s:

 • Audit & Assurance 8 ECICAIS (bestuurlijke informatievoorziening) 6 EC
 • Financial accounting 5 EC
 • Financiering 4 EC
 • Management accounting & control 4 EC
 • Strategie, leiderschap & organisatie 8 ECEconomie 2 EC
 • Recht 3 EC
 • Fiscaliteit (belastingrecht) 7 EC
 • Boekhouden 3 EC
 • Statistiek 4 EC
 • Gedrag, ethiek & besluitvorming 6 EC

De modules Audit & Assurance en Fiscaliteit & Recht worden afgesloten met een landelijk tentamen. Voor de overige modules schrijf je een portfolio gevolgd door een afsluitend gesprek.

 

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een leergang volgen in deeltijd. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via een aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging van NHL Stenden Hogeschool. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

Meld je aan voor deze cursus

Losse modules afzonderlijk te kiezen

Meld je aan voor Audit en Assurance

Meld je aan voor Risicogericht samenstellen

Meld je aan voor Belastingrecht

Meld je aan voor IT in de accountantspraktijk

Meld je aan voor Analyse bedrijfsstrategie en informatievoorziening, de bedrijfsscan

Meld je aan voor bedrijfsovername