Algemeen Fiscale actualiteiten 2020 - nieuwe wetgeving, jurisprudentie en beleidsbesluiten

Cursus

Heb je ook geen tijd om alle wetswijzigingen, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden?

Tijdens de studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten 2020 wordt je geïnformeerd over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Minister van Financiën. We geven je alvast een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

1 avond

PE-punten

Voor deze bijeenkomst worden er vanuit NBA 4 PE uren toegekend. koninklijke_nba_04-pe

Praktische zaken

De opleiding Fiscaal Adviseur wordt aangeboden in samenwerking met het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum. De opleiding maakt deel uit van het contractonderwijs van hogescholen. Het eindniveau is vergelijkbaar met het eindniveau van de fiscale vakken van de hbo-opleiding Fiscale Economie

Lestijden

De cursus vindt plaats op 12 februari 2020 om 18.30 uur.

Opleidingskosten

De cursus kost € 230,-. De opleiding is vrijgesteld van btw.

Locatie

Je volgt de opleiding aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 8.

Opbouw studie

Met ingang van 2020 staat ons weer het nodige aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. Op Prinsjesdag is het is een en ander aangekondigd op fiscaal terrein verder zal het kabinet ook nog met nieuwe voorstellen komen. Tijdens het actualiteitencollege op deze avond zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

Onderwerpen
 • Ingrijpende wijzigingen tarieven en heffingskortingen (2 schijven systeem);
 • In stapjes naar aftrek van aftrekposten tegen het laagste tarief (zowel particulieren als ondernemersaftrekken);
 • Nieuwe regeling bijtelling fiets van de zaak;
 • Hypotheekrenteaftrek ook versneld naar aftrek tegen laagste tarief;
 • Aanpassing wetgeving aan arrest conserverende aanslagen pensioen/lijfrente;
 • Lagere Vpb tarieven en ter compensatie hoger tarief AB;
 • Wijziging verliesverrekening Vpb en box 2 IB;
 • Voorgenomen aanpak hoge debet standen DGA;
 • Afschaffing generieke dividendbelasting en introductie bronheffing op dividenden naar laag belaste landen;
 • Lagere afschrijving onroerende zaken in eigen gebruik;
 • Lage BTW tarief omhoog;
 • Wijziging van de kleine ondernemersregeling in de OB
 • Minder vaak belastingrente verschuldigd;
 • Nieuwe aansprakelijkheden in de invorderingswet (begunstigden).

Naast de nieuwe wetgeving zal weer aandacht worden besteed aan de in 2019 en begin 2020 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:

 • Proefprocedures over houdbaarheid box 3;
 • Bewijs eigenwoninglening (schriftelijke stukken);
 • Aftrekbaarheid zelfgekweekte cannabis als zorgkosten;
 • Privé gebruik auto, begrip privé ritten;
 • Algemene heffingskorting voor gedeelte jaar buitenlands belastingplichtig;
 • Strenge inschrijvingseis ouder kind voor heffingskortingen;
 • Goed koopmansgebruik en ijzeren voorraad;
 • KIA bij samenwerkingsverband;
 • Aftrek waz-premies ruimer dan gedacht;
 • Afwaardering schuldvordering geëmigreerde AB-houder;
 • Bedrijfsopvolgingsregeling AB;
 • Liquidatieverlies AB en VPB;
 • Onzakelijke borgstelling;
 • Onzakelijke lening/aansprakelijkheid/paraplukrediet;
 • Splitsingsvrijstelling;
 • Infokap en uitdeling;
 • Renteaftrekbeperking art. 10a/parallelliteit;
 • Diversen buitenlands vermogen/tipgever/herziening etc;
 • Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling loonbelasting;
 • Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding;
 • Vereiste aangifte;
 • Invoering nieuwe kor in 2020;
 • Zonnepanelen en de BTW;
 • Staatsteun: bij beroep op vrijheden en in gevallen van rulings/transferpricing

Met deze studiebijeenkomst krijgt u een update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Tijdens deze avond gaan we op een aantal belangrijke onderwerpen dieper in. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als compleet naslagwerk kunt gebruiken.

De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren, etc. De bijeenkomsten wordt gegeven op HBO-niveau en worden vaak gevolgd door oud cursisten van de opleiding tot Fiscaal Adviseur.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via een aanmeldformulier. Als je het formulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Je kunt je aanmelden via een aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

De informatie over deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie. Op het tijdstip van inschrijving kan de inhoud van de opleiding zijn gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aanmelden