Algemeen Fiscale actualiteiten 2021 - nieuwe wetgeving, jurisprudentie en beleidsbesluiten

Cursus

Heb je ook geen tijd om alle wetswijzigingen, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden?

Tijdens de studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten 2021 wordt je geïnformeerd over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Minister van Financiën. We geven je alvast een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

1 avond

PE-punten

Voor deze bijeenkomst worden er vanuit NBA 4 PE uren toegekend. koninklijke_nba_04-pe

Praktische zaken

De heer Guiljam is allround fiscalist met ervaring bij de Belastingdienst (IB/Vpb, constructiebestrijding, transfer pricing), Ministerie van Financiën (cassatiejurist), docent bij diverse opleidingen en auteur. De heer Guiljam is ook al jarenlang docent bij de Opleiding tot Fiscaal Adviseur.

Lestijden

De cursus vindt plaats op 10 februari 2021 om 18.30 uur.

Opleidingskosten

De cursus kost € 235,- wanneer gekozen wordt om fysiek aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk om de cursus online bij te wonen en de kosten hiervoor bedragen €205,--. De opleiding is vrijgesteld van btw.

Locatie

Je volgt de opleiding aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 8.

Opbouw studie

Met ingang van 2021 staat ons weer het nodige aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. Op Prinsjesdag is het is een en ander aangekondigd op fiscaal terrein verder zal het kabinet ook nog met nieuwe voorstellen komen. Tijdens het actualiteitencollege op deze avond zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

Onderwerpen
 • Ingrijpende wijzigingen tarieven en heffingskortingen (2 schijven systeem);
 • de nieuwe regelgeving met betrekking tot de schulden van aandeelhouders aan hun eigen BV;
 • de voorstellen voor aanpassing van Box 3;
 • de nieuwe baangerelateerde investeringskorting;
 • de voorgestelde beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting;
 • dijtelling privé gebruik elektrische auto met zonnepanelen;
 • de diverse Covid-19 maatregelen (o.a. fiscale coronareserve);
 • versnelde afbouw zelfstandigenaftrek;
 • verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten in de LB;
 • tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling LB;
 • afwikkeling overgangsrecht levensloopregeling;
 • aanpassing reeds eerder besloten tariefsverlaging Vpb;
 • wijziging samentelbepaling KIA bij samenwerkingsverbanden;
 • vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters en hogere Ovb voor niet eigen woningen;
 • uitvoerbaarheid toeslagen/menselijke maat.

Naast de nieuwe wetgeving zal weer aandacht worden besteed aan de in 2020 en begin 2021 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:

 • Proefprocedures (2016/2017) over houdbaarheid box 3;
 • Compensatie te hoge box 3 heffing jaren t/m 2016?
 • Vormt box 3 heffing een buitensporige last?
 • Aftrek kosten traplift en eigen bijdrage WMO;
 • IACK bij co-ouders;
 • Oppas opa die beloning terugbetaalt omdat
 • kinderopvangtoeslag moet worden terugbetaalt, geen negatief loon;
 • Belastingheffing bij verhuur gedeelte eigen woning via Air BNB;
 • (Te)hoge hypotheekrente op lening aan ouders;
 • Afschrijving aanhorigheden bij boerderijen;
 • Meedoen aan multilevel organisatie bron van inkomen?
 • Is sprake van staking of verplaatsing van een onderneming bij emigratie?
 • Geen pleitbaar standpunt bij feitelijke kwesties, niet vereiste aangifte;
 • Ook minder expliciete interne compensatie werkt;
 • Boete bij inkeer;
 • Ambtelijk verzuim en onderzoeksplicht;
 • Kosten dwangbevel ook bij direct invorderbare aanslagen verschuldigd;
 • Gewezen bestuurder ook aansprakelijk voor belastingschulden ten tijde bestuurderschap;
 • Schenking binnen 180 dagen voor overlijden, berekening aanslag;
 • Bezitsvereiste bij bedrijfsopvolgingsregeling successiewet;
 • Premieplicht rijnvarenden.

Met deze studiebijeenkomst krijgt u een update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Tijdens deze avond gaan we op een aantal belangrijke onderwerpen dieper in. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als compleet naslagwerk kunt gebruiken.

De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren, etc. De bijeenkomsten wordt gegeven op HBO-niveau en worden vaak gevolgd door oud cursisten van de opleiding tot Fiscaal Adviseur.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via een aanmeldformulier. Als je het formulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Je kunt je aanmelden via een aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

De informatie over deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie. Op het tijdstip van inschrijving kan de inhoud van de opleiding zijn gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aanmelden