Algemeen Fiscale actualiteiten 2019

Cursus

Heb je ook geen tijd om alle wetswijzigingen, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden?

Tijdens de studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten 2019 wordt je geïnformeerd over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Minister van Financiën. We geven je alvast een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

1 avond

Praktische zaken

De opleiding Fiscaal Adviseur wordt aangeboden in samenwerking met het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum. De opleiding maakt deel uit van het contractonderwijs van hogescholen. Het eindniveau is vergelijkbaar met het eindniveau van de fiscale vakken van de hbo-opleiding Fiscale Economie

Lestijden

De cursus vindt plaats op 12 februari 2019 om 18.30 uur.

Opleidingskosten

De cursus kost € 225,-. De opleiding is vrijgesteld van btw.

Locatie

Je volgt de opleiding aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 8.

Opbouw studie

Met ingang van 2019 staat ons weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. Tijdens deze avond zal onder andere aandacht worden besteed aan een selectie uit de volgende wetswijzigingen:

Onderwerpen
 • Ingrijpende wijzigingen tarieven en heffingskortingen (2 schijven systeem);
 • In stapjes naar aftrek van aftrekposten tegen het laagste tarief (zowel particulieren als ondernemersaftrekken);
 • Nieuwe regeling bijtelling fiets van de zaak;
 • Hypotheekrenteaftrek ook versneld naar aftrek tegen laagste tarief;
 • Aanpassing wetgeving aan arrest conserverende aanslagen pensioen/lijfrente;
 • Lagere Vpb tarieven en ter compensatie hoger tarief AB;
 • Wijziging verliesverrekening Vpb en box 2 IB;
 • Voorgenomen aanpak hoge debet standen DGA;
 • Afschaffing generieke dividendbelasting en introductie bronheffing op dividenden naar laag belaste landen;
 • Lagere afschrijving onroerende zaken in eigen gebruik;
 • Lage BTW tarief omhoog;
 • Wijziging van de kleine ondernemersregeling in de OB
 • Minder vaak belastingrente verschuldigd;
 • Nieuwe aansprakelijkheden in de invorderingswet (begunstigden).
 • Naast de nieuwe wetgeving zal weer aandacht worden besteed aan de in 2018 en begin 2019 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:
 • Proefprocedures over houdbaarheid box 3 en arrest inzake individuele buitensporige last;
 • Aftrekbaarheid rente swap producten in winstsfeer en bij eigen woning;
 • Negatieve waarde swapcontract aftrekbaar in box 3;
 • Revisierente bij afkoop lijfrenten;
 • Diverse arresten over de sectorindeling;
 • Navorderingstermijn erfbelasting (Edelweiss-wetgeving);
 • Navorderingstermijn inkomstenbelasting bij naar het buitenland overgebrachte NL inkomsten;
 • Navordering bij kenbare fouten (wat is een fout?);
 • Wanneer is sprake van het niet doen van de vereiste aangifte?;
 • Arrest Fiscale eenheid Hof van Justitie + de reparatiewetgeving;
 • Diverse arresten onzakelijke lening;
 • Kwalificatie werkzaamheden in de zorg (WUO, Loon of ROW);
 • HIR binnen fiscale eenheid;
 • Toepassing foutenleer in zaak over gepassiveerd bovenmatige licentievergoedingen;
 • Aansprakelijkstelling bestuurder bij zetelverplaatsing vennootschap;
 • Op de zaak betrekking hebbende stukken (art. 8:42 Awb);
 • Verhuurderheffing discriminatoir bij mede-eigendomsituaties;
 • Valt vertrekregeling onder de RVU-heffing?;
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vererving vennootschappen;
 • Teruggaaf omzetbelasting zonnepanelen over oude jaren.

Met deze studiebijeenkomst krijgt u een update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Tijdens deze avond gaan we op een aantal belangrijke onderwerpen dieper in. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als compleet naslagwerk kunt gebruiken.

De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren, etc. De bijeenkomsten wordt gegeven op HBO-niveau en worden vaak gevolgd door oud cursisten van de opleiding tot Fiscaal Adviseur.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via een aanmeldformulier. Als je het formulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Je kunt je aanmelden via een aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

De informatie over deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie. Op het tijdstip van inschrijving kan de inhoud van de opleiding zijn gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aanmelden