Bedrijfsovername

Cursus

Wil jij je kennis en vaardigheden verdiepen op het gebied van bedrijfsovername? Bij NHL Stenden volg je een cursus op hbo-niveau, die je eenvoudig combineert met je huidige baan.

 • Je ontwikkelt eigen denken en handelen bij bedrijfsovernamevraagstukken.
 • Je volgt een cursus op hbo-niveau.
 • Je ontwikkelt je in slechts 15 weken.
 • Je volgt lessen in de avonden: ideaal in combinatie met een baan.

De cursus bedrijfsovername staat in het teken van (bedrijfseconomische) advisering op het gebied van Financiering, Fiscaal Recht, Strategie, Leiderschap en Organisatie. Tijdens de cursus leer je uitgangspunten van de opdrachtaanvaarding in een advies te integreren, de activiteiten te beschrijven die nodig zijn om een organisatie ‘verkoop klaar’ te maken, de waarde en Due-Diligence te bepalen en mogelijke kopers cq. verkopers te bepalen. Daarnaast leer je de fiscale en juridische aspecten in kaart te brengen evenals de mogelijke gevolgen voor de stakeholders.

De cursus wordt afgerond met een opdracht waarbij je een totaaladvies voor een klant schrijft op het gebied van een bedrijfsovername. Dit advies heet het karakter van een business-case waarin bovenstaande elementen zijn beschreven. Na afloop ontvang je een certificaat.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

15 weken

Na afloop van de cursus Bedrijfsovername kun je een totaaladvies schrijven.

De cursus duurt 5 maanden. Elke week is er een les op vrijdag. Houd rekening met een gemiddelde studiebelasting van 12 uur per week (inclusief lesdag).

Voor de cursus Bedrijfsovername moet je beschikken over de bachelor Accountancy. De Overall Toets (OAT) geeft ook toegang.  Enige jaren relevante werkervaring is een pre.

Praktische zaken

De cursus Bedrijfsovername is onderdeel van de post-hbo-leergang Accountancy Oriëntatie MKB.

Lestijden

 • De cursus start op 24 januari 2020 en eindigt op 28 mei 2020.
 • In totaal heb je 15 lesdagen.
 • De lessen vinden plaats op vrijdag tussen 8.30-17.00 uur.

Cursuskosten

De cursus kost € 2350,00 (Exclusief literatuur en ander studiemateriaal). De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 8-10.

Opbouw studie

De cursus Bedrijfsovername biedt voornamelijk praktische handvatten om een totaaladvies te schrijven voor een klant op het gebied van bedrijfsovername. Dit advies bevat de volgende onderdelen:

 • Uitgangspunten opdrachtaanvaarding met een geïntegreerd advies
 • Beschrijving van de activiteiten die nodig zijn om de organisatie ‘verkoop klaar’ te maken
 • Waardebepaling en Due Diligence
 • Vaststellen van mogelijke kopers en/of verkopers
 • Fiscale aspecten
 • Juridische aspecten bedrijfsverkoop/- aankoop
 • Mogelijke gevolgen voor stakeholders
 • Vermogensbeheer na verkoop dan wel financieringsplan bij aankoop

Bijna iedere ondernemer krijgt vroeger of later te maken met de (gedeeltelijke of gehele) verkoop van zijn of haar bedrijf. Naar verwachting zullen er de komende jaren in Nederland vele bedrijfsoverdrachten gaan plaatsvinden (ca. 15 à 20.000 bedrijven per jaar, bron: Kamer van Koophandel). De overdracht van een onderneming vergt een goede voorbereiding die soms jaren kan duren. Belangrijk is dat een ondernemer, die een bedrijf koopt of verkoopt, een adviseur tot zijn beschikking heeft die het proces en de werkzaamheden van alle betrokken specialisten coördineert en goed op elkaar afstemt. De AA Accountant MKB is hier, als vertrouwenspersoon voor de MKB ondernemer, bij uitstek een geschikt persoon voor.

Als Accountant MKB is het belangrijk de ondernemer te adviseren rond het overnameproces, waarbij de volgende rollen zijn te onderkennen:

 • Rol van expertrol (waardering, financiering  en due diligence)
 • Rol van adviseur (Gevolgen voor strategie, personeelsbezetting etc)
 • Rol van regisseur (betrekken van experts in het overnameproces op het gebied van vermogensbeheer en  recht (privaat-, ondernemings- en belastingrecht))

Daarnaast komen de volgende vakken aan bod

 • Economie
 • Strategie Leiderschap en Organisatie
 • Financiering
 • Management Accounting
 • Gedrag Ethiek en Besluitvorming

Naast deze vakken komen de streams Corporate Governance, IT en Maatschappelijke rol van de accountant aan de orde.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via een aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

Aanmelden