Leergang Bedrijfskunde (post-hbo)

Post-hbo

Ben jij manager, teamleider, projectleider, coördinator of heb je ambities in die richting? Zoek je een verdiepende opleiding waar persoonlijk leiderschap de basis vormt voor jouw professionele ontwikkeling? Wil je uitdagende theorie die je direct kunt toepassen in je eigen werkomgeving? Dan is de post-hbo Bedrijfskunde de opleiding voor jou!

 • Je volgt de opleiding in deeltijd: ideaal in combinatie met een baan.
 • Je ontwikkelt een flinke dosis vakkennis, leidinggevende skills en persoonlijke effectiviteit.
 • Je koppelt de theorie meteen aan jouw beroepspraktijk.
 • Je vergroot je carrièremogelijkheden met een erkend diploma van Stichting Post HBO Nederland en opname in het Abituriënten-Register.
 • Doorstromen mogelijk naar jaar 2 van de MBA Innovation & Leadership van AOG School of Management in Groningen.

De leergang Bedrijfskunde focust vooral op vakkennis, managementvaardigheden en persoonlijke effectiviteit. Je leert hoe je organisatie- en managementvraagstukken integraal en strategisch benadert. Elke module rond je af met een opdracht. Als je alle modules van de opleiding hebt gehaald, ontvang je een diploma.

Video

Studiekenmerken

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

De post-hbo-opleiding Bedrijfskunde is bedoeld voor (toekomstige) managers in de profit- en non-profitsector.

Met deze leergang verbreed je jouw bedrijfskundig inzicht. Je leert anticiperen op veranderingen in de in- en externe omgeving, problemen verduidelijken en anderen stimuleren om mee te denken. Na de opleiding Bedrijfskunde ben je beter in staat strategische vraagstukken van de organisatie te begrijpen en vervolgens passende bedrijfskundige oplossingen te bedenken en implementeren. Hiermee vergroot je de doorstroommogelijkheden in je carrière.

De reguliere studieduur van de opleiding is 2 jaar.

De opleiding bestaat uit verschillende modules. Die zijn gebaseerd op in totaal 840 studie-uren (30 EC’s/studiepunten). 1 EC staat voor 28 studie-uren

Om de leergang Bedrijfskunde te volgen heb je een HBO diploma nodig of een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat je over een hbo of academisch werk – en denkniveau beschikt. Daarnaast moet je 23 jaar of ouder zijn en beschikken over een aantal jaren relevante werkervaring.

Tijdens de studie Bedrijfskunde krijg je les van docenten uit de praktijk.

Daarnaast leer je de bedrijfskundige kennis effectief combineren met jouw persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden gericht op ondernemerschap. Opdrachten uit jouw werkpraktijk zijn leidend bij de toetsing en de colleges.

Praktische zaken

 • De opleiding start eind september.
 • In totaal heb je ongeveer 60 collegeavonden, verdeeld over 2 jaar.
 • De colleges worden gegeven op maandag- en/of donderdagavond van 18.15 tot 21.50 uur.
 • De leergang kan voor een groep of bedrijf op maat worden verzorgd.

 

Kosten

De leergang kost € 11.000,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 500,- voor boeken en ander studiemateriaal. De leergang is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de leergang Bedrijfskunde aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

De leergang Bedrijfskunde bestaat uit de volgende 11 modules:

Ondernemerschap en persoonlijk leiderschap

 • Project Innovatie en ondernemerschap
 • Individueel bedrijfskundig project & academische vorming
 • Management van zelf

Bedrijfskundige kernmodules*

Verdiepende bedrijfskundige modules:*

*Deze modules zijn ook los te volgen als cursus.

Innovatie en ondernemerschap

Met behulp van de nieuwste inzichten en modellen op het gebied van business modelling (Business Model Canvas) creëer je een eigen start-up en leer je bedrijfsmodellen innoveren.

Coaching op persoonlijke effectiviteit en persoonlijk leiderschap, communicatie & emotionele intelligentie middels intervisiebijeenkomsten en directe coaching. Een managementsimulatie/game (3 dagdelen) maakt ook deel uit van het programma.

Hoe maak ik van een managementprobleem een onderzoeksvraag en hoe kan ik die dan het beste onderzoeken? In deze module krijg je praktische tools om direct aan de slag te gaan met deze vragen.

In deze module versterk je je kennis over rendement, risico, financiële rapportages en bedrijfseconomische technieken.

Je maakt kennis met praktische en geïntegreerd toepasbare tools die vanuit de sociale wetenschappen en het hr-vak zijn ontwikkeld. Je kunt de tools gebruiken ter ondersteuning van talent- en competentieontwikkeling.

Je raakt vertrouwd met bestaande concepten en benaderingen op het terrein van organisatieontwerp en -ontwikkelingen. Ook verdiep je je in de optimale afstemming tussen omgeving en strategie, organisatiestructuur en cultuur.

We dagen je uit om stil te staan bij strategische keuzes. Diverse concepten en theorieën helpen je om een juiste afweging te maken bij strategie- en innovatievraagstukken.

Recht is een bindende factor en vanuit dit kader leer je juridische problemen in jouw organisatie herkennen, analyseren, oplossen en voorkomen.

Deze module omvat het beschrijven en inrichten van primaire processen en het formuleren, effectueren en kwantificeren van (operationele) verbeterdoelen. Lean management, Six Sigma en theory of constraints zijn belangrijke concepten die worden behandeld en toegepast tijdens deze module.

In deze module ga je in op het belang van leiderschap voor organisaties, leiderschapsstijlen en actuele ontwikkelingen op het gebied van zelfmanagement en resultaatverantwoordelijke teams.

In deze module belichten we de strategische kant van het vak marketing. Dat gaat verder dan NIMA B-niveau.

Elke module rond je af met een opdracht (tentamen, groeps- en/of individuele opdracht). De opdrachten bestaan vrijwel altijd uit het beantwoorden van inzichtvragen of het analyseren van je eigen situatie.

Als je alle modules van de opleiding hebt gehaald, krijg je een erkend CPION-diploma van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). Ook word je opgenomen in het Abituriënten-Register.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een leergang volgen in deeltijd. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Je kunt je voor deze leergang aanmelden via een aanmeldformulier. Als je het formulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

Meld je aan voor deze leergang