Masterclass voor experts in finance & business

20 juni 2019 – Duurzaamheid en Prestatiemeting circulariteit van jouw organisatie.

Is jouw supply chain klaar voor de circulaire economie? Wil jij weten hoe duurzaam jouw organisatie is? Dan is de masterclass Duurzaamheid en Prestatiemeting circulariteit van jouw organisatie iets voor jou.

Deze masterclass vindt plaats op 20 juni 2019. Met deze masterclass doe je kennis op over Duurzaamheid in zijn algemeenheid en het prestatiemeetsysteem. Met het prestatiemeetsysteem maak je inzichtelijk waar processen in je organisatie geoptimaliseerd kunnen worden om met minder grond- en hulpstoffen, meer waarde te creëren. Je leert hoe het systeem werkt en hoe je deze kunt inzetten voor je bedrijf.

 • Voor dit event kun je 2 permanente educatie- punten (PE) laten registreren.
 • Je krijgt inzicht in hoe duurzaamheid jouw bedrijf beïnvloed.
 • Tijdens deze Masterclass leer je hoe het prestatiemeetsysteem werkt.
 • Je krijgt in 1 dagdeel tools om het prestatiemeetsysteem in te zetten voor je bedrijf.
 • De theorie wordt gekoppeld aan actuele ontwikkelingen.
 • Je volgt een Masterclass op hbo+ -niveau.
 • Deze Masterclass brengt je in contact met experts in finance & business uit de regio.

Circulaire economie

De Nederlandse overheid heeft als ambitie een volledig circulaire economie te creëren. Een circulaire economie betekent dat we met minder grond- en hulpstoffen meer waarde willen creëren. Dat is een duidelijke ambitie maar de vraag is hoe we deze ambitie kunnen realiseren?

Een eerste stap is de mate van circulariteit in je bedrijf te meten. Dit kan door middel van het prestatiemeetsysteem. Tijdens de Masterclass Prestatiemeting circulariteit en duurzaamheid van jouw organisatie wordt uitgelegd hoe het prestatiemeetsysteem werkt.

Met het prestatiemeetsysteem breng je alle middelen in kaart die in een keten worden ingezet om een product of dient te kunnen aanbieden aan de markt. Van grondstoffen tot hulpstoffen. Daarnaast voorziet deze Masterclass je van alle tools om dit instrument in te zetten voor je bedrijf en processen. Tijdens de cursus ga je actief met de lesstof bezig.

Daarnaast is er nog gelegenheid om in contact te komen met experts uit de regio tijdens de netwerkborrel.

Masterclasses voor experts in finance en business

Tweemaal per jaar organiseren wij masterclasses met een actueel onderwerp. Deze masterclasses zijn gericht op experts in finance & business. Experts en professionals die vandaag bijdragen aan de organisatieontwikkeling van de toekomst.

Dagelijks maakt NHL Stenden Hogeschool werk van kennisontwikkeling en kennisdeling. Voor experts in business & finance delen wij graag onze kennis zodat u ook in uw professionele loopbaan bij blijft op uw vakgebied en meer inzicht krijgt in raakvlakken met andere kennisgebieden.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

1 dagdeel

Bestemd voor

Deze masterclass biedt experts en professionals in finance & business de mogelijkheid bij te blijven in het vakgebied en schept het context in de veranderend wereld.

Tevens biedt deze masterclass de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichting permanente educatie (PE). Sinds 2019 zijn wij geaccrediteerd om vanuit NBA PE-punten te verstrekken aan professionals met een AA/RA of RC titel.

Cursusduur, datum en tijd

De Masterclass vindt plaats op 20 juni en duurt 1 dagdeel.

 • 13.30u Inloop
 • 14:00 Sietske de Jong van Local Matters vertelt over duurzaamheid en de impact op organisaties en ondernemen
 • 15:00 Interezzo
 • 15:30 Dr Matthias Olthaar biedt de nieuwste inzichten uit praktijkgericht onderzoek op het gebied van prestatiemeting in circulaire organisaties
 • 16.30 Netwerkborrel

Praktische zaken

De Masterclass wordt 2 maal per jaar aangeboden.

Lesdagen

De eerstvolgende Masterclass vindt plaats op 20 juni 2019 en duurt 1 dagdeel.

Kosten

Voor deze masterclass vragen wij een bijdragen voor de locatie en de voorzieningen. Voor het registeren en toekennen van PE-punten vragen wij een aanvullende bijdrage om de   gerelateerde kosten te dekken.

 • Experts in business & finance of afstudeer- of stagebedrijf van onze studenten € 39,-
 • Accountants & Controllers die opteren voor PE-registratie € 125,-
 • Studenten kunnen als onderdeel van het curriculum gratis deelnemen aan deze masterclass

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

De Masterclass vindt plaats in Molen, De Eendragt. Rengerslaan 8-10 in Leeuwarden.

Opbouw studie

Tijdens de Masterclass Prestatiemeting vergroot je jouw kennis over circulaire economie en het prestatiemeetsysteem. Je leert hoe je dit prestatiemeetsysteem kan inzetten in je eigen bedrijf. Tijdens de Masterclass is er continu aansluiting met de huidige ontwikkelingen binnen het werkgebied. Het geleerde kan na de cursus direct in de praktijk worden toegepast.

Thema's

De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

 • Workshop Prestatiemeetsysteem
 • Tools om het prestatiemeetsysteem in te zetten in je bedrijf
 • Actueel onderzoek
 • Netwerkborrel

De Masterclass wordt verzorgd door dr. Matthias Olthaar, lector Green Logistics van NHL Stenden.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Je kunt je voor deze masterclass aanmelden via een aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan. Je kunt direct het product kiezen met of zonder PE-punten (PES3020 is voor het product met PE-punten en 53020 is voor het product zonder PE-punten).

Aanmelden