Organisatiemanagement

Cursus

Wil jij je kennis verdiepen op het gebied van organisatiemanagement? Bij NHL Stenden volg je een cursus op Post- hbo-niveau, die je eenvoudig combineert met je huidige baan.

 • Je leert door te doen en verdiept je in organisatiewetenschap en organisatiekunde
 • Je volgt een cursus op  post hbo-niveau met andere deelnemers uit allerlei bedrijfssectoren en achtergronden.
 • Je neemt deel aan 6 bijeenkomsten.
 • Je volgt lessen in de avonden: ideaal in combinatie met een baan.

Bij organisatiekunde gaat het om het integraal perspectief op organiseren, ofwel de samenhang tussen organiseren en gedrag in relatie tot de externe (strategische) context. Bij het organiseren gaat het om fundamentele keuzes  ten aanzien van de factor arbeid, deze zijn bepalend  voor de kwaliteit van de organisatie o.a. uitgedrukt in productiviteit, leverbetrouwbaarheid, klantgerichtheid en ervaren zinvolheid van het werk. De fundamentele keuzes bepalen de duurzaamheid van de organisatieontwikkeling, waarbij leiderschap een essentiële voorwaarde is voor de realisatie van vitale organisaties.

De cursus wordt afgerond met een opdracht waarin je de theorie verwerkt in (jouw) praktijksituaties. Na afloop ontvang je een certificaat. (Post hbo niveau)

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

6 weken

Docent

Rutgert Oldenburger is thans eigenaar en adviseur van Interim Corporate Finance. Na studies Milieukunde in Groningen en Bedrijfskunde in London werkzaam geweest in het bankwezen (o.a. Fortis Commercial en Merchant Banking) en aansluitend bij Deloitte Corporate Finance in Amsterdam.

Daarna partner en adviseur bij Helder Corporate Finance inzake fusies, overnames en herstructureringen van MKB en corporate ondernemingen. Sinds 2015 is Rutgert verbonden aan NHL Stenden Hogeschool en doceert bedrijfseconomie en organisatiekunde.

Praktische zaken

De cursus organisatiemanagement is onderdeel van de post-hbo-leergang Bedrijfskunde.

Lestijden

 • Start: De cursus start in januari 2022
 • In totaal heb je 6 lesavonden.
 • De lessen vinden plaats op donderdagavond tussen 18.15 en 21.45 uur.

Cursuskosten

De cursus kost € 995,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 50,- voor boeken en ander studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

De cursus organisatiemanagement richt zich op concepten, modellen en toepassingen van organisatiekunde. Je kunt “denkmodellen” hanteren als middel om organisaties te analyseren. Er zijn meerdere denkmodellen mogelijk om het functioneren van organisaties te analyseren.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Organisatietheorieën
  • Strategische variabelen
  • Ontwerpvariabelen
  • Stuurvariabelen
  • Bestuursproces
 • Organisatie typologieën
  • Structurele configuraties
  • Missionaire organisaties
  • Bureaucratische organisaties
  • Professionele organisaties
  • Entrepreneursorganisaties
  • Divisieorganisaties
  • Politieke organisaties
 • Vitale organisaties
  • Vitale organisaties
  • Vitale configuraties

De cursus kenmerkt zich door een praktijkgerichte aanpak. Jouw praktijk (en die van andere deelnemers) staat centraal tijdens de lessen. Daardoor kun je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk. Toetsing vindt plaats op basis van een uitgewerkte opdracht, gebaseerd op een actueel organisatievraagstuk in de (eigen) organisatie.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via een aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

Aanmelden