Strategische Marketing

Cursus

Wil jij je kennis en vaardigheden verdiepen op het gebied van strategische Marketing? Bij NHL Stenden volg je een cursus op hbo-niveau, die je eenvoudig combineert met je huidige baan.

 • Je ontwikkelt eigen denken en handelen bij strategische  marketing vraagstukken.
 • Je volgt een cursus op  post hbo-niveau met andere deelnemers uit allerlei bedrijfssectoren.
 • Je neemt deel aan 4 bijeenkomsten.
 • Je volgt lessen in de avonden: ideaal in combinatie met een baan.

Na deze module is de cursist in staat een marketinganalyse voor een onderneming of een Business Unit met meerdere product-marktcombinaties uit te voeren en samen te vatten in een adviesrapport. Meer specifiek: de cursist is in staat om vanuit de theorie zich een systematisch en stapsgewijs raamwerk eigen te maken dat in de eigen praktijksituatie gebruikt kan worden bij het analyseren van de interne en externe omgeving en het formuleren van doelstellingen en strategieën. Klant en merkpositionering staan hierbij voorop. Daarmee is de cursist een goede gesprekspartner bij het nemen van strategische marketingbeslissingen.

De cursus wordt afgerond met een opdracht waarin je de theorie verwerkt in (jouw) praktijksituatie. Na afloop ontvang je een certificaat. (Post hbo niveau)

Praktische zaken

De cursus Strategisch Marketing is onderdeel van de post-hbo-leergang Bedrijfskunde.

Lestijden

 • Start: De cursus start in september 2021
 • In totaal heb je 4 lesavonden.
 • De lessen vinden plaats op donderdagavond tussen 18.15 en 21.45 uur.

Cursuskosten

De cursus kost € 695,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 50,- voor boeken en ander studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

In deze module wordt marketing op ondernemingsniveau benaderd (NIMA B-niveau). Er wordt voorbijgegaan aan de meer operationele zaken (NIMA A-niveau). De module bouwt daarmee goed voort op basiscursussen marketing en is ook geschikt voor de niet-marketeer.

College 1 t/m 4

College 1:  Marketingplanningsproces, missie, visie en marktafbakening en interne analyse

College 2:  Afnemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentenanalyse en distributieanalyse.

College 3:  Marketingstrategie, ondernemingsbeslissingen en marketingdoelstellingen.

College 4:  Marktinstrument doelstellingen. Recapitulatie en afronding opdracht.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Marketing audit
 • Strategische  marketingplanning
 • Marketingplan
 • Omgeving en concurrentieanalys

De cursus kenmerkt zich door een praktijkgerichte aanpak. Jouw praktijk (en die van andere deelnemers) staat centraal tijdens de lessen. Daardoor kun je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk. Toetsing vind plaats op basis van een uitgewerkte opdracht, gebaseerd op een actueel marketingvraagstuk in de (eigen) organisatie.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Aanmelden