m_educational_leadership

Leiderschapstrajecten en –cursussen voor het onderwijs

Ben je als leidinggevende in het primair, voortgezet of middelbaar onderwijs aan de slag en wil je je graag verder ontwikkelen? Of wil je de stap maken naar leidinggevende in het onderwijs?

NHL Stenden heeft verschillende trajecten en cursussen om je leidinggevende kwaliteiten te ontwikkelen.