m_educational_leadership

De leiderschaps- trajecten van NHL Stenden / ECNO

Binnen het onderwijs is goed leiderschap en management zeer essentieel. Leiders creëren een omgeving en voorwaarden waarin leerlingen en docenten kunnen excelleren. Goede leiders zijn zich bewust van hun eigen waarden, de cultuur van de organisatie, weten processen in te richten en hebben oog voor de talenten van de professionals.

Leiderschap in het onderwijs

Ben je als leidinggevende in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs aan de slag en wil je je graag verder ontwikkelen? Of wil je de stap maken naar leidinggevende in het onderwijs?

De functie van leider in de school heeft zich in de loop van de jaren enorm ontwikkeld. Er wordt steeds meer van de leider verwacht, met name als het gaat om onderwijskundig leiderschap, oftewel ‘Educational Leadership’. Bij Educational Leadership staat leiderschap in een educatieve context centraal. Een educatieve context waarin goed onderwijs voor leerlingen centraal staat en waarbij de  educational leader het vermogen heeft om talenten van mensen in de school te stimuleren.

NHL Stenden / ECNO heeft al 25 jaar ervaring in het opleiden van competente en inspirerende educational leaders voor het onderwijs in Noord-Nederland en biedt verschillende trajecten en cursussen om je leidinggevende kwaliteiten te ontwikkelen, op oriënterend, uitvoerend, strategisch of master niveau.

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot persoonlijk leiderschap. Je ontwikkelt inzicht in jouw leiderschapstalenten en -vaardigheden en krijgt inzicht in schoolontwikkeling vanuit de verantwoordelijkheid als schoolleider. De opleiding duurt een jaar en bestaat uit vijftien lesdagen.

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

In de opleiding richt je je op kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot professioneel onderzoek. Je ontwikkelt een visie op onderwijs en onderwijskundig leiderschap. Ook ontwikkel je waarden, een leiderschapsconcept, talenten en vaardigheden. Daarnaast leer je veranderingsstrategieën toepassen en hanteren. De opleiding duurt een jaar en bestaat uit vijftien lesdagen.

Leergang Dynamisch leidinggeven in schoolorganisaties

Tijdens de leergang werk je - samen met collega’s van andere scholen - toe naar autonoom, verantwoord en adequaat leiderschap. Je leert hoe je een constructieve bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van de individuele medewerker, het team en de schoolorganisatie. Verder leer je veranderingsprocessen in de school aan te sturen. De leergang duurt tien maanden en bestaat uit tien lesdagen.

Cursus Oriëntatie op educatief leiderschap

Ben je werkzaam in het po, vo, mbo en hbo? Ben je toe aan een volgende stap of nieuwe uitdaging? Wil je meer weten over educatief leiderschap? ECNO biedt je de mogelijkheid om in vier dagdelen kennis te maken met verschillende aspecten van leiderschap in het onderwijs. Deze kennismaking kan je helpen bij de keuze voor een vervolgopleiding op het gebied van leiderschap.

Master Educational Leadership (MEL)

NHL Stenden heeft een bekostigde en geaccrediteerde MEL-opleiding. Wil je na een bacheloropleiding als leider in het onderwijs een master kwalificatie halen? Deze tweejarige deeltijdopleiding is voor team- en schoolleiders van heel het onderwijsveld die zich verder willen ontwikkelen als master in educational leadership.

Ontdek ons aanbod

Bekijk ons opleidingshuis voor oriëntatie, basisregistratie of herregistratie en kies hieronder voor een opleiding of traject waarover je meer wilt weten. Je wordt dan doorverwezen naar de website van ECNO met meer informatie over de inhoud van de programma’s.

Wat vinden onze studenten ervan?

henrikejansen

”Door de opleiding ben ik achter mijn persoonlijke kernwaarden gekomen”

Henrike Janssen, schoolleider van CBS De Hoeksteen in Groningen over de Schoolleidersopleiding Lees haar verhaal

Studenten over de Master Educational Leadership (MEL)

‘Door de MEL kreeg ik kennis om mij te verbeteren in mijn werk en meer. Ik ontwikkel mij persoonlijk, ik leer vraagstukken te onderbouwen met kennis en reflecteer objectiever op mijn handelen en plaats het meer in een breder perspectief. Voor mij is dat een ontzettend mooie ontwikkeling en het pakt veel breder uit dan ik had kunnen verwachten!’

‘Binnen de MEL leer je veel over alle dimensies van het  leidinggeven en je  leert dit te spiegelen aan je eigen stijl en handelen. Je leert hoe je zelf naar de werkelijkheid kijkt en de losse stukjes in je perceptie krijgen onderlinge verbindingen. Je gaat meer circulair denken in plaats van lineair.’ 

Samenwerking met lectoraten