PABO Instroomtraject

Cursus

Juf of meester op een basisschool… een prachtbaan. Misschien loop je al jaren rond met het idee om een opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) op te pakken. Ben je niet toelaatbaar voor de verkorte trajecten? Volg dan het Instroomtraject. Het certificaat van deze Instroomcursus geeft je recht op doorstroming naar de Pabo op Maat en Afstand.

 • Combinatie van les en zelfstudie
 • Relatie met de praktijk door opdrachten en stage
 • Individuele opdrachten en samenwerkingsopdrachten
 • Begeleiding tijdens het hele traject door een tutor
 • Geeft toegang tot de Pabo op Maat en Afstand

Tijdens het Pabo instroomtraject richt je je op de kennis, vaardigheden en bekwaamheden die je nodig hebt om de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo programma Maat en Afstand) met succes te kunnen doorlopen. Je besteedt tijdens het instroomtraject veel aandacht aan taal en rekenen. Daarnaast volg je onder andere de volgende vakken: Engels, ontwikkelingspsychologie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur &techniek, en beeldende vorming. Alle vakken die je krijgt, zijn onderdeel van het eerstejaars pabo-programma zodat je een goed beeld krijgt van de inhoud van de pabo-opleiding. Bij voldoende resultaat leveren deze vakken je vrijstellingen op voor de Pabo-opleiding op Maat en Afstand van de NHL Stenden Hogeschool.

Natuurlijk sta je tijdens de opleiding ook voor de klas. Je loopt tijdens het cursusjaar minimaal 15 dagen stage op een basisschool. De dagen overleg je met jouw stageschool. Je leert de werkomgeving kennen, geeft lessen en ontwikkelt de  competenties die je nodig hebt voor het beroep van leerkracht basisonderwijs.

De informatie over deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie. Op het tijdstip van inschrijving kan de inhoud zijn gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Studiekenmerken

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

maximaal 1 jaar

Wanneer je het instroomtraject succesvol afrondt, krijg je toegang tot het Pabo-programma op Maat & Afstand. Dit programma leidt je op tot leraar basisonderwijs. Met een pabo-diploma mag je ook les geven in het Praktijkonderwijs.

De cursus duurt maximaal 1 jaar. De studiebelasting is afhankelijk van je vooropleiding en je ervaring in het basisonderwijs. Globaal gezegd moet je rekening houden met een belasting van 24 uur per week. Een deel van de cursisten heeft echter meer tijd nodig dan 24 uur per week om het certificaat te kunnen behalen.

Je kunt deelnemen aan het Pabo instroomtraject als je aan de volgende eisen voldoet:

 • Je hebt een afgeronde havo- of mbo 4-opleiding of een 21+-toelatingsverklaring
 • Je bent 21 jaar of ouder en hebt een aantal jaren werkervaring
 • Je hebt de intaketoetsen taal en rekenen op ten minste het minimumniveau behaald

Je wordt niet als student, maar als cursist ingeschreven.

Praktische zaken

Lestijden

De lessen vinden plaats op donderdagmiddag tussen 12.15 en 18.15 uur.  

Cursuskosten

Het Pabo instroomtraject kost € 1.500,-. Daarnaast moet je rekening houden met een bedrag van circa € 450,- voor boeken en studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt het Pabo instroomtraject aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Studiefaciliteiten

NHL Stenden Hogeschool heeft alle faciliteiten in huis om de cursus zo efficiënt  en plezierig mogelijk te doorlopen, zoals:

 • Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer
 • Studielandschappen en break-out rooms om rustig te werken
 • Een restaurant met uitgebreide keuze en een Italiaanse koffiecorner
 • Een moderne mediatheek met een grote digitale collectie
 • Wireless internet door het hele gebouw

Opbouw studie

Gedurende de cursus leg je een portfolio aan waarin je jouw ontwikkeling bijhoudt. Ook krijg je toetsen.  Als je het instroomtraject succesvol afrondt, krijg je na afloop een certificaat. Met dit certificaat ben je toelaatbaar tot de Pabo op Maat en Afstand en mag je deelnemen aan de driedaagse intake van de Pabo op Maat en Afstand.

Diverse vakken

De cursus bestaat uit diverse vakken waarin colleges worden gegeven en die getoetst worden middels een schriftelijke toets, een verslagopdracht of een presentatie. Per periode van 10 weken worden ongeveer 4 tot 5 verschillende vakken aangeboden. Wanneer een vak schriftelijk getoetst wordt, wordt de eerste toetskans aangeboden na drie colleges. Daarna wordt nog een tweede en derde kans ingeroosterd. De verplichte stage van 15 dagen vindt plaats tussen eind oktober en eind april. De cursist bepaalt zelf wanneer hij precies stage loopt en op welke dag of dagen, uiteraard in overleg met de stageschool.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Geïnteresseerd?

Meld je dan snel aan voor een voorlichtingsbijeenkomst. Het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst is verplicht.
Daarna ontvang je van ons de aanmeldformulieren.

Aangemeld en nu?

Als je je hebt aangemeld voor voorlichtingsbijeenkomst ontvang je van ons een uitnodiging op het ingevulde e-mail adres.

Aanmelden voorlichtingsbijeenkomst