Schakelprogramma HBO

Cursus

Ben je nieuw in Nederland en ben je hoger opgeleid? Spreek je al aardig goed Nederlands en wil je naar het hbo? Het Schakelprogramma HBO bereidt je voor op toetsen en de vaardigheden die nodig zijn voor toelating tot een studie in het hoger onderwijs.

 • Je Nederlands wordt met het programma naar niveau B2 gebracht;
 • Je ontwikkelt hbo-vaardigheden;
 • Je volgt lessen in het Nederlands en Engels;
 • Je volgt een cursus met coaching en studiekeuzebegeleiding als belangrijke onderdelen;
 • Je leert omgaan met culturele diversiteit en meertaligheid.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Engels
 • Nederlands

Studieduur

1 jaar (afhankelijk van je beginniveau)

Toelatingseisen

Het Schakelprogramma HBO is voor nieuwkomers om zich voor te laten bereiden op een hbo-studie. Daarbij gelden naast het algemene intakegesprek de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt een diplomawaardering die gelijkstaat aan minstens havo of mbo-niveau 4;
 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Als je je diploma op havoniveau net niet gehaald hebt, volgt een capaciteitentoets;
 • Je Nederlands is bij aanvang op niveau B1 of 2F;
 • Je Engels is bij aanvang op minimaal A2 niveau;
 • Je hebt, indien van toepassing, nog geld van het DUO-budget om te kunnen gebruiken (ten minste € 4.000,- voor het volledige programma);
 • Je hebt nog minstens een jaar (van de drie jaar over) voor inburgering, om het programma af te kunnen ronden.  

Blik op Werk

Door de samenwerking met het Friesland College kan het Schakelprogramma HBO het keurmerk ‘Blik op Werk’ dragen. Dit betekent dat kwaliteit van de cursus gewaarborgd is en dat je voor dit programma een lening af kunt sluiten. Bij het behalen van een staatsexamen wordt de lening voor vluchtelingstudenten omgezet in een gift. logos-schakelprogramma-hbo

Open Dagen

Bezoek ons tijdens de Open Dagen van NHL Stenden en het Friesland College.

Praktische zaken

Toelatingseisen

Het Schakelprogramma HBO is voor nieuwkomers om zich voor te laten bereiden op een hbo-studie. Daarbij gelden naast het algemene intakegesprek de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt een diplomawaardering die gelijkstaat aan minstens havo of mbo-niveau 4;
 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Als je je diploma op havoniveau net niet gehaald hebt, volgt een capaciteitentoets;
 • Je Nederlands is bij aanvang op niveau B1 of 2F;
 • Je Engels is bij aanvang op minimaal A2 niveau;
 • Je hebt, indien van toepassing, nog geld van het DUO-budget om te kunnen gebruiken (ten minste € 4.000,- voor het volledige programma);
 • Je hebt nog minstens een jaar (van de drie jaar over) voor inburgering, om het programma af te kunnen ronden.  

Cursuskosten

Het instroomtraject voor het volledige jaar kost € 4.000,- (inclusief studiemateriaal) en voor een half jaar € 2.000,-. De kosten die er nog bij komen (indien van toepassing) zijn de kosten voor de capaciteitentoets, NT2-examens en toelatingstoetsen voor hbo. De cursus kan, mits er nog voldoende geld beschikbaar is, vanuit je DUO-budget voor inburgering worden betaald. De cursus is vrijgesteld van btw. Als je niet meer voldoende DUO-budget hebt, kun je kijken of je in aanmerking komt voor een aanvulling door het UAF.

Blik op Werk

Door de samenwerking met het Friesland College kan het Schakelprogramma HBO het keurmerk ‘Blik op Werk’ dragen. Dit betekent dat kwaliteit van de cursus gewaarborgd is en dat je voor dit programma een lening af kunt sluiten. Bij het behalen van een staatsexamen wordt de lening voor vluchtelingstudenten omgezet in een gift.

Meer informatie

Twijfel je over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Tialda Dijkstra via tialda.dijkstra@nhlstenden.com

Opbouw studie

Het schakelprogramma is een eenjarig programma voor hoger opgeleide nieuwkomers om de overstap naar het hbo te kunnen maken. Het programma bestaat uit vaste onderdelen zoals Engels, Nederlands en rekenen maar ook culturele verschillen spelen er een belangrijke rol.

Om de cursisten verder te helpen, wordt binnen het schakelprogramma regelmatig gekeken hoe het gaat. Niet alleen op het gebied van de vakken maar ook op het gebied van studiekeuze. Coaching en studiekeuzebegeleiding is dan ook een vast onderdeel van het schakelprogramma. Daarnaast wordt er in het programma aandacht besteed aan bewustwording van de eigen cultuur en de Nederlandse cultuur. Om dit zo goed mogelijk te doen is er in dat gedeelte sprake van maatwerk.

Het programma is een unieke samenwerking tussen Friesland College en NHL Stenden. Dit zorgt er voor dat, mocht je de toelating naar het hbo niet halen, er ook een overstap naar een mbo-opleiding kan worden gemaakt.

Onderdelen

De volgende vakken komen binnen het schakelprogramma aan bod:  

 • Nederlands van niveau B1 naar B2 (voorbereiding op het Staatsexamen NT2 Deel II)
 • Engels van niveau A2 naar B1
 • Wiskunde, rekenen naar niveau 3F
 • Coaching & studiekeuzebegeleiding
 • Cultural diversity & multilingualism (Leren omgaan met culturele verschillen en meerdere talen binnen het hbo)

Afhankelijk van je studiekeuze zijn er mogelijkheden om een extra cursus te volgen om je voor te bereiden op de toelatingstoetsen van jouw gekozen hbo-opleiding.

Ervaringen

‘Voordat ik op de vlucht sloeg, deed ik een opleiding op vwo-niveau. Ik was zo’n beetje de beste van mijn klas. Maar voor het hbo was mijn Nederlands niet goed genoeg en het Engels was toch ook wel erg ver weggezakt. Maar dankzij het Schakelprogramma HBO heb ik de kans gekregen om straks verder te kunnen met een hbo opleiding, ondanks dat ik geen diploma’s heb. Na dit programma wil ik graag beginnen met een hbo-opleiding ICT’.

Abd Alfarrah
27 jarige gevluchte Syriër

‘Het niveau had ik wel, het bewijs niet. Ik begon meteen met Nederlands leren en kreeg ook te maken met de Friese taal. Tijdens het schakelprogramma is er aandacht voor culturele diversiteit en meertaligheid. Na het schakelprogramma wil ik graag een hbo-opleiding op het gebied van ICT doen’.

Abd Alfarrah
27 jarige gevluchte Syriër

Aanmelden

Wil je je aanmelden of heb je vragen over het Schakelprogramma HBO? Dan kun je terecht bij Tialda Dijkstra, coördinator Schakelprogramma HBO, via t.t.dijkstra@nhl.nl. Na aanmelding vindt altijd een intakegesprek plaats.