IAG Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Post-hbo

Ben jij werkzaam als (gezins)hulpverlener binnen het sociale domein en wil je (multi)probleemgezinnen helpen om de regie terug te krijgen? Wil je gezinnen ondersteunen door middel van samenwerking, een oplossingsgerichte aanpak en empowerment? Dan is de post-hbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) iets voor jou.

 • Je gebruikt lesstof die is afgestemd op de landelijk gebruikte IAG-methodiek.
 • Je leert in de praktijk, met opdrachten die direct toepasbaar zijn in je eigen werksituatie.
 • Je vergroot je carrièremogelijkheden met een erkend diploma van Stichting Post HBO Nederland.
 • Je volgt een opleiding die is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
 • De opleiding wordt ook incompany en op maat aangeboden.

Als IAG’er bied je binnen complexe opvoedingssituaties hulp aan gezinnen. Je handelt vanuit een metapositie naar alle betrokkenen, zoals de cliënt zelf en betrokken hulporganisaties. Tijdens de post-hbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling combineer je de theorie hierover met de praktijk. Je werkt aan je persoonlijke professionele ontwikkeling en maakt opdrachten die je direct kunt toepassen in je werksituatie.

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij. Je sluit af met een eindassessment. Heb je de opleiding met een voldoende afgerond, dan ontvang je het IAG-diploma van Stichting Post HBO Nederland (CPION).

IAG is een geregistreerde opleiding bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 221 punten.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Taal

 • Nederlands

Na de opleiding IAG kun je methodisch variëren tussen oplossingsgerichte bejegening, werken vanuit de systeemtheorie, de presentiebenadering en de sociale leertheorie. Door middel van deze theorieën ben je in staat om vanuit verschillende posities en perspectieven te handelen, onderscheiden en verbinden.

Je bent ook in staat een afgewogen analyse omtrent onveiligheid in gezinnen te maken. Aan de hand van instrumenten zoals het IAG-reflectiemodel en de FIT (Feedback Informed Treatment) kun je reflecteren en feedback geven op het eigen handelen.

De afgestudeerde Intensieve Ambulante Gezinsbehandelaar weet:

 • binnen complexe opvoedingssituaties (multiprobleemgezinnen) hulp en ondersteuning te bieden aan ouders en kinderen;
 • vanuit een metapositie te handelen naar cliënt en cliëntsystemen, organisaties, naar andere hulpverleningsinstanties en binnen de maatschappelijke context (WMO);
 • zijn handelen op grond van de IAG-competenties te legitimeren.

De opleiding IAG bestaat uit 12 lesdagen en een tussenevaluatie, verspreid over 1 studiejaar. Houd rekening met een studiebelasting van zo’n 10 uur per week.

Om de opleiding IAG te kunnen volgen, heb je een relevant hbo- of mbo 4-diploma nodig. Daarnaast is het belangrijk dat je een aantal jaren praktijkervaring hebt als hulpverlener in een relevante werkomgeving.

Aanvullende eisen

Tijdens de opleiding dien je te werken met ten minste twee (multi)probleemgezinnen. Daarnaast is het noodzakelijk dat je werkbegeleiding krijgt van een gekwalificeerde functionaris van de instelling: de werkbegeleider, praktijkbegeleider, gedragswetenschapper, behandelcoördinator of teambegeleider. Deze functionaris moet over een niveau van hbo+ of wo beschikken.

Toelatingsassessment

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kun je een toelatingsassessment doen. Je komt hiervoor in aanmerking als je werkzaam bent in een functie op hbo-niveau en in het bezit bent van:

 • een erkend en relevant hbo- of wo-diploma zonder werkervaring;
 • een diploma mbo-niveau 4 uit het domein Zorg en Welzijn en enkele jaren relevante werkervaring.

In het toelatingsassessment moet je aantonen dat je beschikt over denk- en werkniveau van hbo en dat je basiskennis hebt van het vakgebied ambulante gezinsbehandeling.

 • Schriftelijk toelatingsassessment: € 160,00,-
 • Mondeling toelatingsassessment: € 210,00,-

Heb je vragen over de toelatingseisen of het toelatingsassessment? Bel of mail met het Kenniscentrum Zorg en Welzijn van NHL Stenden: 058 251 2060, kenniscentrum.zwo@nhl.nl.

Leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de opleiding IAG: jouw werkplek is ook jouw leeromgeving. Tijdens de opleiding werk je in ten minste twee multiprobleemgezinnen en heb je in totaal dertig gezinscontacten. De contacten vinden in het gezin plaats.

IAG-methodiek

NHL Stenden Hogeschool is deelnemer in de landelijke participantengroep van de IAG-methodiek, samen met 20 instellingen en 3 andere hogescholen. We zijn nauw verbonden bij de doorontwikkeling van de IAG-methodiek en dragen bij aan het concept ‘elk jaar bewezen beter’.

Praktische zaken

De opleiding IAG start meerdere keren per jaar, bij voldoende deelnemers. Je kunt de opleiding volgen in Leeuwarden, Utrecht of Zwolle.

Lesdagen

Utrecht
De groep die start in september 2019 zit vol. Het is mogelijk je alvast aan te melden voor de groep die - bij voldoende deelnemers - start in februari 2020.

Leeuwarden
De groep die start in september 2019 zit vol. Het is mogelijk je alvast aan te melden voor de groep die - bij voldoende deelnemers - start in februari 2020.

Zwolle
De groep die start in september 2019 zit vol. Het is mogelijk je alvast aan te melden voor de groep die - bij voldoende deelnemers - start in februari 2020.

Kosten

De opleiding IAG kost € 3.395,- inclusief lesmateriaal en lunches. Daarnaast moet je rekening houden met een bedrag van circa € 215,- voor boeken en studiemateriaal. De opleiding is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

De post-hbo-opleiding IAG wordt op drie plaatsen gegeven: in Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Als het niet mogelijk is om jou in te delen op je voorkeurslocatie laten we dit zo snel mogelijk weten. Je kunt dan alsnog worden ingedeeld op de andere locatie als je dit wilt.

Incompany

Deze opleiding wordt ook incompany aangeboden. Je kunt als welzijnsinstelling, gemeente of samenwerkingsverband het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit verzorgen op locatie. Voor een incompany-opleiding gelden aangepaste prijzen. Hiervoor kun je een offerte aanvragen.

Heb je interesse in een incompany-traject van de opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling? Bel of mail dan met het Kenniscentrum Zorg en Welzijn van NHL Stenden: 058 251 2060, kenniscentrum.zwo@nhl.nl. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Opbouw studie

Onderdelen

In het lesprogramma van de post-hbo-opleiding IAG komen deze onderdelen aan bod:

 • Systeemtheorie
 • Oplossingsgerichte bejegening
 • Toepassing en herkenning van communicatietheorie
 • Sociaal-leertheoretische aspecten
 • Presentiebenadering
 • Narratief gedachtegoed
 • Contextuele benadering

Daarnaast maak je onder andere kennis met de volgende begrippen:

 • Innerlijke dialoog
 • Weerstand of aarzeling
 • Parallelle processen
 • Sociaal netwerk
 • Veiligheid (o.a. Signs of Safety) en secundaire traumatisering
 • Meten van persoonlijke effectiviteit (FIT)
 • Reflecterende en onderzoekende professional
 • Benutten van resources

 

Je start de opleiding met een startassessment: je scoort jouw beginniveau aan de hand van indicatoren van het IAG-competentieprofiel. Ook leg je persoonlijke leerwensen en aandachtspunten vast. Vanaf dit punt leg je een portfolio aan om je vooruitgang bij te houden.

In het portfolio komen reflectieverslagen, huiswerkopdrachten en bewijsvoering vanuit de dagelijkse (oefen)praktijk. Ook de uitgevoerde interventies en technieken die je oefent en de kennis die je tijdens de opleiding opdoet en toepast binnen de werkcontext komen in het portfolio. Er vindt een voortdurende reflectie en feedbackloop plaats op eigen handelen en denken.

In een tussenevaluatie en bij de eindmeting wordt jouw competentieniveau opnieuw vastgesteld. Van je werkbegeleider wordt betrokkenheid bij de diverse meetmomenten gevraagd. Hierdoor heeft de verbinding met de opleiding en de organisatie concrete afstemmomenten. Je sluit de opleiding af met een eindassessment, deze bestaat uit twee onderdelen:

 • een beoordeling van het complete portfolio, vanaf het startassessment tot en met de een na laatste lesdag;
 • een beoordeling van de persoonlijke presentatie op de laatste lesdag.

Als je de opleiding met een voldoende hebt afgerond, ontvang je het IAG-diploma van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je een post-hbo-opleiding volgen in deeltijd. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze opleiding kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de opleiding IAG, meld je dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de opleiding ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de opleiding aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden.

Vul het intakeformulier in