IAG na- en bijscholing

Cursus

Ben jij gezinsbehandelaar en wil je je verder verdiepen in nieuw samengestelde gezinnen? Wil je leren omgaan met weerstand of meer weten over reflectie? Volg dan een bij- of nascholingscursus Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). Tijdens deze scholingsdagen behandel je een specifiek thema om je verder in te ontwikkelen.

  • Je geeft in één dag je kennis en vaardigheden een update.
  • Je volgt lesstof die wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen.
  • Je oefent jouw professioneel handelen aan de hand van rollenspellen en andere werkvormen.
  • Je koppelt de theorie meteen aan jouw beroepspraktijk.
  • Je wisselt ervaringen uit met je medecursisten.

De scholingsdagen geven achtergrond en verdieping rond diverse actuele thema’s in de gezinshulpverlening en het sociale domein. Hierdoor hou je jouw kennis up-to-date. Na afloop van een scholingsdag ontvang je een bewijs van deelname.

Studiekenmerken

Taal

  • Nederlands

Studieduur

1 of meerdere dagen

Je volgt een cursus waarvoor registratie bij  Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) wordt aangevraagd.

De bij- en nascholingsdagen dragen bij aan het professionaliseren van de gezinsbehandelaar.

Ze zijn bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen het sociale domein en/of in ambulante en (semi)residentiële instellingen voor:

  • Jeugdhulpverlening
  • Jeugdbescherming
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Verstandelijk gehandicaptenzorg

Een IAG bij- of nascholing duurt één of meerdere dagen. NHL Stenden Hogeschool organiseert de scholingsdagen het hele jaar, met uitzondering van de zomermaanden. Een scholingsdag start op het moment dat er voldoende inschrijvingen zijn.

De cursussen zijn kort en intensief. Vooraf bereid je je zelf voor op de stof. Ruim voor aanvang van de scholingsdag sturen wij je informatie toe over de voorbereiding.

Om te kunnen deelnemen aan de bij- en nascholingsdagen is het een pre dat je in het bezit bent van een diploma Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) of een vergelijkbare opleiding.

Tijdens de bij- en nascholingsdagen koppelen we de theorie aan jouw beroepspraktijk. Onder begeleiding van een docent en aan de hand van meerdere werkvormen oefen je jouw professioneel handelen. Samen met je medecursisten bespreek je hoe je dit kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

IAG-methodiek

NHL Stenden Hogeschool is deelnemer in de landelijke participantengroep van de IAG-methodiek, samen met 20 instellingen en 3 andere hogescholen. We zijn nauw verbonden bij de doorontwikkeling van de IAG-methodiek en dragen bij aan het concept ‘elk jaar bewezen beter’.

Praktische zaken

Een scholingsdag start bij voldoende inschrijvingen. Je kunt een scholingsdag volgen in Leeuwarden, Utrecht of Zwolle.

Cursuskosten

Een bij- of nascholingsdag kost € 360,- inclusief lesmateriaal en lunches. De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

De IAG bij- en nascholingsdagen worden op een aantal plaatsen gegeven: in Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Als het niet mogelijk is om jou in te delen op je voorkeurslocatie nemen we contact met je op. Je kunt dan alsnog worden ingedeeld op de andere locatie als je dit wilt.

Incompany

Deze cursus wordt ook incompany aangeboden. Je kunt als welzijnsinstelling, gemeente of samenwerkingsverband het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit verzorgen op locatie. Voor een incompany-scholingsdag gelden aangepaste prijzen. Hiervoor kun je een offerte aanvragen.

Heb je interesse in een incompany-traject van de IAG bij- en nascholingsdagen? Bel of mail dan met het Kenniscentrum Zorg en Welzijn van NHL Stenden: 058 251 2060, kenniscentrum.zwo@nhlstenden.com. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Opbouw studie

NHL Stenden biedt verschillende bij- en nascholingsdagen aan. Het aanbod wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen. Ook specifieke onderdelen en thema’s uit de IAG-methodiek kunnen het uitgangspunt zijn van een scholingsdag. Op dit moment kun je onderstaande scholingsdagen volgen.

Cognitieve gedragstherapie

Je verdiept je in de achtergrond, betekenis en werkwijze van de cognitieve gedragstherapie (CGT) en de toepassing hiervan in het werken met multiprobleemgezinnen.

Deze scholingsdag geeft je inzicht in de achtergrond en mogelijke problematiek van grote gezinnen. Je maakt kennis met methoden en krijgt praktische tips om grote gezinnen te begeleiden.

Bij deze cursus ontwikkel je meer inzicht in de betekenis van het begrip diversiteit bij het werken met multiprobleemgezinnen. Diversiteit krijgt tijdens deze dag een bredere betekenis: het is meer dan alleen het verschil tussen autochtoon en allochtoon!

Tijdens deze scholingsdag ga je in op de visie over en houding naar cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Je staat stil bij het begeleidingsappel dat deze doelgroep op hulpverleners doet.

Je zoomt in op de theoretische en methodische perspectieven bij het duiden van weerstanden. Je onderzoekt wat goede redenen zijn van een cliënt om te aarzelen en ontdekt je eigen weerstanden.

Tijdens deze dag verdiep je je in het onderwerp kind en (v)echtscheiding. Wat hebben de kinderen nodig van hun ouders en andere betrokkenen zoals familie, en hoe kunnen ouders hun kinderen bijstaan en met ze in gesprek gaan over de scheiding? Wat kan de hulpverlening hierin bijdragen? Naast het opdoen van kennis is de dag vooral interactief en wordt er veel geoefend en uitgewisseld vanuit een systemisch en oplossingsgericht perspectief.

Als gezinsbehandelaar kun je te maken krijgen met ouders die zich machteloos voelen en de grip op hun kind kwijt zijn. Bijvoorbeeld in een gezin waar ouders het gevoel hebben dat hun kind niet meer naar hen luistert; waarin elke strijd eindigt in geschreeuw, met deuren slaan of geweld; waarin ouders juist hun mond houden en toegeven om de goede vrede te bewaren; waar ouders zich zorgen maken omdat hun kind spijbelt, te veel achter de computer zit, drugs gebruikt of niet laat weten waar hij of zij is. Leer werken vanuit de principes van Nieuwe Autoriteit; dan ontwikkel je krachtige tools om aan de slag te gaan met gezinssystemen waar de relaties sterk onder druk staan.

Raak vertrouwd met de methodiek Multifocus, een interventie die de (transgenerationele) spiraal van huiselijk geweld duurzaam wil doorbreken met behoud of herstel van de relaties van de betrokkenen.

Maak kennis met de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, zoals ORS/SRS en FIT (Feedback Informed Treatment), werken met veiligheid en het negenveldenschema.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een cursus volgen. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de cursus IAG, meld je dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in