IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren

Cursus

Ben jij een behandelcoördinator, praktijk- of werkbegeleider, supervisor, gedragsdeskundige of orthopedagoog die zich richt op gezinshulpverleners en/of werkt met gezinnen met meervoudige en complexe problemen en wil je jouw begeleidende vaardigheden uitbreiden? Dan is deze verdiepende IAG-cursus iets voor jou. Je leert hierbij hulpverleners te begeleiden en coachen aan de hand van het IAG-reflectiemodel.

 • Je ontwikkelt jezelf in slechts vier lesdagen, verspreid over enkele maanden.
 • Je maakt kennis met de belangrijkste begrippen binnen de intensieve ambulante gezinsbehandeling.
 • Je leert in de praktijk, met opdrachten die direct toepasbaar zijn in je eigen werksituatie.
 • Je gebruikt lesstof die is afgestemd op de landelijk gebruikte IAG-methodiek.
 • Je volgt een cursus die is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Tijdens deze cursus maak je kennis met het begrippenkader binnen de intensieve ambulante gezinsbehandeling. Aan de hand hiervan leer je adequaat begeleiding en coaching geven aan hulpverleners die intensief werken met multiprobleemgezinnen.

Je werkt aan de hand van competenties en legt opgedane kennis en kunde vast in een portfolio. Na afloop ontvang je een certificaat. Deze cursus is een geregistreerde cursus bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 44.80 punten.

NB Wanneer je geregistreerd bent bij SKJ in de kamer voor jeugdzorgwerkers en jeugd- gezinsprofessionals kunnen wij 44.80 punten toekennen. Wanneer je ingeschreven staat in de kamer voor gedragswetenschappers kan je zelf het certificaat uploaden voor de vrije ruimte. De beoordeling voor accreditatie door de NVO/NIP ligt ter beoordeling bij deze beroepsorganisatie.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Taal

 • Nederlands

Studieduur

3 maanden

Deze cursus leidt jou op tot een succesvolle coach en begeleider van gezinshulpverleners.

Na afloop van de cursus beschik je over een stevige basis om gezinshulpverleners in jouw team volgens het IAG Reflectiemodel te begeleiden en te coachen. Omdat je kennismaakt met de belangrijkste begrippen binnen de intensieve ambulante gezinsbehandeling is het een stuk eenvoudiger om op niveau met de gezinsbehandelaar te communiceren. Het praktijkgerichte gedeelte zorgt ervoor dat je jouw ontwikkelde vaardigheden als leidinggevende concreet kunt toepassen in de praktijk.

De cursus IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren bestaat uit 4 lesdagen, verspreid over 3 maanden. Daarnaast maak je een portfolio.

De hoeveelheid contacturen bedraagt 28 uur. Houd rekening met een studiebelasting van 64 uur in totaal, exclusief praktijkwerkzaamheden. Dit komt neer op een wekelijkse studiebelasting van zo’n 10 uur.

Om deze IAG-cursus te volgen moet je op de hoogte zijn van de bestaande methodieken in de gezinshulpverlening, zoals IAG, FF, VHT en oplossingsgericht werken. Daarnaast is het belangrijk dat je beschikt over een functie waarin je het primaire proces van gezinshulpverlening aanstuurt of begeleidt.

Leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de cursus: jouw werkplek is ook jouw leeromgeving.

Terwijl de gezinshulpverleners in de post-hbo-opleiding IAG werken met praktijkvoorbeelden uit hun gezinnen, ga jij aan de slag met voorbeelden uit jouw beroepspraktijk als (werk)begeleider.

IAG-methodiek

NHL Stenden Hogeschool is deelnemer in de landelijke participantengroep van de IAG-methodiek, samen met 20 instellingen en 3 andere hogescholen. We zijn nauw verbonden bij de doorontwikkeling van de IAG-methodiek en dragen bij aan het concept ‘elk jaar bewezen beter’.

Praktische zaken

De cursus IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren start twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, bij voldoende inschrijvingen. Je kunt de cursus volgen in Utrecht.

Je hebt om de 2 à 3 weken een lesdag, in totaal zijn er 4 lesdagen. Bij voldoende deelnemers zal een groep starten op onderstaande data.

Lesdagen

Locatie: Utrecht
Bij voldoende deelnemers zal de training plaatsvinden in Utrecht of Woerden op de volgende dagen:
Dag 1.   8 november 2021
Dag 2.   6 december 2021
Dag 3.   17 januari 2022
Dag 4.   31 januari 2022

Locatie: Zwolle
Bij voldoende deelnemers zal er in het voorjaar van 2022 een open inschrijving starten in Zwolle. Dit najaar worden de data gepland en hier gepubliceerd.

Cursuskosten

De cursus IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren kost € 1625,-, inclusief lesmateriaal en lunches. De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

De cursus IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren wordt op twee plaatsen gegeven: in Utrecht en Zwolle. Als het niet mogelijk is om jou in te delen op je voorkeurslocatie laten we dit zo snel mogelijk weten. Je kunt dan alsnog worden ingedeeld op de andere locatie als je dit wilt.

Incompany

Deze cursus wordt ook incompany aangeboden. Je kunt als welzijnsinstelling, gemeente of samenwerkingsverband het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit verzorgen op locatie. Voor een incompany-cursus gelden aangepaste prijzen. Hiervoor kun je een offerte aanvragen.

Heb je interesse in een incompany-traject van de cursus IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren? Bel of mail dan met het Kenniscentrum Zorg en Welzijn van NHL Stenden: 058 251 2060, kenniscentrum.zwo@nhlstenden.com. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Opbouw studie

Tijdens deze cursus werk je vanuit de uitgangspunten, werkvormen en technieken van de intensieve ambulante gezinsbehandeling. Je krijgt een aantal instrumenten aangereikt om gezinshulpverleners in jouw team volgens het IAG Reflectiemodel te begeleiden en coachen.

Lesprogramma

In het lesprogramma komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:

 • Systeemtheorie
 • Oplossingsgericht gedachtegoed
 • Toepassing en herkenning van communicatietheorie
 • Leertheoretische aspecten
 • Presentiebenadering
 • Narratief gedachtegoed
 • Contextuele benadering

Je maakt kennis met het begrippenkader van de intensieve ambulante gezinsbehandeling. Zo leer je op een passende manier leidinggeven aan gezinshulpverleners die intensief werken met multiprobleemgezinnen. Begrippen die aan de orde komen zijn onder andere:

 • Innerlijke dialoog
 • Hypotheses maken
 • Omgaan met weerstanden of aarzeling
 • Parallelle processen
 • Verbintenisproblematiek
 • Zelfzorg
 • Sociaal netwerk
 • Signs of Safety en veiligheid

Het cursusprogramma is een afspiegeling van de post-hbo-opleiding IAG voor gezinshulpverleners. Voor deze cursus is het materiaal volledig toegespitst op jouw rol als behandelcoördinator of werkbegeleider. Door middel van reflectie en eigen casuïstiek koppel je de theorie aan de praktijk tijdens de bijeenkomsten.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een cursus volgen. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de IAG verdiepingscursus voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren, meld je dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in