Creative Communities

Leergang

Wil jij als professional op een creatieve wijze bijdragen aan het versterken van de community? Word jij de aanjager van de transformatie en de inhoudelijke vernieuwing binnen het sociale domein? Dan is de post-hbo-leergang Creative Communities iets voor jou!

 • Je ontwikkelt lesstof vanuit je dagelijkse praktijk.
 • Je geeft vorm aan het ambacht communitywerker.
 • Je gebruikt je creativiteit en innovativiteit.
 • Je stemt af met professionals die werken in buurt, wijk, dorp of stad.
 • Je werkt samen met het gilde Creative Tinkers.

Ben jij op wijkniveau werkzaam als opbouwwerker, jeugdhulpverlener, jongerenwerker, maatschappelijk werker, buurtwerker, wijkverpleegkundige, wijkagent, kunstenaar, woonconsulent, woonbegeleider psychiatrie, leerkracht of gemeenteambtenaar? Bij de leergang Creative Communities werk je als professional vanuit een originele en onorthodoxe houding aan vaardigheden als lef, creativiteit maar ook aan sociaal ondernemerschap. De innovatiekracht, oplossingen en antwoorden voor sociale vraagstuk­ken zitten in en komen vaak uit de community zelf. Op creatieve wijze leer jij deze community versterken.

Toetsing vindt plaats in de vorm van opdrachten. Je sluit de leergang af met het uitvoeren van een opdracht in een stad en dorp.

Studiekenmerken

Taal

 • Nederlands

Studieduur

10 dagen over een periode van 16 weken

Na de leergang Creative Communities ben je je als communitywerker bewust van de mogelijkheden van inhoudelijke vernieuwing in het sociale domein. Door de dagelijkse praktijk te betrekken in de lesstof weet je na de leergang welke actieve rol je zelf kunt spelen in de veranderopgave van de lokale samenleving.

Na de leergang Creative Communities:

 • handel je met lef en creativiteit;
 • werk je vanuit je eigen identiteit;
 • onderscheid je je met een ‘handen uit de mouwen’-mentaliteit;
 • beschik je over een originele en onorthodoxe houding;
 • denk je met een frisse blik;
 • kijk je door meerdere brillen

Studieduur & belasting

De leergang Creative Communities wordt 1x per jaar aangeboden in de periode maart - juli. Er zijn 10 opleidingsdagen. De hoeveelheid contacturen bedraagt 71 uur. Je moet rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 140 uur in totaal, dit komt neer op zo’n 8 uur per week.

HBO opleiding en relevante werksetting voor deze leergang. Met alle deelnemers aan deze leergang wordt een startgesprek gevoerd.

Tijdens de leergang Creative Communities staat leren in de praktijk centraal.

Combineer interessante inzichten en theorieën met je eigen dagelijkse praktijk. Ook werk je met de praktijk van het gilde Creative Tinkers. Als afsluiting van de leergang doe je een opdracht in een stad en dorp: Follow the circus.

Praktische zaken

De leergang Creative Communities gaat van start en sluit af met twee aaneengesloten dagen en een overnachting.

Lesdagen

 • Start bij minimaal 10 inschrijvingen.
 • 10 opleidingsdagen
 • De leergang Creative Communities gaat van start en sluit af met twee aaneengesloten dagen. De 1e en 9e dag hebben ook een avondprogramma en een overnachting.

DATA TWEEDE LEERGANG 2019 (onder voorbehoud)

Dag 1 Werken vanuit de kern: woensdag 6 maart
Dag 2 Transformatie sociaal domein: donderdag 7 maart
Dag 3 Straataanpak 1: donderdag 21 maart
Dag 4 Het samen anders doen: woensdag 10 april
Dag 5 Straataanpak 2: woensdag 24 april
Dag 6 Terug naar de kudde: woensdag 15 mei
Dag 7 Straataanpak 3: woensdag 29 mei
Dag 8 Community werk: woensdag 19 juni
Dag 9 Lessons learned: woensdag 3 juli
Dag 10 Follow the circus: donderdag 4 juli

De leergang Creative Communities gaat van start en sluit af met twee aaneengesloten dagen en een overnachting.

Kosten

De cursus kost € 2.975,- inclusief studiemateriaal, accommodatie, catering en een overnachting. De leergang is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

De leergang Creative Communities volg je op verschillende inspirerende locaties. We beginnen in de bossen bij Ommen. De overige locaties worden nog bekendgemaakt.

Incompany

Wij bieden deze leergang ook incompany aan. Je kunt als welzijnsinstelling, gemeente of lokaal samenwerkingsverband het initiatief nemen een eigen traject te organiseren. Wij denken hierover graag met je mee en kunnen de leergang bij jou op locatie verzorgen.

Voor een incompany-opleiding hanteren we aangepaste prijzen. Wil je hierover meer weten, vraag dan gerust een offerte aan bij Creative Tinkers via info@creativetinkers.nl.

Samenwerkingsverband

NHL Stenden werkt voor deze leergang samen met het gilde Creative Tinkers. Een gilde van creatieve community werkers. Maar ook een bedrijf, een kennis- en innovatieplatform en opleiding. Tijdens de leergang profiteer je van de kennis en ervaring die Creative Tinkers al hebben opgedaan. Meer informatie op de website van Creative Tinkers.

 

Opbouw studie

Programma
 1. Werken vanuit de kern
 2. Transformatie sociaal domein
 3. Straataanpak 1
 4. Het samen anders doen
 5. Straataanpak 2
 6. Terug naar de kudde
 7. Straataanpak 3
 8. Community werk
 9. Lessons learned
 10. Follow the circus

De eerste dag van de leergang gaan we aan de slag met ‘Werken vanuit de kern’. Hierbij gaat het over jouw intrinsieke motivatie, persoonlijk leiderschap, werken vanuit de bedoeling, praktijkvoorbeelden en theorie.

De tweede dag staat in het teken van sociale verandering en vernieuwing. Daarnaast behandelen we de transformatieniveaus innovatie, preventie en normaliseren. We gaan ook op zoek naar nieuwe werkwijzen. Tevens besteden wij deze dag aandacht aan rollen en posities van de professionals in relatie tot wetgeving.

In een dorp of een stad gaan wij gezamenlijk de Straataanpak uitvoeren. In een aantal kleinere groepen krijgen jullie de opdracht om in een straat sociale verandering te creëren. We starten in de ochtend gezamenlijk en sluiten ook gezamenlijk af. Bij de afsluiting gaan we op zoek naar de lessons learned van deze praktijkdag.

Het samen anders doen gaat over: (digitale) innovatie, social design, creativiteit en sociaal ondernemerschap. Daarbij kijken we samen naar het bedenken van oplossingen voor vraagstukken die spelen in bijvoorbeeld buurt, wijk, dorp of stad.

In deze tweede praktijkdag gaan we weer de straat op. De lessons learned van dag 4 nemen we mee in de straataanpak van deze dag. Waar liggen mogelijkheden voor digitale interventies? Hoe kan sociaal ondernemerschap bijdragen aan vraagstukken in de wijk, dorp of buurt?

Dag zes gaat over preventie en normaliseren. Hoe voorkom je dat mensen in de problemen komen? Hoe zorg je ervoor dat bewoners elkaar weer meer gaan helpen?

In deze derde praktijkdag gaan we weer de straat op. De lessons learned van dag 6 nemen we mee in deze dag.

Op dag acht staan we stil bij het ambacht community werk. Waarom is het belangrijk? Hoe gaat het in z’n werk? We gaan dieper in op het profiel van de community werker. We zoomen in op maatschappelijke thema’s als: eigenaarschap van bewoners, sociale samenhang, netwerkversterking, de omgevingswet, energietransitie, gezondheid en veiligheid.

De één na laatste dag staat in het teken van lessons learned en de implementatie daarvan in de eigen organisaties. Het is de vierde dag van de straataanpak waarin ook eigen praktijkcases en de lessons learned van de hele leergang naar voren komen. Aan het eind van de dag wordt het management van jullie organisatie uitgenodigd en presenteren wij de uitkomsten. Tevens maken we dan een plan voor borging van het gedachtengoed Creative Communities binnen de eigen organisatie.

De slotdag wordt spektakel, fun, maar ook verdieping. Samen gaan we op zoek naar kleine oplossingen en reiken we de eerste Creative Tinker Award uit. Leden van het platform Creative Communities en deelnemers uit eerdere leergangen sluiten zich deze dag bij ons aan. Daarnaast nodigen wij onder andere lectoren van HNL Stenden Hogeschool en deskundigen vanuit verschillende expertises uit.

Praktijk

We sluiten de leergang af met presentaties van de straataanpak en het festival “Follow the circus”. Deze slotdag is een spektakel maar biedt ook verdieping. Deelnemers van het platform Creative Communities en deskundigen vanuit verschillende expertises sluiten deze dag aan.

Toetsing

De toetsing vindt plaats aan de hand van de presentaties en resultaten van de straataanpak.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Als je interesse hebt voor deze leergang kun je je aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Creative Tinkers.

Nu aanmelden

Na verzending van het aanmeldformulier  ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en de sociale coöperatie Creative Tinkers.

Vul het aanmeldformulier in