Masterclass N=1: Dicht de kloof tussen onderzoek en praktijk!

Cursus

Werk jij in jouw organisatie met de N=1 methode? Wil jij uitgangspunten om binnen eigen context N=1 onderzoek op te zetten, uit te voeren en te analyseren? Tijdens de masterclass N=1 ligt de nadruk op de praktijk en krijg je kennis en vaardigheden aangereikt om dit te kunnen doen.

 • Je leert de verschillende N=1 methoden in te zetten in eigen context.
 • Je volgt scholing waarbij eigen leervragen en casussen centraal staan.
 • Je leert hoe je data van een N=1-studie analyseert en interpreteert.
 • Je volgt onderwijs in deeltijd en kunt werk en studie combineren.
 • Je leert in de praktijk, met opdrachten die direct toepasbaar zijn in je eigen werksituatie.

De eendaagse masterclass is inclusief lunch. In de ochtend staat theorie centraal, in de middag de praktijk. In een groep van maximaal 25 deelnemers behandelen we verschillende thema’s. 

Thema’s Masterclass

Onderwerpen die aan de orde komen zijn, onder andere:

 • Wat en hoe vaak moet ik meten?
 • Welke soorten metingen zijn mogelijk? (zelfrapportage, observatie, fysieke maten, etc.)
 • Hoe analyseer en interpreteer ik een effect?

Aan deze masterclass zijn accreditatiepunten verbonden voor het Register Vaktherapie.

Studiekenmerken

Taal

 • Nederlands

Studieduur

1 dag

Loopbaan en toekomst

De masterclass geeft uitgangspunten om binnen eigen context N=1-onderzoeken op te zetten, uit te voeren en te analyseren. Dit draagt bij aan evidence-based practices en het doelgericht bijstellen van interventies door systematische evaluatie van interventies.

Studieduur / belasting

De masterclass bestaat uit een gehele dag, inclusief lunch. Vooraf is enige voorbereiding gewenst. De duur kan per persoon iets afwijken maar de voorbereiding zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.  

Qua nawerk is de belasting afhankelijk van in hoeverre er N=1 onderzoek geïmplementeerd gaat worden. Tijdens de masterclass zal aanvullende literatuur voorbij komen waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen.

De training is met name bestemd voor hulpverlenende professionals zoals behandelaars in de zorg en welzijn, docenten in het onderwijs, coaches in het bedrijfsleven en verpleegkundigen in de wijken, die zoveel mogelijk werken vanuit de evidence-based practice gedachte.

In de masterclass ligt de nadruk op de praktijk en leer je op welke manieren evalueren via de N=1 methode haalbaar is in eigen context. Hoe je dit kunt doen met behulp van software speciaal ontwikkeld voor de praktijk en op welke wijze je alleen of samen met je collega’s een eigen bestand over jouw interventies kunt opzetten. Voor eigen reflectiedoeleinden en transparantie naar de financiers.

Praktische zaken

Certificaat of diploma:

Bewijs van deelname

Locatie:

Leeuwarden, Groningen, op eigen locatie aanvrager

Startmomenten:

Je kunt je aanmelden voor de nieuwe groep, die start bij voldoende deelnemers.

Kosten

De kosten van de Masterclass bedragen €295,00

Opbouw studie

Tijdens de lesdag worden de volgende onderdelen behandeld:

Tijdens de lesdag worden de volgende onderdelen behandeld:
 • Geschiedenis van N=1 onderzoek
 • Basisprincipes van N=1 designs met onder andere:
  • Hoe toon ik een effect aan: het “experimentatie” principe
  • Wat is A en B in AB designs
  • Welk type uitkomstvariabelen zijn mogelijk?
  • Ik heb maar twee meetmomenten, wat nu?
  • Moet ik valide vragenlijsten gebruiken?
  • Hoe kan ik het netwerk bij de behandeling betrekken?
 • Hoe verzamelde gegevens binnen een N=1 te analyseren:
  • NAP (Non-overlapp of all Pairs)
  • Gower Legendre Index
  • Cohen’s d
  • Observatoren vs. Observaties (systemische data vs. time-series)
 • ‘Stapelen’ van gegevens (meta-analyse voor een groep cliënten)

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Aanmelden