Training meldcode met het afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling

Cursus

Werkt jouw organisatie volgens de meldcode met het afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling? Heb jij genoeg inzicht in de problematiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling om in te kunnen grijpen? Neem deel aan de training en krijg kennis en vaardigheden aangereikt zodat je beter kunt handelen als je vermoedt dat iemand thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt.

 • Je volgt scholing waarbij eigen leervragen en casussen centraal staan.
 • Je volgt een training die je met je werk kunt combineren.
 • Je leert in de praktijk met opdrachten die direct toepasbaar zijn in je eigen werksituatie.
 • Je leert vanuit Real Live Learning (door te doen).
 • Je leert de meldcode met afwegingskader in te zetten binnen jouw organisatie d.m.v. een stappenplan en uitgebreide reader.

De basistraining bestaat uit 3 dagdelen waarin alle handelingen van de meldcode worden behandeld. Een andere mogelijkheid is de opfristraining, deze bestaat uit 1 dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten staan eigen leervragen en casussen centraal. In verschillende gesprektechnieken komen ervaren en oefenen naar voren Dit oefenen gebeurt met een professionele trainingsacteur. De trainer neemt je gedurende de contactomenten mee in de methodiek door middel van Real Live Learning, ervaren en toepassen. Na afloop ontvang je een certificaat met een geldigheidsduur van drie jaar.

Studiekenmerken

Locatie

 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

1 tot 3 dagdelen

Loopbaan en toekomst

De training biedt je de informatie omtrent de wet Besluit Wijziging Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor veel functies in de zorg, onderwijs en justitie is kennis van deze wet een vereiste.

Na het volgen van 1-daagse training:

 • Ken je jouw taken en grenzen en kun je verantwoordelijkheid nemen;
 • Ben je in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie;
 • Kun je samenwerken met interne en externe partners zoals Veilig Thuis;
 • Krijg je een uitgebreid naslagwerk in de vorm van een reader.

Na het volgen van de 3-daagse training:

 • Heb je kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling;
 • Heb je inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
 • Ken je jouw taken en grenzen en kun je verantwoordelijkheid nemen;
 • Ben je in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie;
 • Kun je samenwerken met interne en externe partners zoals Veilig Thuis;
 • Ben je in staat signalen en zorgen te bespreken met ouders/verzorgers;
 • Heb je handvatten om het kind te steunen;
 • Heb je een uitgebreid naslagwerk in de vorm van een reader.

De Training Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld door de Stichting LTAK. De training is geplaatst in de DANS en Databank Bij- en Nascholing Meldcode.

Studieduur & belasting

De training bestaat uit 1 tot 3 dagdelen. Vooraf aan de training formuleer je eigen leerwensen en bereid je je voor op het programma.  

De dagdelen zijn ook afzonderlijk te volgen. Per dagdeel kan een certificaat worden verstrekt.

Toelatingseisen

De training meldcode met het afwegingskader is speciaal voor medewerkers die in contact komen met kinderen, jongeren en gezinnen én werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De training vergroot competenties op het signaleren, handelen, ernst inschatten, samenwerken en communiceren waardoor medewerkers bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling effectief kunnen en durven handelen.

In de praktijk

De ervaringen opgedaan tijdens de training en de reader zijn direct inzetbaar in de eigen praktijk, aangezien er wordt gewerkt met voorbeelden uit de eigen praktijk. Het stappenplan wat onderdeel van de meldcode en de opleiding is leidt je stap voor stap door het proces vanaf het moment dat je signaleert tot aan het moment dat je de beslissing neemt om melding bij Veilig thuis te doen en/of hulp te bieden of te organiseren. De stappen geven aan wat er van je wordt verwacht en hoe je op een verantwoorde en professionele wijze kunt handelen.

Contactpersoon

Johan Brokken (trainer)
johan.brokken@nhlstenden.com
06 57158758
of
Kenniscentrum Zorg en Welzijn
kenniscentrum.zwo@nhlstenden.com

 

Praktische zaken

Certificaat of diploma: certificaat

Locatie: Leeuwarden, Groningen, op eigen locatie aanvrager

Startmomenten: op aanvraag

Kosten: afhankelijk van maatwerk

Opbouw studie

Onderdelen 1-daagse training

 1. Stappen van de verbeterde meldcode
 2. Afwegingskader
 3. Acute en structurele onveiligheid en disclosure
 4. Professionele meldnormen
 5. Voorwaarden voor goede hulp
Onderdelen 3-daagse training

De gehele training bestaat uit drie bijeenkomsten waarin alle handelingen van de meldcode worden behandeld.

Bijeenkomst 1: Signaleren (stap 1 en 2 van de meldcode)

Bijeenkomst 2: Handelen en samenwerken (stap 4 en 5 van de meldcode)

Bijeenkomst 3: Communiceren met ouders en verzorgers (stap 3 van de meldcode)

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn veelal voorbeelden van problematiek met een langdurig karakter. Geweld, verwaarlozing, misbruik en emotionele onveiligheid kunnen jaren aanhouden. Veel slachtoffers worden opnieuw slachtoffer van dezelfde of andere vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen van generatie op generatie voortduren.

Onderstaande modules behoren tot de mogelijkheden.

 1. Module Communiceren met ouders en verzorgers (4 uur)

Naast een theoretisch gedeelte staat deze bijeenkomst vooral in het teken van oefenen vanuit de praktijk. Belangrijkste vraag die gesteld wordt bij deze bijeenkomst is: “Hoe kom ik met ouders in gesprek wanneer ik vermoedens heb van kindermishandeling?”. Hier ga je jouw eigen antwoorden op vinden door dit te ervaren, te oefenen. Dit oefenen gebeurt met een ervaren professionele trainingsacteur.

 1. Module Signaleren (een dagdeel van 3 uur)

De definitie en vormen van mishandeling worden besproken m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling. De aard en omvang van mishandeling. Daarnaast wordt ingegaan op risicofactoren,signalen durven zien en stappen durven nemen. Er wordt gebruik gemaakt van videofragmenten en werkvormen waarbij real live learning centraal staat. De meldcode wordt stapsgewijs in deze training meegenomen.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze training kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in deze training, geef dit dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de training ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Aanmelden