Training meldcode met het afwegingskader huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Cursus

Wil jij leren omgaan met de drie belangrijkste aspecten van Ouderenmishandeling? Profielen en vormen herkennen? Signalen beter op kunnen vangen en de beschermende en risicofactoren herkennen? Volg dan de training die je de meest recente informatie omtrent de wet Besluit Wijziging Verplichte meldcode (vernieuwede meldcode) bijbrengt.

 • Je volgt scholing waarbij eigen leervragen en casussen centraal staan
 • Je volgt onderwijs in deeltijd en kunt werk en studie combineren
 • Je leert in de praktijk, met opdrachten die direct toepasbaar zijn in je eigen werksituatie
 • Je leert ervaren vanuit Real Live Learning (leren door te doen)
 • Je leert de meldcode met afwegingskader in te zetten binnen jouw organisatie d.m.v. een stappenplan en uitgebreide reader.

Binnen de training wordt gewerkt vanuit de twee profielen: ontspoorde zorg en opzettelijke mishandeling.

Ontspoorde zorg is mantelzorg waarbij de mantelzorger de grens van goede zorg overschrijdt door overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Goede zorg slaat sluipenderwijs om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of compassiemoeheid. Een kenmerk van ontspoorde mantelzorg is het ontbreken van opzet.

Bij opzettelijke mishandeling is de mishandeling of verwaarlozing moedwillig en weten de daders heel goed wat ze doen. Ze handelen uit financieel gewin, desinteresse of wraak.

Deze profielen van ouderenmishandeling kunnen zich uiten in diverse vormen van geweld.

Studiekenmerken

Locatie

 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

3 uur

Loopbaan en toekomst

De training biedt je de informatie omtrent de wet Besluit Wijziging Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor veel functies in de zorg, onderwijs en justitie is kennis van deze wet een vereiste.

Na het volgen van 1-daagse training:

 • Ken je jouw taken en grenzen en kun je verantwoordelijkheid nemen;
 • Ben je in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie;
 • Kun je samenwerken met interne en externe partners zoals Veilig Thuis;
 • Krijg je een uitgebreid naslagwerk in de vorm van een reader.

Na het volgen van de 3-daagse training:

 • Heb je kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling;
 • Heb je inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
 • Ken je jouw taken en grenzen en kun je verantwoordelijkheid nemen;
 • Ben je in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie;
 • Kun je samenwerken met interne en externe partners zoals Veilig Thuis;
 • Ben je in staat signalen en zorgen te bespreken met ouders/verzorgers;
 • Heb je handvatten om het kind te steunen;
 • Heb je een uitgebreid naslagwerk in de vorm van een reader.

De Training Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld door de Stichting LTAK. De training is geplaatst in de DANS en Databank Bij- en Nascholing Meldcode.

Studieduur & belasting

De training bestaat uit 1 dagdeel van 3 uur. Vooraf aan de training formuleer je eigen leerwensen.

Toelatingseisen

De training meldcode met het afwegingskader is speciaal voor medewerkers die in contact komen met kinderen, jongeren en gezinnen én werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De training vergroot competenties op het signaleren, handelen, ernst inschatten, samenwerken en communiceren waardoor medewerkers bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling effectief kunnen en durven handelen.

In de praktijk

De trainer neemt je gedurende de training mee in de methodiek door middel van real live learning, ervaren en toepassen. Hierdoor wordt er een basis gelegd tussen scholing en de eigen praktijk.

Na afloop ontvang je een certificaat met een geldigheidsduur van drie jaar.

 

Contactpersoon

Johan Brokken (trainer)
johan.brokken@nhlstenden.com
06 57158758
of
Kenniscentrum Zorg en Welzijn
kenniscentrum.zwo@nhlstenden.com

 

Praktische zaken

Certificaat of diploma: certificaat

Locatie: Leeuwarden, Groningen, op eigen locatie aanvrager

Startmomenten: op aanvraag

Kosten: afhankelijk van maatwerk

Opbouw studie

De training bestaat uit 1 bijeenkomst waarin alle handelingen van de meldcode worden behandeld. Signaleren, handelen, samenwerken en communiceren met betrokkenen staat centraal in de training. Daarnaast de onderdelen: ontspoorde zorg en opzettelijke mishandeling. De training vergroot competenties op het signaleren, handelen, ernst inschatten, samenwerken en communiceren waardoor medewerkers bij een vermoeden van huiselijk geweld en ouderenmishandeling effectief kunnen en durven handelen.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze training kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in deze training, geef dit dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de training ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Aanmelden