Paard en Hulpverlening

Leergang

Ben jij een hbo-gekwalificeerd hulpverlener? Heb je daarnaast ruime ervaring met paarden, paardengedrag en paardenwelzijn? Deze twee kwaliteiten breng je samen in de opleiding Paard en Hulpverlening. Hier leer je met paarden samen te werken ten behoeve van je cliënten.

 • Je krijgt inzicht in meerdere stromingen en achtergrondtheorieën.
 • Je maakt kennis met vier methoden.
 • Je ontwikkelt een eigen ethische visie.
 • Je bepaalt zelf op welke doelgroep je jouw hulpverlening toespitst.
 • Je volgt de opleiding in deeltijd: ideaal in combinatie met een baan.

Bij Paard en Hulpverlening maak je kennis met twee onderdelen: ethiek en paardengedrag. Daarnaast leer je meer over de zooantropologie en krijg je les van een paardengedragsdeskundige. In totaal bestaat het programma uit drie verschillende modules waarin kennis, trainingsvaardigheden, hulpverlening en beroepsontwikkeling centraal staan.

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij en formuleer je jouw eigen visie. Tot slot leg je een meesterproef af met een paard en cliënt. Heb je de opleiding met een voldoende afgerond, dan ontvang je een certificaat.

Studiekenmerken

Start studie

 • Flexibel

Taal

 • Nederlands

Studieduur

40 weken

Na afloop van deze opleiding weet je als geen ander hoe je met paarden en cliënten kunt samenwerken.

Je bent in staat een eigen werkwijze te ontwikkelen die het beste bij jou en je paarden past en je bent je veel meer bewust van lichaamstaal, emoties en intuïtie. Deze opgedane kennis kun je vervolgens ook inzetten tijdens het contact met jouw cliënten als je zonder paarden werkt.

Veel afgestudeerden kiezen ervoor om als zelfstandig therapeut of hulpverlener aan de slag te gaan.

De opleiding Paard en Hulpverlening duurt 40 weken. Verspreid over het hele studiejaar heb je in totaal 20 lesmomenten van 3 of 6 uur.

Deze lesdagen bestaan uit paardentrainingsdagen en theorielessen. Daarnaast moet je ten minste één dagdeel per week zelfstandig oefenen, waarbij het oefenen voor jezelf en met paarden en (proef)cliënten centraal staat.

De opleiding bestaat uit drie losse modules. Het is ook mogelijk om één module te volgen. De meeste deelnemers schrijven zich in voor de hele opleiding.

De volledige opleiding start bij minimaal 14 deelnemers. Een losse cursus start bij minimaal 8 inschrijvingen per module.

Om deze leergang te volgen heb je een relevant hbo- of wo-hulpverleningsdiploma nodig, plus aantoonbare kennis van en ervaring met paarden. Verder is het voor deze opleiding belangrijk dat je zelf één of meerdere paarden tot je beschikking hebt, zodat je de geleerde kennis zelfstandig kunt toepassen in de praktijk.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kun je deelnemen aan een toelatingsprocedure om jouw hbo-werk- en denkniveau te toetsen. De toetsing vindt plaats aan de hand van een portfolio en een eindopdracht met paarden. Voor de toelatingsprocedure worden kosten in rekening gebracht. Neem contact op om vrijblijvend je mogelijkheden te ontdekken.

Er zijn nog maar weinig instellingen die met paarden in de hulpverlening werken. De kans is dan ook klein dat je tijdens de opleiding een praktijkplaats kunt vinden. Daarom is het belangrijk dat je zelf een paard of meerdere paarden tot je beschikking hebt, zodat je de geleerde kennis zelfstandig kunt toepassen in de praktijk

Praktische zaken

De theorielessen van de opleiding Paard en Hulpverlening volg je in Leeuwarden. De paardentrainingen zijn op locaties verspreid over het land.

Lestijden

 • In totaal heb je 20 lesmomenten van 3 of 6 uur.
 • De theorielessen zijn op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur.
 • De praktijklessen zijn op vrijdag of zaterdag en duren een hele dag.
 • De opleiding start bij voldoende inschrijvingen.

Kosten

De leergang kost € 2.835,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag circa € 150,- voor boeken, studiemateriaal en extra reiskosten naar de verschillende praktijklocaties. De leergang is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

De theorielessen van de opleiding Paard en Hulpverlening vinden gedeeltelijk plaats in het NHL Stenden-gebouw in Leeuwarden, Rengerslaan 10. De paardentrainingen van de docenten zijn op locaties verspreid over het land (Friesland, Groningen, Brabant en Gelderland).

Opbouw studie

Het programma is opgebouwd uit drie modules, die ook los van elkaar te volgen zijn. De verbinding tussen de drie modules wordt daarnaast gelegd in de module Persoonlijke beroepsontwikkeling. Deze module kan alleen worden gevolgd in combinatie met of aansluitend aan de andere twee modules en is uitsluitend toegankelijk voor hbo- of wo-geschoolde hulpverleners.

Werkwijze

Tijdens de opleiding besteed je enerzijds aandacht aan de ethische kant van hulpverlening met paarden. Je leert daarbij hoe je een paard als hulpverleningspartner kunt behandelen en wat daar ethisch gezien allemaal bij speelt. Ook ontwikkel je daarbij een eigen beroepscode. Daarnaast maak je kennis met paardengedrag. Tijdens dit onderdeel leer je meer over de cognitie, ontwikkeling en het gedrag van een paard. Ook komt de wetenschap zooantropologie aan de orde. Deze relatief nieuwe wetenschap richt zich op wederzijdse beïnvloeding tussen dier (paard) en mens. Om goed uit de voeten te kunnen met de verschillende paardentrainingen leer je ook meer over lichaamstaal en emotie.

Tijdens de opleiding komen vier methoden van werken met paarden in de hulpverlening aan bod:

 • De Heal-methode, een Amerikaanse methode gebaseerd op het werk van onder anderen Linda Kohanov.
 • De EAGALA-methode, een wereldwijde werkwijze gericht op het werken met metaforen.
 • Systemisch werken met familie- of organisatieopstellingen met behulp van paarden.
 • De horseboy-methode, waarbij je werkt met onder andere duo-rijden en beweging- en sensorywerk.

Je kunt zelf bepalen op welke doelgroep je jouw hulpverlening wilt toespitsen: kinderen, volwassenen, groepen, teams of families. De vaardigheden die je tijdens de trainingen aanleert, ontwikkel je thuis verder. Daarnaast werk je onder begeleiding samen in intervisiegroepjes. Er vindt geregeld intervisie plaats bij de eigen paarden.

 

Deze module is een integrale leerlijn, waarin je je richt op persoonlijke ontwikkeling en intervisie, uitmondend in een afsluitend visiestuk.

In deze module leer je de basisvaardigheden met paarden.

Hierin heb je lesdagen met verschillende docenten, waarbij je kennismaakt met hun disciplines en ermee oefent.

Tijdens de opleiding Paard en Hulpverlening hou je zelf reflectieverslagen bij in een portfolio. Daarnaast formuleer je jouw eigen visie op de vormen van paardenhulpverlening en de daarbij ontwikkelde competenties. Na afronding van de basisbijeenkomsten presenteer je jouw portfolio en visie in de groep. Het visiestuk wordt door de docent beoordeeld.

Bij de afronding van de laatste specialisatie leg je een meesterproef af met een paard en cliënt door middel van een gefilmde sessie. Gezamenlijk beoordelen studenten en docent of je deze proef met goed gevolg hebt afgerond. Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een leergang volgen in deeltijd. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de opleiding, meld je dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden.

Vul het intakeformulier in