Praktijkondersteuner voor Doktersassistenten

Cursus

Ben jij een doktersassistent ‘plus’ en wil je doorgroeien naar praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk? Zoek je meer verantwoordelijkheden en andere taken binnen de geprotocolleerde huisartsenzorg voor de chronisch zieke patiënt en oudere? Ga de uitdaging aan: verbreed je kennis en word praktijkondersteuner!

 • Je geeft je mbo-opleiding verdieping met een tweejarige cursus.
 • Je wordt opgeleid tot een goed geïnformeerde en betrouwbare zorgverlener.
 • Je ontwikkelt competenties voor begeleiding van chronisch zieke zorgvragers.
 • Je voert lesstof en opdrachten direct uit in de praktijk.
 • Je krijgt les van deskundigen uit de beroepspraktijk.

De eerstelijnszorg is in beweging. Dat vraagt om meer verschillende functies in de huisartsenpraktijk. Deze cursus leidt op tot een goed geïnformeerde en betrouwbare zorgverlener voor chronisch zieken en ouderen. Daarnaast ontwikkel jij je tot een gesprekspartner op niveau voor de huisarts.

Tijdens de cursus houd je een portfolio bij en doe je praktijkopdrachten. Aan het eind van elk cursusjaar vindt een assessment plaats. Hierin wordt bepaald of je over het juiste niveau beschikt om in aanmerking te komen voor een certificaat.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

circa 18 maanden

Tijdens de cursus Praktijkondersteuner voor Doktersassistenten word je opgeleid tot een breed georiënteerde, zelfstandige professional die de huisarts ondersteunt in de steeds complexer wordende zorg.

Na afloop van de cursus ben je in staat om in te spelen op actuele ontwikkelingen en deze naar de praktijk te vertalen. Je weet hoe je de patiënt kunt betrekken als partner in de zorg en je bent vaardig op het gebied van communicatie en het ondersteunen van zelfmanagement.

De cursus bestaat uit circa 36 lesdagen, verdeeld over 18 maanden. Daarnaast besteed je ongeveer 10 uur per week aan zelfstudie en 6 tot 8 uur per week aan praktijkleren.

Voor deze cursus heb je een mbo-diploma Doktersassistent (niveau 4) nodig. Daarnaast beschik je over minimaal 2 jaar recente en relevante werkervaring als doktersassistent. Je kunt verzocht worden mee te doen aan een intakeprocedure. Verder is het belangrijk dat je vanaf de start van de cursus beschikt over een praktijkleerplaats van minimaal 6 uur per week. Ben je werkzaam als doktersassistent, dan kan de huidige werkplek als praktijkleerplaats dienen.

De cursus Praktijkondersteuner voor Doktersassistenten is sterk beroepsgericht.

Je werkt aan opdrachten die je direct uitvoert in de praktijk. Opdrachten uit het eerste deel van de cursus staan in het teken van je eigen persoonlijke en professionele competentieontwikkeling. Opdrachten uit het tweede deel van de cursus worden gekoppeld aan een specifieke patiëntcategorie en één of meer competentiegebieden.

Praktische zaken

De cursus Praktijkondersteuner Somatiek voor Doktersassistenten start twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, bij voldoende deelnemers.

Lestijden

 • In totaal heb je circa 36 lesdagen, waarvan 17 in het eerste jaar en 20 in het tweede jaar.
 • De lessen vinden plaats op woensdag tussen 9.15 en 17.30 uur. Deze tijden kunnen incidenteel afwijken.

Cursuskosten

De cursus kost € 8.150,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 350,- voor boeken en ander studiemateriaal. Je kunt verzocht worden om aan een intakeprocedure mee te doen, hieraan zijn extra kosten verbonden. De cursus is vrijgesteld van btw.
Kijk voor vergoedingen op de website van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

Tijdens het eerste deel van de cursus staat oriëntatie op het beroep en je persoonlijke ontwikkeling naar professional op hbo-niveau centraal. In het tweede jaar vindt verdere verdieping plaats in de problematiek rondom de chronisch zieke en oudere patiënt. Dat betekent dat je na deze cursus in staat bent om langdurige begeleiding te geven volgens de laatste inzichten. Je leert hoe je de patiënt bij de zorg kunt betrekken en je hebt uitgebreide kennis over de oudere patiënt en ziektebeelden, zoals diabetes mellitus type 2, astma/COPD en in het kader van het CVRM- spreekuur onder andere hypertensie en chronische hartfalen. Ook is er aandacht voor de oudere patiënt. De colleges en trainingen worden verzorgd door docenten van NHL Stenden, (medisch) specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere deskundigen uit de beroepspraktijk.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Oriëntatie op het beroep en positionering in de huisartsenpraktijk
 • Wet- en regelgeving en ethiek
 • Persoonlijke ontwikkeling en professionele reflectie
 • Het opzetten van een eigen geprotocolleerd spreekuur
 • Het organiseren van preventieve activiteiten
 • Het coördineren van (complexe) zorgtrajecten
 • Onderzoek naar verbetering en borging van de kwaliteit van de zorg
 • Beleidsvoornemens voor de patiënten in de huisartsenpraktijk
 • Het onderbouwen van je handelen op basis van klinisch redeneren en evidence-based practice
 • Communicatie en consultvoering, motiverende gespreksvoering
 • Oplossingsgericht werken en outreachend werken. 

 

 

De kern van de cursus wordt gevormd door praktijkopdrachten. Je werkt gezamenlijk of individueel aan projecten die je als praktijkondersteuner kunt tegenkomen in je dagelijks werk. Deze opdrachten dienen als toetsing voor verschillende onderdelen van het programma. Daarnaast werk je doorlopend aan je persoonlijke ontwikkeling naar professional op hbo-niveau.

Er is uitgebreid aandacht voor de competenties die je nodig hebt als praktijkondersteuner. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze competenties, houd je een digitaal portfolio bij. Ter ondersteuning van de competentieontwikkeling stel je (leer)doelen op, vraag je om feedback en reflecteer je hierop. Aan het einde van elk cursusjaar vindt een assessment plaats. Hierin wordt bepaald of je over het juiste niveau beschikt om in aanmerking te komen voor een certificaat.

De cursus Praktijkondersteuner voor Doktersassistenten is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel POH 2017. Voor de ordening van de competenties is gebruik gemaakt van het opleidingsraamwerk van de CanMEDS. Hierin worden 7 competentiegebieden onderscheiden op basis van onderstaande rollen:

 • Zorgverlener
 • Communicator (voorlichting en educatie)
 • Samenwerker
 • Reflectieve professional & praktijkondersteuner
 • Organisator
 • Gezondheidsbevorderaar
 • Professional & kwaliteitsbevorderaar

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een cursus volgen. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Register

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de cursus Praktijkondersteuner voor Doktersassistenten, meld je dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in