Verpleegkundig Praktijkondersteuner

Cursus

Heb jij een hbo-v-diploma en wil je als verpleegkundig praktijkondersteuner aan de slag in een huisartsenpraktijk of een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan is de post-hbo-cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner iets voor jou!

 • Je ontwikkelt je verder met een post-hbo-cursus. Dat kan naast je huidige werk.
 • Je wordt opgeleid tot een goed geïnformeerde en betrouwbare zorgverlener
 • Je ontwikkelt competenties voor begeleiding van chronisch zieke en oudere zorgvragers.
 • Je voert lesstof en opdrachten direct uit in de praktijk.
 • Je krijgt les van deskundigen uit de beroepspraktijk.

Deze cursus leidt op tot professioneel zorgverlener voor chronisch zieken en ouderen. Daarnaast ontwikkel jij je tot een gesprekspartner op niveau voor de arts.

Tijdens de cursus houd je een portfolio bij en doe je praktijkopdrachten. Aan het eind van het cursusjaar vindt een assessment plaats. Hierin wordt bepaald of je over het juiste niveau beschikt om in aanmerking te komen voor een certificaat.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Tijdens de post-hbo-cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner word je opgeleid tot een breed georiënteerde, zelfstandige professional die de (verpleeg)huisarts ondersteunt in de steeds complexer wordende zorg.

Na afloop van de cursus ben je in staat om in te spelen op actuele ontwikkelingen en deze naar de praktijk te vertalen. Je weet hoe je de patiënt kunt betrekken als partner in de zorg en je bent vaardig op het gebied van communicatie en het ondersteunen van zelfmanagement.

De cursus bestaat uit circa 20 lesdagen, verdeeld over zo’n 12 maanden. Daarnaast besteed je ongeveer 10 uur per week aan zelfstudie en 6 tot 8 uur per week aan praktijkleren.

Voor deze cursus heb je een hbo-diploma Verpleegkunde nodig.

Daarnaast beschik je over minimaal twee jaar recente en relevante werkervaring op hbo-niveau. Verder is het belangrijk dat je vanaf de start van de cursus beschikt over een praktijkleerplaats van 6 uur per week. Ben je werkzaam als praktijkverpleegkundige, dan kan je huidige werkplek als praktijkleerplaats dienen.

Heb je een inserviceopleiding A gevolgd, bij voorkeur aangevuld met de opleiding MGZ? Ook dan zijn er mogelijkheden. Na goedkeuring van de coördinator kun je deelnemen aan een intakeassessment.

De cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner is sterk beroepsgericht.

Je werkt aan opdrachten die je direct uitvoert in de praktijk. Elke opdracht wordt gekoppeld aan een specifieke patiëntcategorie en één of meer competentiegebieden van de praktijkverpleegkundige.

Praktische zaken

De cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner start twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, bij voldoende deelnemers.

Lestijden

 • In totaal heb je circa 20 lesdagen, verspreid over ongeveer 12 maanden.
 • De lessen vinden plaats op woensdag tussen 9.15 en 17.30 uur. Deze tijden kunnen incidenteel afwijken.

Cursuskosten

De cursus kost € 5.395,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 250,- voor boeken en ander studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw.
Kijk voor eventuele vergoedingen op de website van de Stichtign Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

Deze cursus richt zich specifiek op de problematiek rondom de chronisch zieke en oudere patiënt. Je ontwikkelt je tot een verpleegkundige die hun langdurige begeleiding kan geven volgens de laatste inzichten. Je leert ook hoe je de patiënt bij de zorg kunt betrekken. Daarnaast breid je je kennis uit over ziektebeelden als diabetes mellitus type 2, astma/COPD, en het CVRM-spreekuur. Ook is er aandacht voor de specifieke problematiek van de oudere patiënt. De colleges en trainingen worden verzorgd door docenten van NHL Stenden, (medisch) specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere deskundigen uit de beroepspraktijk.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Het opzetten van een eigen geprotocolleerd spreekuur
 • Het organiseren van activiteiten in het kader van preventie
 • Het coördineren van (complexe) zorgtrajecten
 • Onderzoek naar verbetering en borging van de kwaliteit van de zorg
 • Beleidsvoornemens voor een huisartsenpraktijk of verpleeghuis
 • Het onderbouwen van je handelen op basis van klinisch redeneren en evidence-based practice
 • Reflectieve vaardigheden en intervisie
 • Communicatie en consultvoering, motivational interviewing

De kern van de cursus wordt gevormd door praktijkopdrachten. Je werkt gezamenlijk of individueel aan projecten die je als praktijkverpleegkundige kunt gebruiken in je dagelijks werk. Deze opdrachten dienen als toetsing voor verschillende onderdelen van het programma.

Er is uitgebreid aandacht voor de competenties die je nodig hebt als praktijkverpleegkundige. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze competenties, houd je een digitaal portfolio bij. Ter ondersteuning van de competentieontwikkeling stel je (leer)doelen op, vraag je om feedback en reflecteer je hierop. Aan het einde van het cursusjaar vindt een assessment plaats. Hierin wordt bepaald of je over het juiste niveau beschikt om in aanmerking te komen voor een certificaat. Om deel te kunnen nemen aan het assessment, dienen alle voorgaande opdrachten met een voldoende te zijn afgerond.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een cursus volgen. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner, meld je dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in