Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (VGG)

Cursus

Door de toename van het aantal oudere zorgvragers neemt ook de complexiteit van de zorgvragen toe. Ben jij als hbo-verpleegkundige of wijkverpleegkundige betrokken bij de zorg voor oudere patiënten en wil jij je hierin verder verdiepen? Dan is de post-hbo-cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (VGG) iets voor jou.

 • Je ontwikkelt je verder met een post-hbo-cursus. Dat kan naast je huidige werk.
 • Je lesstof speelt in op de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg.
 • Je leert in de praktijk, met opdrachten die direct toepasbaar zijn in je eigen werksituatie.
 • Je krijgt les van deskundigen uit de beroepspraktijk.
 • Al na een jaar heb je een diploma op zak.

Het accent van deze cursus ligt op gerontologie, geriatrie, psychogeriatrie en geronto-psychiatrie. Daarnaast is er aandacht voor actuele thema’s zoals indiceren, klinisch redeneren, evidence-based practice, preventie en ketenzorg. Als professional op hbo-niveau wordt er steeds meer een beroep op jou gedaan als netwerker, ontwik­kelaar en coach binnen het team. Ook deze aspecten komen aan bod.

Een groot deel van de cursus bestaat uit praktijkopdrachten. Daarnaast volg je colleges en trainingen. Ook houd je een portfolio bij, dat je aan het eind van de cursus presenteert.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Met de post-hbo-cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie profileer je jezelf als een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg rondom de oudere patiënt.

Je wordt opgeleid voor verpleegkundige competenties zoals omschreven in het competentieprofiel hbo Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie (Actiz, juni 2012) en het document Expertisegebied Wijkverpleegkundige (VenVN, 2012).

De cursus bestaat uit 20 lesdagen, verdeeld over een jaar.

Je gaat gemiddeld één dag per twee weken naar school, schoolvakanties uitgezonderd. Daarnaast werk je in jouw eigen praktijk aan opdrachten. Houd daarvoor rekening met een studiebelasting van ongeveer 10 uur per week.

Voor deze cursus heb je een hbo-diploma Verpleegkunde nodig. Daarnaast beschik je over werkervaring in de ouderenzorg.

In de cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie is de theorie sterk gekoppeld aan de praktijk. Opdrachten voer je direct uit in je eigen beroepspraktijk.

Praktische zaken

De cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie start in september en februari, bij voldoende inschrijvingen (minimaal 12).

Start studie

 • Oktober
 • Maart

Lestijden

 • In totaal heb je 20 lesdagen, inclusief certificering.
 • De lessen vinden tweewekelijks plaats op woensdag tussen 9.00 en 16.30 uur. Deze tijden kunnen incidenteel afwijken.

Cursuskosten

De cursus kost circa € 4.395,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 200,- voor boeken en ander studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw. 
Kijk voor subsidiemogelijkheden op de website van SectorplanPlus.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

Een groot deel van de cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie bestaat uit praktijkopdrachten. Je werkt gezamenlijk of individueel aan thema’s die de wijkverpleegkundige en hbo-verpleegkundige intramuraal in het dagelijks werk tegenkomt. Opdrachten voer je direct uit in je eigen beroepspraktijk. Ook doe je onderzoek naar verbetering van de zorg voor de oudere patiënt. Daarnaast volg je colleges en trainingen. Deze worden verzorgd door docenten van NHL Stenden, (medisch) specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere deskundigen uit de beroepspraktijk.

Onderwerpen

Tijdens de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan competentieontwikkeling op het gebied van de thema’s:

 • Gerontologie
 • Geriatrie
 • Psychogeriatrie
 • Geronto-psychiatrie
 • Indiceren
 • Klinisch redeneren
 • Evidence-based practice
 • Preventie

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze competenties, houd je een portfolio bij. Ter ondersteuning van jouw competentieontwikkeling stel je (leer)doelen op, vraag je feedback en reflecteer je. Aan het eind van de cursus presenteer je het portfolio om jouw ontwikkeling inzichtelijk te maken.

Het programma van de cursus verpleegkundige gerontologie geriatrie is opgebouwd uit 4 modules. 

Modules VGG

Deze module is bedoeld voor ervaren verpleegkundigen en praktijkondersteuners die zich willen specialiseren in de ouderenzorg. Door de toename van het aantal oudere zorgvragers neemt ook de hoeveelheid en de complexiteit van de zorgvragen toe. Bovendien verlopen ziekteprocessen bij ouderen anders dan bij de gemiddelde volwassene. Daarnaast verandert ook de aard van de zorgvraag. Patiënten zijn zich in toenemende mate bewust van hun eigen verantwoordelijkheid én rechten en raken steeds beter geïnformeerd en lijken mondiger dan vroeger. Oudere patiënten streven meer naar zelfredzaamheid en zelfmanagement. De module geriatrie en gerontologie speelt in op deze ontwikkelingen.

Het programma van de cursus VGG is opgebouwd uit de volgende 2 modules:

 • Gerontologie 
 • Geriatrie 

In de module gerontologie wordt o.a. aandacht besteed aan de positie van ouderen in de samenleving, visie op zorg, problematiek die samen hangt met ouder worden, communicatie, diagnostiek en therapie.

In de module geriatrie wordt o.a. aandacht besteed aan de (psycho)geriatrische zorgvrager, gerontopsychiatrie, indicering, begeleiding, ouderenmishandeling, casemanagement, ethische dilemma’s en innovaties.

Daarnaast wordt er in beide modules aandacht besteed aan het systematisch en methodisch werken, voorlichting en advies, preventie en leefstijl- en gedragsbeïnvloeding. Er wordt geoefend met praktijkvoorbeelden en er wordt tijd besteed aan het kritisch reflecteren op eigen handelen en dat van anderen (intervisie) en motiverende gespreksvoering.

Module Kwaliteitszorg

Binnen deze module leer je meer over  over het nemen van innovatieve initiatieven op het gebied van management en beleid. We besteden aandacht aan de competenties van praktijkondersteuner en/of VGG- verpleegkundige, om aan de kwaliteit van de eigen beroepsuitoefening te werken. Dit betekent dat je na deze module in staat bent om beleidsaspecten van de zorgverlening of de organisatie vanuit een kwaliteitsoogpunt te beoordelen. Je onderzoekt op basis van evidence based practice, op welke wijze kwaliteitssystemen een bijdrage leveren aan verbetering en vernieuwing van handelen en werken. De competenties rond kwaliteitszorg en innovatie worden in deze module gekoppeld aan een zelf gekozen onderwerp.

Module Klinisch redeneren

Voor de zorgprofessional is klinisch redeneren een zeer belangrijke competentie. Binnen de module werken we aan de competentie om op procesmatige wijze gegevens te verzamelen en te analyseren door middel van het bevragen van de zorgvrager en vervolgens het kiezen van een daarbij passend zorgresultaat en interventies[dJM1] . In dit proces richt de professional zich op risico-inschatting, vroeg signalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Omdat ieder mens anders reageert op (dreigende) ziekte en behandeling, zowel lichamelijk, psychisch, functioneel als sociaal, maakt de professional gebruik van een gebruik van zijn of haar medische kennis binnen het psychosociaal model.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je een post-hbo-opleiding volgen in deeltijd. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie, meld je dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in