Verward gedrag

Leergang

Oplossingsrichtingen voor omgaan met mensen met onbegrepen gedrag

Werk je met kwetsbare mensen die onbegrepen gedrag vertonen? Merk je dat de samenwerking met meerdere instanties vaak verwarring oproept bij alle betrokkenen? Met de leergang Verward Gedrag zoek je de verbinding tussen cliënt, familie en instanties. Zo kom je samen tot creatieve oplossingen die bijdragen aan herstel en preventie.

 • Draag bij aan echte verandering in het leven van kwetsbare mensen.
 • Werk samen met ervaringsdeskundigen en familie.
 • Ontmoet en werk samen met collega’s van andere instanties.
 • Kijk vanuit het perspectief van verwarde mensen.
 • Breng beweging in je eigen werkveld.

Wat staat je te wachten?

Iedere persoon met onbegrepen gedrag heeft een andere achtergrond, een andere persoonlijke situatie en een andere hulpvraag. Sommige mensen trekken zich terug, andere mensen zoeken in hun verwardheid contact en worden ervaren als mensen die overlast geven. Deze diversiteit vraagt een creatieve, open en gepersonaliseerde aanpak. Samen met collega’s van andere instanties, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen ontdek je hoe je bijdraagt aan het perspectief van mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Tijdens de leergang ontwikkel je een innovatief product. Deze wordt getoetst aan de hand van de toetscriteria van deze leergang.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

9 maanden

Werkveld

De post-hbo Verward Gedrag is een opleiding voor professionals in zorg, welzijn en veiligheid die werken met mensen met onbegrepen gedrag.

Na de leergang ben jij de verbinder tussen cliënten, familie, instanties en andere betrokken. Je draagt niet alleen bij aan het herstel van kwetsbare mensen, je ontdekt ook hoe je lastige situaties in de toekomst voorkomt.

Studieduur & belasting

De leergang bestaat uit 6 lesdagen van 6 uur. Daarnaast moet je rekening houden met 4 uur voorbereidingstijd per lesdag en 8 uur voor de toetsing.

Toelatingseisen

Je werkt als hulpverlener of bestuurder in de zorg, welzijn of veiligheid. Je komt in je werk in aanraking met mensen met verward gedrag. Daarnaast heb je hbo werk- en denkniveau.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen maar ben je wel geïnteresseerd, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Praktijk

Je werkt vanuit vraagstukken uit de eigen praktijk. Je doet nieuwe kennis op en bouwt aan je netwerk. Je werkt veel samen met andere cursisten, maar voert ook een aantal individuele opdrachten uit.

Praktische zaken

De leergang start bij voldoende deelnemers, waarschijnlijk medio november 2021

Certificaat

Na het succesvol afronden van de leergang ontvang je een certificaat of bewijs van deelname.

Kosten

De kosten voor de leergang Verward Gedrag bedragen circa € 1380,00.

Opbouw studie

De leergang kent zes contactmomenten. Tijdens ieder contactmoment staat een ander thema centraal. Aan de hand van deze thema’s ga je aan de slag met vraagstukken uit (je eigen) praktijk.

Onderwerp

Tijdens de leergang worden verschillende onderwerpen behandeld:

 • Samenwerken met ervaringsdeskundigen en familie.
 • Samenwerken met professionals en bestuurders uit zorg, welzijn en veiligheid.
 • Ontwikkelen van sociale en maatschappelijke steunstructuren.
 • Versterken van vitaliteit in groepen.
 • Diagnostiek & vroegsignalering.
 • Creatieve oplossingen voor de systeemwereld.

Studeren bij NHL Stenden

NHL Stenden hogeschool werkt volgens Design Based Education (DBE). Hierbij vorm je samen met professionals en bestuurders uit verschillende domeinen een learning community.

Innovatie, samenwerking met het werkveld, samenwerking met ervaringsdeskundigen en familie staan voorop. Je werkt samen met de alle betrokkenen aan een real-life vraagstuk en past de inzichten meteen toe in de praktijk. Tijdens dit proces is er een voortdurende uitwisseling tussen de mensen in de learning community, het werkveld en andere betrokkenen.

Aanmelden

Heb je interesse in de cursus Verward gedrag, meld je dan aan via het intakeformulier.

Aanmelden