Verward gedrag

Leergang

Werk je met kwetsbare mensen die verward gedrag vertonen? Merk je dat de samenwerking met meerdere instanties vaak verwarring oproept bij alle betrokkenen? Met de leergang Verward Gedrag zoek je de verbinding tussen cliënt, familie en instanties. Zo kom je samen tot creatieve oplossingen die bijdragen aan herstel en preventie.

 • Draag bij aan echte verandering in het leven van kwetsbare mensen.
 • Werk samen met ervaringsdeskundigen en familie.
 • Ontmoet en werk samen met collega’s van andere instanties.
 • Kijk vanuit het perspectief van verwarde mensen.
 • Breng beweging in je eigen werkveld.

Doe mee aan de pilot

Het is ons doel de leergang zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat er speelt in het werkveld. Je ontwikkelt dan niet alleen jezelf, maar draagt ook actief bij het uiteindelijke onderwijsprogramma. Daarom bieden we de pilot van deze leergang kosteloos aan in maart 2019. Deze pilot heeft zes contactdagen.
De pilot is inmiddels van start gegaan en zit vol. Je kunt je alvast aanmelden voor het najaar van 2019.

Wat staat je te wachten?

Iedere verwarde persoon heeft een andere achtergrond, een andere persoonlijke situatie en een andere hulpvraag. Sommige mensen trekken zich terug, andere mensen zoeken in hun verwardheid contact en worden ervaren als mensen die overlast geven. Deze diversiteit vraagt een creatieve, open en gepersonaliseerde aanpak. Samen met collega’s van andere instanties, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen ontdek je hoe je bijdraagt aan het perspectief van mensen die verward gedrag vertonen. Tijdens de leergang ontwikkel je een innovatief product. Deze wordt getoetst aan de hand van de toetscriteria van deze leergang.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

4 maanden

Werkveld

De post-hbo Verward Gedrag is opleiding voor professionals in zorg, welzijn en veiligheid die werken met mensen met verward gedrag.

Na de leergang ben jij de verbinder tussen cliënten, familie, instanties en andere betrokken. Je draagt niet alleen bij aan het herstel van kwetsbare mensen, je ontdekt ook hoe je lastige situaties in de toekomst voorkomt.

Studieduur & belasting

De leergang bestaat uit 6 lesdagen van 8 uur. De pilot duurt van maart tot en met juli. Daarnaast moet je rekening houden met 4 uur voorbereidingstijd per lesdag en 8 uur voor de toetsing.

Toelatingseisen

Je werkt als hulpverlener of bestuurder in de zorg, welzijn of veiligheid. Je komt in je werk in aanraking met mensen met verward gedrag. Daarnaast heb je hbo werk- en denkniveau.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen maar ben je wel geïnteresseerd, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Praktijk

Je werkt vanuit vraagstukken uit de eigen praktijk. Je doet nieuwe kennis op en bouwt aan je netwerk. Je werkt veel samen met andere cursisten, maar voert ook een aantal individuele opdrachten uit.

Praktische zaken

De contactdagen van de pilot vinden plaats op onderstaande dagen:

 • Donderdag 7 maart 2019
 • Donderdag 28 maart 2019
 • Donderdag 18 april 2019 
 • Donderdag 16 mei 2019
 • Donderdag 6 juni 2019
 • Donderdag 27 juni 2019

Certificaat

Na het succesvol afronden van de leergang ontvang je een certificaat als bewijs van jouw deelname.
De pilot loopt van maart tot en met juli 2019.

Kosten

Aan deelname aan de pilot zijn geen kosten verbonden.

Opbouw studie

De leergang kent zes contactmomenten. Tijdens ieder contactmoment staat een ander thema centraal. Aan de hand van deze thema’s ga je aan de slag met vraagstukken uit (je eigen) praktijk.

Onderwerp

Tijdens de leergang worden verschillende onderwerpen behandeld:

 • Samenwerken met ervaringsdeskundigen en familie.
 • Samenwerken met professionals en bestuurders uit zorg, welzijn en veiligheid.
 • Ontwikkelen van sociale en maatschappelijke steunstructuren.
 • Versterken van vitaliteit in groepen.
 • Diagnostiek & vroegsignalering.
 • Creatieve oplossingen voor de systeemwereld.

Studeren bij NHL Stenden

NHL Stenden hogeschool werkt volgens Design Based Education (DBE). Hierbij vorm je samen met professionals en bestuurders uit verschillende domeinen een learning community.

Innovatie, samenwerking met het werkveld, samenwerking met ervaringsdeskundigen en familie staan voorop. Je werkt samen met de alle betrokkenen aan een real-life vraagstuk en past de inzichten meteen toe in de praktijk. Tijdens dit proces is er een voortdurende uitwisseling tussen de mensen in de learning community, het werkveld en andere betrokkenen.

Aanmelden

Heb je interesse in de cursus Verward gedrag, meld je dan aan via het intakeformulier.
Aan deelname aan de pilot zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden