De dialoog met kwetsbare mensen is voor Wietske Dijkstra, onderzoeker bij het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie, van groot belang. Met haar onderzoek wil ze, net als in haar werk als therapeut, van betekenis zijn voor kwetsbare mensen.

“Ik ben opgeleid als creatief therapeut en ben lang werkzaam geweest als groepstherapeut op deeltijdbehandeling van de psychiatrie voor GGZ en Antonius Ziekenhuis Sneek. In 2009 ben ik in het onderwijs gestart. Ik ben nu docent Social Work en docent en ontwikkelaar IAG. De master Contextuele Hulpverlening heb ik afgerond in 2014 en de opleiding tot Systeemtherapeut in 2016. Naast het onderwijs heb ik een eigen praktijk: WijZijn de praktijk, een praktijk voor relatie en gezin in Leeuwarden.” 

Van betekenis door onderzoek 

“Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is personen met verward gedrag. Ook ben ik betrokken bij het project Bevordering arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening. Wat me aanspreekt in dit thema is het aangaan van de dialoog met kwetsbare mensen in de maatschappij. Wanneer we meer de dialoog aangaan, kunnen we een meer evenwichtige maatschappij creëren waar iedereen zijn plek kan hebben en waar de eenzaamheid van kwetsbare mensen vermindert. Het is uitdagend om vanuit een andere invalshoek als die van therapeut, de onderzoeker dus, van betekenis te zijn voor de mensen met psychische kwetsbaarheid.”

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

wietske.dijkstra@nhlstenden.com