APA

APA is de meest gebruikte referentiestijl op hogescholen in Nederland. Ook bij NHL Stenden hanteren we de APA-stijl bij het verwijzen naar bronnen.* De APA-stijl is opgesteld door de American Psycological Association.


APA is naast een format voor het schrijven van stukken, ook een manier waarop je kan verwijzen naar bronnen. Het geeft richtlijnen voor bronvermelding, citaten, parafrases en de opbouw van de bronnenlijst. De bibliotheek heeft, vaak in samenwerking met anderen, diverse producten en diensten ontwikkeld, die je kunnen helpen bij het toepassen van APA.

De APA infographic helpt je de juiste informatie over APA te vinden.

 • APA-snelgids (pdf) 
  Hierin kun je snel de belangrijkste regels terugvinden.
 • Handleiding APA 
  Deze handleiding is een beknopte en aangepaste editie van de zevende editie van de “Publication Manual of the American Psychological Association”. 
 • De APA-richtlijnen uitgelegd: Generatieve AI 
  De Werkgroep APA heeft het initiatief genomen om zelf een richtlijn op te 
  stellen die recht doet aan de bestaande APA-richtlijnen en gericht is op 
  toepasbaarheid in een publicatie, zowel voor de student als voor de 
  beoordelaar.
 • Library guide
  Project APA7 heeft een library guide gemaakt over de APA-richtlijnen en hoe deze toe te passen.
 • Kennisclips
  Project APA7 heeft kennisclips over de APA-richtlijnen ontwikkeld. De kennisclips vind je zowel in het Nederlands als in het Engels op deze pagina en staan ook op YouTube en Presentation2Go (na inloggen NHL Stenden zoeken op APA en filter op 'geen' zetten)

Voor wie nog werkt met de zesde editie is het goed om deze tabel met de belangrijkste 10 veranderingen door te nemen. 

Vragen?

 

Meer informatie

*Bij hbo-Rechten wordt gewerkt met de Leidraad voor juridische auteurs. De meest recente editie van het boekje (2022) en de samenvatting kun je gratis downloaden via de website van Wolters Kluwer. Soms wordt ook IEEE als stijl gebruikt. Uitleg over deze twee referentiestijlen kun je terugvinden in de Toolbox Informatievaardigheden.