APA

Bij NHL Stenden hanteren we de APA-richtlijnen bij het verwijzen naar bronnen. APA is een format voor het schrijven van stukken. Het geeft de richtlijnen voor bronvermelding, bronnenlijst, citaten en parafrases. Hoe je de APA-stijl van verwijzen hanteert, lees je in: De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs - 3e editie.

Op 8 juli 2021 is de derde editie van “De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs” verschenen. Deze is gebaseerd op de zevende editie van de “Publication Manual of the American Psychological Association”.
Met ingang van het studiejaar 2021/2022 zal deze derde editie toegepast worden in het hoger onderwijs.
De tweede editie is nog online raadpleegbaar in het archief op auteursrechten.nl
In deze tabel de belangrijkste 10 veranderingen die in de nieuwe editie zijn opgenomen. 

Tegelijk met de invoering van de vernieuwde APA-richtlijnen is Project APA7 opgericht, een samenwerkingsverband tussen negen informatiespecialisten uit het hoger onderwijs.
Naast video clips heeft het Project APA7 ook een library guide gemaakt over de APA-richtlijnen.

Ook heeft de NHL Stenden Bibliotheek een APA 7 snelgids geschreven, gebaseerd op 3e editie van het boekje DE APA-RICHTLIJNEN UITGELEGD. Hierin kun je snel de belangrijkste regels terugvinden.

APA-snelgids (PDF)

Bij HBO-Rechten wordt gewerkt met de Leidraad voor juridische auteurs. De meest recente editie van het boekje (2019) en de samenvatting kun je gratis downloaden via de website van Wolters Kluwer.

Meer informatie

De APA-stijl is opgesteld door de American Psychological Association, de Amerikaanse beroepsvereniging van universitair geschoolde psychologen. Het is de meest gebruikte referentiestijl op hogescholen.