NHL Stenden Bibliotheek boekenverkoop groot succes

Afbeelding
Bibliotheek

Op 8 mei 2023 heeft de Bibliotheek van NHL Stenden een cheque uitgereikt aan het bestuur van de Voedselbank Leeuwarden.

Ieder jaar organiseert de Bibliotheek van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden een drie-daagse boekenmarkt waar afgeschreven bibliotheekboeken maar ook gedoneerde boeken worden verkocht. Dit jaar werd besloten de opbrengst van de markt te schenken aan de Voedselbank Leeuwarden.
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze te voorzien van voedselpakketten. In Leeuwarden doen 500 gezinnen een beroep op de dienst van de voedselbank. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien werkt de voedselbank samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.

De boekenmarkt was een groot succes, zowel studenten als medewerkers waren enthousiast en kochten de boekenkraam leeg. De verkoop van de boeken bracht dit jaar €1650 op. Voedselbank Leeuwarden laat dit bedrag ten goede komen aan de 500 gezinnen die gebruik maken van de diensten van de voedselbank.

De mensen op de foto zijn v.l.n.r.: Jurjen Ley (bestuur Voedselbank), Lieke Gräber (Bibliotheek NHL Stenden), Jan Hubers (bestuur Voedselbank), Ronald Wijnia (Bibliotheek NHL Stenden) en Piebe Haaima (bestuurslid Voedselbank).