Auteursrechten (AIP)

Hoe maak je op een legale en correcte manier gebruik van informatie zonder inbreuk te doen op auteursrechten? Met dit soort vragen kan je terecht bij het Auteursrechten Informatiepunt (AIP) van NHL Stenden Hogeschool.

Informatie over bronvermelding kun je vinden op APA website van de Bibliotheek. Voor vragen daarover kun je mailen naar Library@nhlstenden.com of neem contact op met de informatiespecialist van je opleiding.

aip@nhlstenden.com

Vragen over gebruik van informatie

Als student, docent of lector krijg je te maken met auteursrecht, bijvoorbeeld als je een scriptie of onderzoeksverslag schrijft. Je loopt dan waarschijnlijk aan tegen vragen over het tonen, opslaan, verwerken en delen van (digitale) informatie, zoals:

  • Wanneer is er sprake van plagiaat?
  • Wat zijn de regels voor bronvermelding?
  • Mag een tijdschriftartikel op BlackBoard geplaatst worden?
  • Mag een filmpje in de les vertoond worden?

De medewerkers van het AIP kunnen je vragen beantwoorden en voorlichting geven over auteursrecht binnen NHL Stenden.

Meer informatie

Over het AIP

Het AIP is lid van het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten HBO (NAI-HBO), een landelijk netwerk voor het hoger beroepsonderwijs. Het NAI-HBO werkt nauw samen met het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten binnen het Wetenschappelijk onderwijs (NAI-WO) en met de digitale rechten en expertise community van SURF: Auteursrechten.