Studiebegeleiding

Bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) ben je geen nummer; docenten weten wie je bent. Natuurlijk maak jij je eigen keuzes voor de toekomst. Maar docenten en decanen staan voor je klaar om je hierin te coachen, zodat jij als student het beste uit jezelf kunt halen. Samen bereiken we meer! Heb je vragen of zijn er problemen, dan kun je bij verschillende mensen terecht.

Studieloopbaanbegeleider

Je krijgt een persoonlijke studieloopbaanbegeleider met wie je je hele opleiding contact houdt. Jullie bespreken jouw studievoortgang en overleggen welke studiekeuzes het beste in jou naar boven halen. Het ontwikkelen van jouw talenten, je sterke kanten en persoonlijke kwaliteiten staan hierin centraal.

Decanen

Bij de decanen kun je terecht met vragen en problemen die van invloed zijn op je studie, zoals:

  • studie- en beroepskeuze;
  • toelatingseisen;
  • studievertraging;
  • onderbreken of stopzetten van je studie;
  • financiële ondersteuning.

Stagebegeleider

Hoe richt je je stage in en naar welk doel werk je toe? Om je hierbij te helpen, krijg je een stagebegeleider toegewezen. Tijdens je stageperiode hebben jullie geregeld contact. Zijn er problemen? Dan kun je altijd bij je stagebegeleider terecht.

Stagecoördinator

De stagecoördinator vormt de schakel tussen jou als student en de bedrijven en instellingen die stageplaatsen aanbieden. Als je aanpassingen of voorzieningen nodig hebt om op stage te kunnen, neem dan op tijd contact op met de stagecoördinator om dit te bespreken.

Studeren met een functiebeperking

Het MIWB wil iedereen zoveel mogelijk dezelfde kans op studiesucces bieden. Dus ook wanneer je een ziekte of een functiebeperking hebt. Voordat de opleiding begint, bespreken we met jou en je ouders welke belemmeringen er zijn en wat we kunnen doen om jou tijdens je studie te helpen. Meer over studeren met een functiebeperking bij NHL Stenden.