Ben je niet tevreden? Dan kun je dit bij ons melden. Hiervoor heeft NHL Stenden Hogeschool een klachtenloket. Bij dit loket kun je als betrokkene terecht met je klacht, beroep of bezwaar en met vragen over de behandeling van klachten en geschillen. Het klachtenloket stuurt de klacht door naar het bevoegde klachten- of geschillenorgaan.

Via onderstaande gegevens neem je contact op met ons klachtenloket. 

E-mailadres:
complaints@nhlstenden.com

Telefoonnummer:
058 244 1155
(op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur en van 9.00 tot 13.00 uur tijdens schoolvakanties)

Postadres
NHL Stenden Hogeschool
Afdeling Student Info / Complaints
T.a.v. Marja Bakker
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden