De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van de opleiding, zodat je vergelijkingen kunt maken met andere opleidingen of kunt opzoeken wat voor onderdelen en onderwerpen in je opleiding aan bod komen.

Per studie en per studiejaar of fase staat beschreven wat de verschillende onderdelen zijn van de opleiding. Er wordt in de catalogus een korte beschrijving gegeven van de inhoud, de werkvormen en de toetsing van deze onderdelen.

Bekijk hier de catalogus