Onderzoek NHL Stenden

Onderzoek

Onderzoek is een uitstekend middel om tot innovatieve oplossingen te komen. Bij NHL Stenden werken onderzoekers, docenten en studenten nauw samen met het werkveld. We kijken daarbij over de grenzen van elkaars vakgebied en werkveld. Ontdek al onze lectoraten en onderzoeken.

Onderzoeksgroepen

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom zijn onze lectoraten opgedeeld in verschillende onderzoeksgroepen. Onderzoekers, docenten, studenten en partners uit het werkveld delen binnen de groep hun kennis en expertise met elkaar. Ze kijken over de grenzen van hun eigen vakgebied heen en maken zo het onmogelijke mogelijk!

Publicaties

Publicaties zijn momenteel beschikbaar via HBO Kennisbank.

Zwaartepunten

Het onderzoek van NHL Stenden Hogeschool gaat over het ontwikkelen van toepasbare kennis rondom actuele maatschappelijke vraagstukken. We doen dit op het gebied van drie zwaartepunten: de leefbaarheid en toekomst van de regio’s waar onze campussen zitten (Vital Regions), de versnelde ontwikkeling in productie en ondernemerschap (Smart Sustainable Industries) en de groei en uitdagingen binnen de dienstensector (Service Economy).

iHuman

Vital Regions

Onderzoek NHL Stenden

Smart Sustainable Industries

economie-en-management-header

Service Economy