Afbeelding
Onderzoek header

Onderzoek

Ontdek al onze lectoraten en onderzoeken binnen NHL Stenden Hogeschool.

Binnen NHL Stenden gaan we voor praktijkgericht onderzoek waarmee we zichtbare impact maken op de samenleving. Dit doen onze onderzoekers, docenten en studenten samen met organisaties en bedrijven die, net als wij, gaan voor een duurzame toekomst. We kijken daarbij over de grenzen van elkaars vakgebied en werkveld. Zo leren we van én met elkaar. Ontdek al onze lectoraten en onderzoeken.

Onderzoeksgroepen

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom zijn onze lectoraten opgedeeld in verschillende onderzoeksgroepen. Onderzoekers, docenten, studenten en partners uit het werkveld delen binnen de groep hun kennis en expertise met elkaar. Ze kijken over de grenzen van hun eigen vakgebied heen en maken zo het onmogelijke mogelijk!

Publicaties

Publicaties zijn beschikbaar via HBO Kennisbank.

Zwaartepunten

Het onderzoek van NHL Stenden Hogeschool gaat over het ontwikkelen van toepasbare kennis rondom actuele maatschappelijke vraagstukken. We doen dit op het gebied van drie zwaartepunten: de leefbaarheid en toekomst van de regio’s waar onze campussen zitten (Vital Regions), de versnelde ontwikkeling in productie en ondernemerschap (Smart Sustainable Industries) en de groei en uitdagingen binnen de dienstensector (Service Economy).

Duurzame lectoraten

Aan onze drie zwaartepunten zijn meer dan 40 lectoraten verbonden. Een aantal van deze lectoraten richt zich specifieke op vraagstukken rondom duurzaamheid.

Hogescholen introduceren professional doctorate

De hogescholen starten in begin 2023 met het eigen doctoraatstraject. Daarmee introduceert het hbo een nieuwe beroepsopleiding waarbij kandidaten worden opgeleid tot onderzoekende professional. Het nieuwe professional doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel: PD. NHL Stenden Hogeschool is een van de hogescholen die aan deze pilot deelneemt, met trajecten binnen het domein Maritiem en het domein Leisure, Tourism & Hospitality.

Lees meer

Wetenschappelijke integriteit

NHL Stenden onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (NGWI).

Meer informatie

Onderzoek atlas

Atlas Onderzoek

Het onderzoek dat onze lectoraten doen, is net zo uiteenlopend als de sectoren waarin we actief zijn. Om in kaart te brengen hoe dit onderzoek eruit ziet, ontwikkelde NHL Stenden de Atlas Onderzoek.