HBO-ICT

Onderzoek

NHL Stenden is een hogeschool waar onderzoek bijdraagt aan verbinding tussen studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld. Samen komen we met innovatieve oplossingen en verleggen we de grenzen van het vakgebied en ons onderwijs.

Vanaf 2018 zijn wij één hogeschool. Kijk tot die tijd op de NHL of Stenden website voor meer informatie over onderzoek, lectoraten en publicaties.