Afbeelding
Studielandschap Rengerslaan 10

Samenwerken met NHL Stenden

Snel schakelen en slim innoveren is voor organisaties essentieel. Vooral in de snel veranderende wereld. NHL Stenden Hogeschool helpt professionals en organisaties hier graag bij.

Dat begint bij een onderwijsaanbod dat aansluit bij de actuele ontwikkelingen en uitdagingen. Daarnaast kan elke organisatie terecht voor innovatief onderzoek, enthousiaste stagiairs, of een frisse blik op een vraagstuk uit de organisatie. Daarmee is de professional van de toekomst geholpen. Immers, de beste plek om te leren is in de praktijk.

Daarom zijn wij partner in opleiden

  • Actuele vakkennis: Profiteer van de kennis en kunde van bevlogen studenten, betrokken docenten én grensverleggende onderzoekers. En help ons die kennis te verrijken door met vraagstukken van jouw organisatie aan de slag te gaan. Een ideaal partnerschap!
  • Sterk netwerk: Samen kom je verder en dat geldt zéker voor een samenwerkingsvorm tussen opleidingen en werkgevers. Leg nieuwe contacten die jouw organisatie helpen met verbetering, groei en innovatie.
  • Denkkracht van > 20.000 studenten: Onze studenten leren out-of-the-box te denken en grensverleggende oplossingen te ontwerpen. Met hun frisse blik en actuele kennis zijn ze een verrijking voor elke organisatie.
  • Grensverleggend: Of je nu voor de overheid, in het MKB of bij een multinational werkt, internationale oriëntatie en interculturele samenwerking worden steeds belangrijker. Internationalisering speelt een grote rol in alles wat we doen.

Expertisecentra NHL Stenden

Binnen NHL Stenden zijn er diverse expertisecentra. Een expertisecentrum verbindt het onderwijs, de beroepspraktijk en onderzoek met elkaar. Hier werken studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende expertises samen met ondernemers. Om zo te werken aan baanbrekende innovaties en praktijkgerichte oplossingen. Dit gebeurt binnen de muren van onze hogeschool in ateliers of collegezalen en vooral daarbuiten.

Expertisecentrum Cybersafety en IT Security