NHL Stenden

NHL Stenden en RUN

Internationaal samenwerken om regio te versterken

RUN-EU (Regional UNiversity of Europe) is een netwerk van acht Europese hoger onderwijsinstellingen, waarbij NHL Stenden zich in 2019 heeft aangesloten. RUN-EU biedt in de toekomst unieke kansen voor internationale virtuele en live mobiliteit voor studenten en medewerkers van NHL Stenden.

Deze mogelijkheden voor mobiliteit zijn in ontwikkeling en worden in toenemende mate op alle niveaus en binnen alle vormen van onderwijs (voltijd, deeltijd, flex, duaal) aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld jongvolwassenen en professionals.

Internationale mobiliteit kan plaatsvinden als onderdeel van het onderwijsprogramma, als onderdeel van een gezamenlijk onderzoeksproject of in de vorm van stages en deelname aan programma’s die aangeboden worden samen met lokaal bestuur (gemeenten, provincies), sociale en culturele instellingen en het bedrijfsleven.

Deze, voor NHL Stenden, nieuwe vorm van internationalisering past volledig in het internationaliseringsbeleid van NHL Stenden en de daarin geformuleerde ambities.

Door de focus op de regio onze zwaartepunten Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy, stelt aansluiting bij RUN-EU NHL Stenden in staat de zwaartepunten vanuit internationaliseringsperspectief verder te laden, door samenwerking aan te gaan vanuit de quadruple helix context waarin de hogeschool zich bevindt (samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, lokaal bestuur en sociale en culturele instellingen).

Het biedt NHL Stenden bovendien de mogelijkheid om versneld onderwijs- en onderzoeksprogramma’s te internationaliseren die van oudsher nog niet geïnternationaliseerd zijn.

Het thema waarvoor RUN-EU staat (regionalisering) is uniek in Europa. De focus op de regio is wat alle partners in dit consortium bindt, als ook de uitdagingen waarvoor de regio’s staan. Door krachten te bundelen in RUN-EU, zijn alle partners van het netwerk en de daarbij behorende regio’s gezamenlijk beter in staat om oplossing te vinden voor thema’s als leefbaarheid, vergrijzing en braindrain.

De acht partners in het RUN-EU netwerk en de regio’s in de desbetreffende landen zijn:

  1. Polytechnic of Leiria - Portugal (Center Region);

  2. Polytechnic of Cavado and Ave (IPCA) - Portugal (Northern Region);

  3. Athlone IT (AIT) - Ireland (Midlands Region);

  4. Limerick IT (LIT) - Ireland (Mid-West Region);

  5. NHL Stenden - Holland (Friesland Province);

  6. HAMK - Finland (Southern Region);

  7. Széchenyi István University (SZE) - Hungary (Győr-Moson-Sopron County)

  8. FH Vorarlberg - Austria (Vorarlberg)

Wil je de concrete mogelijkheden verkennen die dit netwerk biedt? Neem dan contact op met Dymphi van der Hoeven, projectleider RUN-EU NHL Stenden via:

@ dymphi.van.der.hoeven@nhlstenden.com
T +31610762745