Internationaal samenwerken om regio te versterken

NHL Stenden heeft zich aangesloten bij het Regional University Network-European University (RUN-EU), een netwerk van zeven Europese hoger onderwijsinstellingen. Het RUN-EU, medegefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie, heeft tot doel een gemeenschappelijke Europese universiteit te creëren om toekomstig hoger onderwijs te vernieuwen en vorm te geven, fysieke en virtuele uitwisseling te bevorderen en verregaande samenwerking tussen regionale RUN-EU partners te ontwikkelen. 

Op 1 januari 2024 is RUN-EU de tweede fase ingegaan van vier jaar. Dit is een voortzetting van het project, met als doel alle activiteiten te verankeren in de strategie en academies van alle instellingen

Het thema van RUN-EU is uniek in Europa en draagt bij aan de duurzame economische, sociale, culturele en ecologische ontwikkeling van de regio's en hun stakeholders. RUN-EU doet dat door actief te werken aan toekomstbestendige skills en vaardigheden zodat studenten, bedrijven en (overheids)instellingen succesvol kunnen omgaan met de uitdagingen van de toekomst, betrokken zijn bij maatschappelijke transformatie en actief burgerschap.

Door toetreding tot RUN-EU, kan NHL Stenden de focusgebieden - Vitale Regio's, Smart Sustainable Industries en Service Economy  -  vanuit internationaliseringsperspectief verder uitdiepen door samenwerking aan te gaan vanuit de quadruple helix context waarin de hoger onderwijs partners binnen het netwerk zich bevinden (samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, lokale overheid en maatschappelijke en culturele instellingen).

Het netwerk zet zich in om het hoger onderwijs in Europa te transformeren door:

 • excellentie en innovatie in het hoger onderwijs bevorderen
 • toekomstige en geavanceerde vaardigheidsprogramma's leveren
 • verbetering van het nationale en internationale concurrentievermogen van geassocieerde regio's
 • streven naar duurzame economische, sociale, culturele en ecologische vooruitgang
 • en het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen, een echte motor van regionale ontwikkeling worden.

De acht partners in het RUN-EU netwerk en de regio’s in de desbetreffende landen zijn:

 1. Polytechnic of Leiria - Portugal (Center Region) 
 2. Polytechnic of Cavado and Ave (IPCA) - Portugal (Northern Region) 
 3. Technical University of the Shannon - Ireland (Midlands West) 
 4. NHL Stenden - Holland (Friesland Province) 
 5. HAMK - Finland (Southern Region) 
 6. FH Vorarlberg - Austria (Vorarlberg) 
 7. Universidad de Burgos (Northern Spain) 
 8. HOWEST University of Applied Sciences (Belgium) 
Hieruit vloeien twee projecten voort: RUN-EU en RUN-EU PLUS

RUN-EU PLUS is bedoeld als aanvulling op de actieplannen van de Europese universiteiten van RUN-EU. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een geïntegreerde langetermijnstrategie voor onderzoek en innovatie (O&I) binnen onze Europese universiteit. Dit innovatieve Horizon 2020-project is gericht op de ontwikkeling en invoering van op samenwerking gebaseerde praktijkgerichte onderzoeksgraden.

Meer weten? 

Afbeelding
Taal
Website
Afbeelding
mail-icon-turq
Afbeelding
run