HBO-ICT

Over ons onderwijs

Design Based Education (DBE)

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen.

Design Based Education legt de nadruk op wat de praktijk van ons - en van jou als toekomstige professional - vraagt. Zo ben je goed voorbereid op je toekomst en blijf je alert op wat er speelt in jouw vakgebied. Door zelf inzichten te ontwikkelen en met inventieve oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk te komen, ben jij in staat om mee te bewegen zonder jouw doel uit het oog te verliezen.

Daarnaast maak je door Design Based Education kennis met andere vakgebieden. Vaak voer je opdrachten uit in samenwerking met studenten, docenten en onderzoekers van andere opleidingen. Zo stimuleren we je om je grenzen te verleggen!

Praktijkgericht onderwijs (PGO)

Bij PGO behandel je lesstof aan de hand van praktijkvraagstukken, die je in kleine groepjes analyseert, oplost en evalueert. Je gaat op zoek naar oplossingen voor het probleem en komt samen tot het vernieuwende en verrassende inzichten. Je docent begeleidt jullie door mee te kijken en bij te sturen wanneer dat nodig is. Je werkt in projectgroepen, waarbij je verschillende rollen aanneemt. Je leert je zo vroeg flexibel en professional op te stellen; zodat jij straks klaar bent voor het werkveld!

Competentiegericht onderwijs

De praktijk vraagt om flexibele professionals. NHL Stenden biedt je daarom competentiegericht onderwijs, waarbij je jouw kennis, houding en vaardigheden verder ontwikkelt. Zo stomen we je klaar voor je toekomstige beroep. Voor elke opleiding zijn beroepscompetenties vastgesteld. Op basis daarvan bepaal jij je eigen leerdoelen. Die doelen behaal je door ons flexibel onderwijs en onze flexibele leerroutes.