Ga jij studeren aan NHL Stenden? Dan kies je voor een uitdagend nieuw onderwijsconcept: Design Based Education (DBE). Op deze pagina geven we je graag een indruk van DBE.

We willen onze studenten een uitdagende en inspirerende leeromgeving bieden met eigentijdse faciliteiten. Een aantal uitgangspunten zijn voor ons belangrijk:

Leren van praktijkervaringen

We vinden het belangrijk dat je vanaf het begin met de praktijk in aanraking komt en werkt aan actuele real-life vraagstukken. De samenwerking met de praktijk is inspirerend en motiverend. Je werkt aan praktijkvraagstukken in Ateliers (*) binnen of buiten de hogeschool. Daarnaast leer je in de praktijk via stages of werkplekleren. We bieden verschillende studentengroepen (voltijd, duaal en deeltijd) passend onderwijs en ruimte voor persoonlijke leerroutes. Werkenden (deeltijd- en duaal) studenten) kunnen hun werkplek benutten.

Leren van en met elkaar

Studenten verschillen van elkaar  als het gaat om kwaliteiten, ervaringen en culturele achtergrond. Door samen te werken aan praktijkvraagstukken benut je deze verschillen en leer je van elkaar. In ateliers vorm je een leergemeenschap en leren studenten, docenten en werkveld  van elkaar.

Aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling

We willen samen een leeromgeving creëren waarin je je als mens en professional ontwikkelt. Een omgeving  waarin je gekend en erkend wordt. Onze docenten zijn vakbekwaam, maar hebben ook oog voor jouw leerproces. Ze coachen je en geven je veelvuldig feedback. We beperken het aantal toetsen.

Ons onderwijsconcept kent vijf samenhangende facetten:

*Ieder opleiding werkt met eigen ateliers. Wat is een atelier? Bekijk als voorbeeld deze video over het atelier Sociaal Domein van NHL Stenden:

Jenny de Vegt: “Als student ben ik ontzettend blij dat ik gebruik heb mogen maken van dit nieuwe concept binnen het onderwijs. Ik vind het een fijne manier van studeren en werken die zowel mijn persoonlijke als mijn professionele ontwikkeling heeft bevorderd.”

Jenny de Vegt

Afbeelding
atelierboekje nhl stenden marc otto

Atelierboek

Op 14 november werd het nieuwe Atelierboek overhandigd aan Marc Otto, lid van het College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool. In dit boek laten we aan de hand van meer dan 30 portretten van ateliers zien aan welke vraagstukken wordt gewerkt binnen de hogeschool en hoe we samenwerken met het werkveld en onderzoekers.

Daarom kies je voor DBE:

  • Je gaat vanaf het begin aan de slag met actuele vraagstukken uit de praktijk 
  • Je werkt in ateliers samen met studenten, docenten en opdrachtgevers uit het werkveld
  • Er is ruimte voor experimenteren, het maken van prototypes en creativiteit
  • Ontdek waar jouw talenten liggen en geef invulling aan je eigen leerproces
  • Verleg je grenzen, o.a. via ons uitgebreide internationale partnernetwerk