Afbeelding
sfeerfoto coffeecorner

Je kunt bij de studentendecaan terecht voor zaken die te maken hebben met je studie of persoonlijke omstandigheden. De studentendecaan geeft informatie en advies bij studieproblemen, studiefinanciering, regelgeving en (het voorkomen van) studievertraging. Ook kan de studentendecaan je ondersteunen wanneer je te maken hebt met bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld een beperking of chronische ziekte, of als je de studie combineert met mantelzorg of topsport. Het doel is om samen met jou te zoeken naar een passende oplossing om je (toekomstige) opleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Topsport combineren met je studie?

Wanneer je jouw studie combineert met topsport, dan vraagt dat meestal veel flexibiliteit van student en opleiding. NHL Stenden heeft hiervoor een algemene regeling opgesteld, de concrete invulling van je studieprogramma stem je af met je eigen opleiding.

Studeren en ondernemen?

Bij NHL Stenden hebben we een grote community studenten die studeren en ondernemen combineren. Het Center for Entrepreneurship helpt jouw onderneming graag verder. Wanneer jouw onderneming meer aandacht vraagt en een gezonde balans tussen studeren en ondernemen in het gedrang komt kan de Topondernemersregeling (TOR) uitkomst bieden.

Studeren met een functiebeperking

Functiebeperking is een verzamelbegrip voor chronische ziekten, psychische en lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan suikerziekte, reuma, slechtziendheid, depressie, ad(h)d, zware migraine en autisme. Beperkingen leiden niet altijd tot studiebelemmeringen. Wanneer je wel extra voorzieningen of aanpassingen nodig hebt dan zoekt een studentendecaan van NHL Stenden samen met jou naar oplossingen.

Meer info

Ander persoonlijke omstandigheden

Wanneer je, om wat voor reden dan ook, niet lekker in je vel zit en je daardoor studievertraging dreigt op te lopen, ben je welkom bij het studentendecanaat. Een studentendecaan biedt een luisterend oor en kan samen met jou onderzoeken óf, en welke ondersteuning wenselijk is. Gesprekken met een studentendecaan zijn altijd vertrouwelijk.

Bespreek de mogelijkheden met een studentendecaan

Zijn er omstandigheden die je wil bespreken en wil je studeren aan NHL Stenden? Neem dan contact op met een studentendecaan via Student Info: (058) 244 1155, WhatsApp: 06 13 57 99 31 of studentinfo@nhlstenden.com.

Ook wanneer je nog twijfelt over je studiekeuze en wil onderzoeken wat er wél en niet mogelijk is binnen een opleiding, raden we je aan om tijdig een afspraak te maken met een studentendecaan. Dit is ook mogelijk voordat je je hebt ingeschreven voor een opleiding

Informatie voor zorgcoördinatoren en decanen

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met het studentendecanaat van NHL Stenden:

Afbeelding
telefoon-icon-blauw
Telefoon

(058) 244 1155

Afbeelding
WhatsApp
Whatsapp

06 13 57 99 31

Afbeelding
mail-icon-blauw