Afbeelding
Zwemmen topsport

Studeren en topsport

Ben je topsporter en wil je naast je sportcarrière een opleiding volgen? Geen gemakkelijke combinatie, maar NHL Stenden Hogeschool helpt je graag bij het combineren van je sportambities en een studie. NHL Stenden kan je op verschillende manieren ondersteunen tijdens je opleiding.

Overleg met decaan en vastleggen afspraken

Je vraagt voordat je aan je opleiding begint een gesprek met een studentendecaan. Dit is het moment waarop je aangeeft dat je topsporter bent. Tijdens het gesprek bespreek je de mogelijkheden voor eventuele voorzieningen en aanpassingen in jouw opleiding. Denk aan het verminderen van de participatieplicht of een studiemaatje. Afspraken hierover worden vastgelegd in overleg met jou, de opleiding en de studentendecaan. Tijdens de studie zelf word je door jouw studiebegeleider hier verder in begeleid.

Studievertraging

Wanneer je door de combinatie studie en topsport studievertraging oploopt, kom je onder voorwaarden in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. De belangrijkste voorwaarde is dat je studiefinanciering ontvangt van de DUO. De studentendecaan vertelt je hier graag meer over.

Contactpersonen topsport en studeren

Voor informatie over aanmelden en ondersteuning tijdens de studie kun je terecht bij het studentendecanaat van NHL Stenden:

Afbeelding
telefoon-icon-blauw
Telefoon

(058) 244 1155

Afbeelding
WhatsApp
Whatsapp

06 13 57 99 31

Afbeelding
mail-icon-blauw