HBO-ICT

Studeren: wat kost dat?

Collegegeld betalen

Sta je ingeschreven bij NHL Stenden Hogeschool, dan betaal je collegegeld. Er zijn twee vormen van collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Voor deze vormen worden verschillende tarieven in rekening gebracht. 

Wettelijk collegegeld

Het wetelijk collegegeld bedraagt €2.060. Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld moet je aan onderstaande drie voorwaarden voldoen:

 • Je staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs.
 • Je hebt geen vergelijkbaar diploma behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland.
 • Je voldoet aan de nationaliteitseis. Dat betekent dat je:
  - uit 1 van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of Suriname komt, of 
  - familie bent van een niet-Nederlandse EU-burger die in Nederland woont of 
  - een verblijfsvergunning heeft die recht geeft op studiefinanciering.

Op de website van DUO vind je uitgebreide informatie over de voorwaarden voor wettelijk collegegeld. 

Instellingscollegegeld

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld dan betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld verschilt per opleiding. 

Hoogte van het instellingscollegegeld

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt, conform artikel 7.46 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) door het College van Bestuur vastgesteld. Het College van Bestuur kan per opleiding of groep van opleidingen of per groep of groepen studenten een verschillend instellingscollegegeld vaststellen. De hoogte van het instellingcollegegeld mag niet lager zijn dan het wettelijk collegegeld. NHL Stenden ontvangt voor studenten die het instellingscollegegeld betalen geen rijksbijdrage.

NHL Stenden baseert het instellingscollegegeld op het wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage die zij anders had ontvangen. Op deze wijze ontvangt NHL Stenden een vergelijkbaar bedrag als voor studenten die het wettelijk collegegeld betalen. Op basis van enkele andere factoren, zoals de regionale positie of de aard van opleiding, samenwerkingsverbanden en marktfactoren, wordt uiteindelijk het instellingscollegegeld vastgesteld.

Uitzondering instellingscollegegeld tweede opleiding

Als je al een diploma hebt behaald zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld mag betalen:
 • Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet op het gebied van onderwijs of zorg.
 • Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet, mag je na het behalen van het diploma voor de eerste opleiding, de tweede opleiding afmaken tegen het tarief van het wettelijk collegegeld. Let op: je inschrijving voor de tweede opleiding mag dan niet onderbroken worden.
 • Studenten die via het UAF aangemeld worden, komen in aanmerking voor het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld. 

Studiefinanciering

Iedere Nederlandse student onder de 30 jaar die een voltijd of duale opleiding volgt aan het hbo of een universiteit heeft recht op studiefinanciering. Dit is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Naast deze lening kun je ook nog in aanmerking komen voor een aanvullende beurs, dit is afhankelijk van het inkomen van je ouders. De aanvullende beurs is een gift en hoef je dus niet terug te betalen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Let op: Mijn DUO is in april 2018 beperkt beschikbaar. Het is dan bijvoorbeeld niet mogelijk om studiefinanciering aan te vragen. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Vervoer

Als student heb je recht op het studentenreisproduct. Die kun je koppelen aan jouw persoonlijke ov-chipkaart. Hiermee maak je gratis of met korting gebruik van het openbaar vervoer. Je kunt kiezen tussen een week- of een weekendproduct, waarmee je doordeweeks of in het weekend gratis reist. De resterende dagen krijg je een studentenkorting van 40%.

Je studentenreisproduct is ook geldig in schoolvakanties, met uitzondering van de zomervakantie. Zo bespaar je kosten op benzine of treinkaartjes en kun je er even lekker tussenuit.

Meer informatie vind je op de website van DUO.

Studiemateriaal

Afhankelijk van je studie zal je als student extra moeten betalen voor studiemateriaal. Hoeveel geld je kwijt bent aan studiemateriaal verschilt per opleiding, maar ook per jaar. Zo is een laptop in veel gevallen een eenmalige aankoop, terwijl de boekenlijst per studiejaar verschilt. Studenten bieden vaak na het afronden van een studiejaar hun boeken weer te koop aan op sites als Marktplaats (www.marktplaats.nl) of Bol.com (bol.com), doe hier je voordeel mee!

Op jezelf wonen

Veel studenten kiezen ervoor om tijdens hun studie op zichzelf te gaan wonen. Een eigen studio, appartement of een gezellige kamer in een studentenhuis, er is keuze genoeg. De huur die je betaalt voor je eigen plekje verschilt per locatie.

De huur is niet de enige uitgave die je doet wanneer je op jezelf woont. Je gaat ook je eigen boodschappen doen. Het Nibud stelt dat studenten gemiddeld €161 euro per maand kwijt zijn aan boodschappen. Dit is een gemiddelde, het echte bedrag verschilt natuurlijk per persoon.

Zorgverzekering

Een andere maandelijkse kostenpost is jouw zorgverzekering. Van de overheid ontvang je hiervoor een bijdrage: de zorgtoeslag. Afhankelijk van je verzekering dekt deze toeslag het bedrag wel of niet volledig. Op de website van jouw verzekeraar vind je meer informatie.

Uitgaan, ontspanning en sport

Naast studeren, overleven en naar school gaan, heb je natuurlijk ook nog vrije tijd. Iets drinken in de stad, uit eten met je vrienden, een avondje naar de bioscoop, een abonnement nemen bij de sportschool; allemaal extra kosten. Wat je hieraan kwijt bent, verschilt per persoon.