Wil jij een cursus, leergang, post-hbo, deeltijd- of duale studie bij NHL Stenden volgen? Dan zijn er een aantal financiële regelingen en subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben 11 financiële mogelijkheden voor een deeltijd studie voor je op een rijtje gezet. 

Halvering collegegeld 1e studiejaar

Start je komend studiejaar voor het eerst met een hbo-opleiding? Eerstejaars studenten betalen de helft van het collegegeld. Studenten aan lerarenopleidingen krijgen daarnaast nog een extra jaar halvering van de kosten. 

Het wettelijk collegegeld voor een 1e graads lerarenopleiding wordt in het 1e jaar gehalveerd. Onder bepaalde voorwaarden kan ook het 2e jaar van deze opleiding tegen half tarief. Studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn, krijgen geen korting. 

Kijk hier voor meer informatie. 

1. Stap Budget

Ben jij werkend of werkzoekend en wil je jouw positie op de arbeidsmarkt versterken? Met het STAP-budget krijg jij tot maximaal  €1000,- subsidie van de overheid. Dit betekent dat je in veel gevallen kosteloos kunt studeren aan een opleiding of cursus van jouw keuze. Dit bedrag is een bijdrage van de overheid en hoef je bij afronding van jouw opleiding of cursus niet terug te betalen.  

Op dit moment is het nog niet mogelijk om STAP-budget aan te vragen voor een opleiding, cursus of leergang bij NHL Stenden. Wij doen ons best om zo spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen. Uiteraard kun je je wel oriënteren op een opleiding en je er ook gewoon voor aanmelden, maar je kunt er dan nog geen STAP-subsidie voor ontvangen. 

Wil je meer weten over het STAP-budget. Kijk dan op de site van het UWV.  

2. Levenlanglerenkrediet

Met het Levenlanglerenkrediet kun je geld lenen om je collegegeld te betalen. Daar verbindt DUO echter wel een aantal voorwaarden aan. Let op! Het levenlanglerenkrediet is geen gift. Je moet het geleende bedrag na het beëindigen van je studie terugbetalen. 

3. Studiefinanciering voor een duale opleiding

Wil je een duale opleiding volgen dan heb je als je jonger bent dan 30 jaar vaak recht op Studiefinanciering. 

Kijk hier voor meer informatie. 

4. Subsidieregeling Praktijkleren

Vanaf 2 juni tot en met 16 september kunnen erkende leerbedrijven een subsidie aanvragen als zij een praktijk- of werkleerplek aanbieden. Erkende leerbedrijven komen in aanmerking voor deze subsidie als zij begeleiding geven aan: 

  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo; 

  • mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen; 

  • studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen; 

  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s). 

Het betreft alleen opleidingen in de sectoren: 

  • techniek/landbouw en natuurlijke omgeving; 

  • gezondheidszorg; 

  • gedrag & maatschappij. 

De subsidie bedraagt maximaal €2700 euro en kan aangevraagd worden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bekijk ook goed de voorwaarden

5. Voucher voor nascholing

Als je tussen 2015 en 2019 voor het eerst studiefinanciering kreeg voor een opleiding in het hoger onderwijs, én deze opleiding hebt afgerond, dan kun je voor een volgende opleiding in aanmerking komen voor een voucher. Met deze voucher krijg je korting op het collegegeld van een volgende opleiding. Meer informatie en voorwaarden op de website van DUO

6. Lerarenbeurs

Sta je voor de klas en wil je een bachelor- of masteropleiding gaan volgen? Dan kun je in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs. Deze beurs is een voorwaardelijke gift. Wanneer je 15 studiepunten per jaar haalt, hoef je niets terug te betalen. Sta je niet voor de klas, maar werk je als intern begeleider, zorgcoördinator, ambulant begeleider of remedial teacher? Ook dan kun je in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs. Op de website van DUO vind je de voorwaarden van de Lerarenbeurs
Let op: je kunt vanaf 1 april de Lerarenbeurs aanvragen. Wees er op tijd bij, het aantal beurzen is namelijk beperkt. 

7. Tegemoetkoming leraren

Wil jij een lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit volgen? Dan kun je de Tegemoetkoming leraren aanvragen. Dit is een gift, die je voor maximaal 24 maanden kunt krijgen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van je inkomen. Op de website van DUO vind je alle voorwaarden

8. Extra studiefinanciering voor leraren in spe

Heb je al een opleiding in het hoger onderwijs afgerond en wil je nog een kopopleiding tweedegraads leraar doen? Dan kun je misschien in aanmerking komen voor een jaar extra studiefinanciering. Voorwaarde is wel dat de lerarenopleiding aansluit op je vooropleiding. Op de website van DUO vind je de voorwaarden voor extra studiefinanciering. Dit is alleen mogelijk voor een voltijdse kopopleiding tweedegraads leraar. 

9. Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Er is een nieuwe subsidieregeling voor studenten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen en instellingscollegegeld moeten betalen. Deze subsidie wordt eenmalig verstrekt en moet tijdens het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor deze bedoeld is worden aangevraagd. 

Alle informatie over aanmelden, bedragen en voorwaarden vind je op de website van DUO

10. Subsidieregeling zij-instroom

Heb je een baan in het onderwijs, maar ben je nog niet bevoegd? Of ben je al bevoegd, maar wil je les geven in een ander vak? Via een zij-instroomtraject kun je binnen twee jaar een (tweede) onderwijsbevoegdheid halen. Scholen kunnen de subsidie zij-instroom gebruiken om dit te financieren. Meer informatie over subsidie zij-instroom vind je op de site van DUO

11. Instructeursbeurs

Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding doen? Dan kun je wellicht aanspraak maken op een instructeursbeurs, die bestaat uit geld voor studiekosten en geld voor studieverlof. Deze regeling is aan te vragen voor het studiejaar 2022-2023 Het is nog niet bekend of deze regeling ook voor volgende studiejaren zal gaan gelden. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de kosten rond je studie? Bekijk deze pagina voor meer informatie. 
Meer informatie over jouw financiële mogelijkheden om weer te gaan studeren? Neem dan contact op met Student Info: 

Afbeelding
telefoon-icon-blauw
Telefoon

058-2441155

Afbeelding
WhatsApp
Whatsapp

06 13579931

Afbeelding
mail-icon-blauw