Financiële ondersteuning voor een deeltijd- of duale studie

Wil jij een deeltijd- of duale studie bij NHL Stenden oppakken? Er is een aantal financiële regelingen en subsidies waar je gebruik van kunt maken. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden.

Financiële ondersteuning voor een deeltijd- of duale studie

Wil jij een deeltijd- of duale studie bij NHL Stenden oppakken? Er is een aantal financiële regelingen en subsidies waar je gebruik van kunt maken. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden.

Levenlanglerenkrediet

Met het Levenlanglerenkrediet kun je geld lenen om je collegegeld te betalen. Daar verbindt DUO echter wel een aantal voorwaarden aan. Let op! Het levenlanglerenkrediet is geen gift. Je moet het geleende bedrag na het beëindigen van je studie terugbetalen.

Lerarenbeurs

Sta je voor de klas en wil je een bachelor- of masteropleiding gaan volgen? Dan kun je in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs. Deze beurs is een voorwaardelijke gift. Wanneer je 15 studiepunten per jaar haalt, hoef je niets terug te betalen. Sta je niet voor de klas, maar werk je als intern begeleider, zorgcoördinator, ambulant begeleider of remedial teacher? Ook dan kun je in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs. Op de website van DUO vind je de voorwaarden van de Lerarenbeurs.

Tegemoetkoming leraren

Wil jij een lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit volgen? Dan kun je de Tegemoetkoming leraren aanvragen. Dit is een gift, die je voor maximaal 24 maanden kunt krijgen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van je inkomen. Op de website van DUO vind je alle voorwaarden.

Extra studiefinanciering voor leraren in spe

Heb je al een opleiding in het hoger onderwijs afgerond en wil je nog een kopopleiding tweedegraads leraar doen? Dan kun je misschien in aanmerking komen voor een jaar extra studiefinanciering. Voorwaarde is wel dat de lerarenopleiding aansluit op je vooropleiding. Op de website van DUO vind je de voorwaarden voor extra studiefinanciering.

Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Er is een nieuwe subsidieregeling voor studenten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen en instellingscollegegeld moeten betalen. Deze subsidie wordt eenmalig verstrekt en moet tijdens het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor deze bedoeld is worden aangevraagd.

Een aanvraag voor deze subsidie wordt afgewezen indien je al een tegemoetkoming in het collegegeld ontvangt of hebt ontvangen voor het volgen van deze tweede lerarenopleiding.

  • Het gaat om een tegemoetkoming voor het eerste jaar waarin studenten die een tweede onderwijsbevoegdheid willen halen instellingscollegegeld moeten betalen.
  • De regeling geldt dus alleen voor studenten die eerder al een onderwijsstudie hebben afgerond.  
  • De tegemoetkoming bedraagt € 3500,- per student.
  • Aanvraagtermijn loopt van 1 oktober t/m 31 december 2020.
  • Aanvragen zal t.z.t. kunnen via een aanvraagformulier op de website van DUO.

Subsidieregeling zij-instroom

Heb je een baan in het onderwijs, maar ben je nog niet bevoegd? Of ben je al bevoegd, maar wil je les geven in een ander vak? Via een zij-instroomtraject kun je binnen twee jaar een (tweede) onderwijsbevoegdheid halen. Scholen kunnen de subsidie zij-instroom gebruiken om dit te financieren. Meer informatie over subsidie zij-instroom vind je op de site van DUO.

Subsidie korte scholingstrajecten

Werk jij al in het voortgezet onderwijs of wil je hier gaan werken en beschik je nog niet over de juiste lesbevoegdheid? Dan kun je subsidie aanvragen voor een kort scholingstraject. Haal je je bevoegdheid binnen de gestelde tijd, dan is deze subsidie een gift. Op de site van DUO vind je de voorwaarden.

Studiekosten en belastingaftrek

Als je niet in aanmerking komt voor studiefinanciering of een tegemoetkoming, kun je een deel van de studiekosten via de fiscus terugkrijgen. Tot de aftrekbare scholingskosten behoren uitsluitend studie- en opleidingskosten die verplicht en noodzakelijk zijn, zoals collegegelden studieboeken. Het levenlangleren-krediet wordt door de belastingdienst niet gezien als vergoeding voor gemaakte kosten. De studiekosten zijn aftrekbaar voor zover ze boven een bepaalde drempel uitkomen. Deze drempel bedraagt € 250.

Meer informatie

Wil jij meer informatie over jouw financiële mogelijkheden om weer te gaan studeren? Neem contact op met Student Info:

Telefoon

058-2441155

Whatsapp

06 13579931