Wil jij een deeltijd- of duale studie bij NHL Stenden oppakken? Er is een aantal financiële regelingen en subsidies waar je gebruik van kunt maken. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden.

Halvering collegegeld 1e studiejaar

Start je komend studiejaar voor het eerst met een hbo-opleiding? Eerstejaars studenten betalen de helft van het collegegeld. Studenten aan lerarenopleidingen krijgen daarnaast nog een extra jaar halvering van de kosten.

Het wettelijk collegegeld voor een 1e graads lerarenopleiding wordt in het 1e jaar gehalveerd. Onder bepaalde voorwaarden kan ook het 2e jaar van deze opleiding tegen half tarief. Studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn, krijgen geen korting.

Kijk hier voor meer informatie.

Levenlanglerenkrediet

Met het Levenlanglerenkrediet kun je geld lenen om je collegegeld te betalen. Daar verbindt DUO echter wel een aantal voorwaarden aan. Let op! Het levenlanglerenkrediet is geen gift. Je moet het geleende bedrag na het beëindigen van je studie terugbetalen.

Studiefinanciering voor een duale opleiding

Wil je een duale opleiding volgen dan heb je vaak recht op Studiefinanciering.
Kijk hier voor meer informatie.

Voucher voor nascholing

Als je tussen 2015 en 2019 voor het eerst studiefinanciering kreeg voor een opleiding in het hoger onderwijs, én deze opleiding hebt afgerond, dan kun je voor een volgende opleiding in aanmerking komen voor een voucher. Met deze voucher krijg je korting op het collegegeld van een volgende opleiding. Meer informatie en voorwaarden op de website van DUO.

Studiekosten en belastingaftrek / STAP-budget

Als je niet in aanmerking komt voor studiefinanciering of een tegemoetkoming, kun je in 2021 een deel van de studiekosten via de fiscus terugkrijgen. Tot de aftrekbare scholingskosten behoren uitsluitend studie- en opleidingskosten die verplicht en noodzakelijk zijn, zoals collegegelden en studieboeken. Het levenlangleren-krediet wordt door de belastingdienst niet gezien als vergoeding voor gemaakte kosten. De studiekosten zijn aftrekbaar voor zover ze boven een bepaalde drempel uitkomen. Deze drempel is vastgesteld op € 250,-. In 2022 vervalt de belastingaftrek voor studie. Daarvoor in de plaats komt de subsidieregeling STAP. Vanaf maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden via het UWV één keer per jaar een budget aanvragen van max. € 1000,-. Wees er op tijd bij, want het kan zijn dat het subsidiepotje snel op is. Meer weten over het aanvragen van het STAP-budget? Bekijk deze pagina.

Lerarenbeurs

Sta je voor de klas en wil je een bachelor- of masteropleiding gaan volgen? Dan kun je in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs. Deze beurs is een voorwaardelijke gift. Wanneer je 15 studiepunten per jaar haalt, hoef je niets terug te betalen. Sta je niet voor de klas, maar werk je als intern begeleider, zorgcoördinator, ambulant begeleider of remedial teacher? Ook dan kun je in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs. Op de website van DUO vind je de voorwaarden van de Lerarenbeurs.
Let op: je kunt vanaf 1 april de Lerarenbeurs aanvragen. Wees er op tijd bij, het aantal beurzen is namelijk beperkt.

Tegemoetkoming leraren

Wil jij een lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit volgen? Dan kun je de Tegemoetkoming leraren aanvragen. Dit is een gift, die je voor maximaal 24 maanden kunt krijgen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van je inkomen. Op de website van DUO vind je alle voorwaarden.

Extra studiefinanciering voor leraren in spe

Heb je al een opleiding in het hoger onderwijs afgerond en wil je nog een kopopleiding tweedegraads leraar doen? Dan kun je misschien in aanmerking komen voor een jaar extra studiefinanciering. Voorwaarde is wel dat de lerarenopleiding aansluit op je vooropleiding. Op de website van DUO vind je de voorwaarden voor extra studiefinanciering. Dit is alleen mogelijk voor een voltijdse kopopleiding tweedegraads leraar.

Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Er is een nieuwe subsidieregeling voor studenten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen en instellingscollegegeld moeten betalen. Deze subsidie wordt eenmalig verstrekt en moet tijdens het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor deze bedoeld is worden aangevraagd.

Alle informatie over aanmelden, bedragen en voorwaarden vind je op de website van DUO.

Subsidieregeling zij-instroom

Heb je een baan in het onderwijs, maar ben je nog niet bevoegd? Of ben je al bevoegd, maar wil je les geven in een ander vak? Via een zij-instroomtraject kun je binnen twee jaar een (tweede) onderwijsbevoegdheid halen. Scholen kunnen de subsidie zij-instroom gebruiken om dit te financieren. Meer informatie over subsidie zij-instroom vind je op de site van DUO.

Instructeursbeurs

Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding doen? Dan kun je wellicht aanspraak maken op een instructeursbeurs, die bestaat uit geld voor studiekosten en geld voor studieverlof. Deze regeling was aan te vragen voor het studiejaar 2020-2021. Het is nog niet bekend of deze regeling ook voor volgende studiejaren zal gaan gelden.

Meer informatie

Wil je meer weten over de kosten rond je studie? Bekijk deze pagina voor meer informatie.
Meer informatie over jouw financiële mogelijkheden om weer te gaan studeren? Neem dan contact op met Student Info:

Afbeelding
telefoon-icon-blauw
Telefoon

058-2441155

Afbeelding
WhatsApp
Whatsapp

06 13579931

Afbeelding
mail-icon-blauw