Over NHL Stenden

Door grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom dagen wij onze studenten, medewerkers en partners iedere dag uit hun talenten te ontdekken en te versterken. Deze ontdekkingsreis overstijgt de grenzen van het eigen vakgebied en de eigen omgeving.

Vacatures

Ben jij op zoek naar een uitdagende werkomgeving waarin jij het verschil maakt? Kom werken bij NHL Stenden Hogeschool.

De kracht van NHL Stenden

Onze hogeschool is sterk verankerd in de regio met een ‘global netwerk approach’. Op onze vestigingen en met ons wereldwijde partnernetwerk zijn we altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en toetsen hun innovatieve ideeën in de praktijk. Ons onderwijs sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Regionaal, nationaal en internationaal.

De toekomst vraagt om ondernemende en vindingrijke professionals, die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Die met een doordachte visie verder kijken dan hun eigen vakgebied en durven te doen.

Dat is de kracht van NHL Stenden; in een steeds sneller veranderende wereld maken onze mensen het onmogelijke mogelijk.

NHL Stenden studenten

Jij kan de toekomst aan. Dat is de belofte van NHL Stenden Hogeschool. Wij zijn ervan overtuigd dat het leven gaat over het verleggen van je grenzen.

Bekijk onze missie, visie en jaarverslagen

NHL Stenden Hogeschool is een hogeschool in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en wordt in stand gehouden door Stichting NHL Stenden Hogeschool. 

Meer over organisatie en governance
nhl_stenden

NHL Stenden hanteert voor haar dienstverlening in bepaalde gevallen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaande of bij het sluiten van een overeenkomst verstrekt. Voor inkoop hanteert NHL Stenden de rijksinkoopvoorwaarden.

Meer over de algemene voorwaarden

Dit is NHL Stenden

nhl_stenden

World-wise innovation

Bekijk de video

Ons wereldwijde partnernetwerk

NHL Stenden heeft campussen in Noord-Nederland én een werelwijd partnernetwerk. Ieder jaar kiezen heel veel studenten ervoor om een deel van hun studie aan een hoger onderwijsinstelling van één van onze partners in het buitenland te volgen. Bijvoorbeeld een minor op de Grand Tour locaties Bangkok, Bali, Port Alfred of een semester bij onze ‘exchange partners’. Je hebt de wereld aan keuzes!