Over NHL Stenden

Door grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom dagen wij onze studenten, medewerkers en partners iedere dag uit hun talenten te ontdekken en te versterken. Deze ontdekkingsreis overstijgt de grenzen van het eigen vakgebied en de eigen omgeving.

NHL Stenden

Dit doen we op onze multi-campus hogeschool: sterk verankerd in de regio en met een uitgesproken internationaal profiel. Op onze vestigingen, in binnen- én buitenland, zijn we altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en toetsen hun innovatieve ideeën in de praktijk. Ons onderwijs sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Regionaal, nationaal en internationaal.

De toekomst vraagt om ondernemende en vindingrijke professionals, die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Die met een doordachte visie verder kijken dan hun eigen vakgebied en durven te doen.

Dat is de kracht van NHL Stenden; in een steeds sneller veranderende wereld maken onze mensen het onmogelijke mogelijk.

NHL Stenden studenten

Jij kan de toekomst aan. Dat is de belofte van NHL Stenden Hogeschool. Wij zijn ervan overtuigd dat het leven gaat over het verleggen van je grenzen.

Bekijk onze missie, visie en jaarverslagen

NHL Stenden Hogeschool is een hogeschool in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en wordt in stand gehouden door Stichting NHL Stenden Hogeschool. 

Meer over organisatie en governance
nhl_stenden

NHL Stenden hanteert voor haar dienstverlening in bepaalde gevallen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaande of bij het sluiten van een overeenkomst verstrekt. Voor inkoop hanteert NHL Stenden de rijksinkoopvoorwaarden.

Meer over de algemene voorwaarden

Dit is NHL Stenden

Onze multi-campus hogeschool

NHL Stenden heeft campussen in Noord-Nederland én in het buitenland. Ieder jaar kiezen ruim 600 studenten ervoor om een deel van hun studie aan één van onze vestigingen in het buitenland te volgen. Bangkok, Bali, Port Alfred of Qatar? Je hebt de wereld aan keuzes!