Door grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom dagen wij onze studenten, medewerkers en partners elke dag uit om hun talenten te ontdekken en te versterken. Deze ontdekkingsreis gaat verder dan de grenzen van het eigen vakgebied en de eigen omgeving, met een focus op brede welvaart in de regio.

De kracht van NHL Stenden

Onze hogeschool is sterk verankerd in de regio en heeft een ‘global network approach’. Op onze vestigingen en via ons wereldwijde partnernetwerk zijn we altijd op zoek naar innovatieve methoden om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en testen hun baanbrekende ideeën in de praktijk. Ons onderwijs sluit naadloos aan bij de laatste ontwikkelingen in het werkveld, zowel regionaal, nationaal als internationaal. 

 

De toekomst vraagt om ondernemende en vindingrijke professionals, die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Professionals die met een scherpe visie verder kijken dan hun eigen vakgebied en durven te doen. 

 

Dat is de kracht van NHL Stenden: in een wereld die razendsnel verandert, maken onze mensen het onmogelijke mogelijk. 

Vacatures

Ben jij op zoek naar een uitdagende werkomgeving waarin jij het verschil maakt? Kom werken bij NHL Stenden Hogeschool.