HBO-ICT

Algemene voorwaarden

NHL Stenden hanteert voor haar dienstverlening in bepaalde gevallen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaande of bij het sluiten van een overeenkomst verstrekt. Voor inkoop hanteert NHL Stenden de rijksinkoopvoorwaarden.

Documenten

Binnenkort vind je hier de onderstaande documenten:

  • Inschrijfvoorwaarden
  • Algemene voorwaarden
  • General Terms and Conditions courses
  • Algemene voorwaarden
  • General Terms and Conditions knowledge Services
  • Studentenstatuut¬†
  • Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Je vindt deze documenten nu nog op de website van de NHL en Stenden.