NHL Stenden hanteert voor haar dienstverlening in bepaalde gevallen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaande of bij het sluiten van een overeenkomst verstrekt. Voor inkoop hanteert NHL Stenden de rijksinkoopvoorwaarden.

Je vindt het studentenstatuut, samen met andere documenten op de website Studentenstatuut, onderwijs- en examenregeling en overige regelingen. Je vindt hier onder andere het studentenstatuut en verbonden regelingen. 

Bekijk de documenten