HBO-ICT

Organisatie en governance

NHL Stenden Hogeschool is een hogeschool die wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het bestuur en toezicht is ingericht in overeenstemming met onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de branchecode goed bestuur van de Vereniging Hogescholen.

NHL Stenden Hogeschool is een hogeschool in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en wordt in stand gehouden door de Stichting NHL Stenden Hogeschool. Zie voor de statuten van deze stichting de downloads hieronder.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van NHL Stenden Hogeschool en vormt tevens het bestuur van de stichting. Het College van Bestuur wordt gevormd door ir. Erica Schaper MBA (voorzitter), drs. Klaas-Wybo van der Hoek en drs. Jan van Iersel.

Lees meer over ons CvB

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij NHL Stenden.

Documenten en downloads

Binnenkort kun je hier verschillende documenten downloaden met betrekking tot het bestuur en de organisatie. Je vindt deze documenten nu nog op stenden.com en nhl.nl.