NHL Stenden Hogeschool is een hogeschool in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en wordt in stand gehouden door Stichting NHL Stenden Hogeschool. Het bestuur en toezicht zijn ingericht in overeenstemming met onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de branchecode goed bestuur van de Vereniging Hogescholen.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het bestuur van NHL Stenden Hogeschool. De leden vormen tevens het bestuur van Stichting NHL Stenden Hogeschool. Het College van Bestuur wordt gevormd door:

 • Mevr. E. (Erica) Schaper, voorzitter
 • Dhr. O. (Oscar) Couwenberg, lid
 • Dhr. M.T. (Marc) Otto MPM, lid

Als downloads tref je de portefeuilleverdeling en het Reglement Bestuur aan.

Lees meer over ons CvB

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de instelling. Hij hanteert daarvoor een toetsingskader. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur tevens gevraagd en uit eigen beweging met raad en daad terzijde. 

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

 • Mevr. J.A. (Jannewietske) de Vries (1961), voorzitter
 • Mevr. S. (Sietske) Waslander (1966)
 • Mevr. F. (Farah) Karimi (1960)
 • Dhr. D. (Dave) Pieters (1978)
 • Dhr. F. (Frans) A. Roozen (1959)
 • Mevr. G. (Geesje) Duursma-Dijkstra (1972) 
 • Dhr. U. (Uğur) Özcan (1977)

De Raad van Toezicht heeft vier commissies:

 • Remuneratiecommissie
 • Werving- & selectiecommissie
 • Commissie onderwijs, onderzoek en internationalisering
 • Auditcommissie

Als downloads tref je een overzicht aan met meer gegevens over de leden van de Raad van Toezicht en de reglementen van de raad.

Organisatie

Rechtsvorm

NHL Stenden Hogeschool is een hogeschool in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en wordt in stand gehouden door de Stichting NHL Stenden Hogeschool. Zie voor de statuten van deze stichting de downloads hieronder.

Grondslag

NHL Stenden Hogeschool is gebaseerd op een algemene grondslag. Dit betekent dat zij de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen respecteert, voor zover deze stoelen op waarden in de internationale en de Nederlandse samenleving erkend.

Zakelijke gegevens

De zakelijke gegevens van NHL Stenden zijn:

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41002686
 • Bankrekeningnummer (IBAN): NL14 INGB 0655 2796 79
 • BIC: INGBNL2A
 • RSIN: 0073 69 694
 • BTW-nummer: NL007369694B01
 • Loonheffingsnummer: NL007369694L01
 • Brin: 31FR
 • D-U-N-S numbers:
            Hoofdvestiging Leeuwarden: 404829116
            Vestiging Terschelling West: 490319854

Verslagen ontwikkelgesprekken visitatie

In het ontwikkelgesprek komen mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde. De uitkomsten van zo'n gesprek worden in een afzonderlijk document, die extern beschikbaar moeten worden gesteld. 

Bekijk de verslagen van de ontwikkelgesprekken


Documenten en downloads