NHL Stenden Hogeschool is een stichting die wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB). Ons driekoppige CvB zet zich dagelijks in voor de missie van de hogeschool: werken aan wereldwijze innovatie. Dit op basis van het unieke onderwijsconcept Design Based Education, ons uitgesproken internationaal profiel en grensverleggend onderzoek binnen onze drie maatschappelijk relevante zwaartepunten: Vital RegionsSmart Sustainable Industries en Service Economy. We doen dit met één doel voor ogen: het realiseren van de hoogst mogelijke onderwijs- en onderzoekskwaliteit. Hieronder ontdek je hoe ieder CvB-lid zijn of haar bijdrage hieraan levert.

Erica
Externe profilering, internationalisering en strategie

Ir. Erica Schaper MBA:

 

“Impact maken met onderwijs en onderzoek van wereldklasse.”

Erica Schaper is bestuursvoorzitter van NHL Stenden sinds oktober 2017; vlak voor de bestuurlijke fusie van de NHL en Stenden. Een prachtige uitdaging voor de bestuurder die zich laat inspireren door dit soort grote verandertrajecten.

Erica zet zich volop in voor inclusief onderwijs, onderzoek dat wereldwijde impact maakt en een sterke verbinding met de regio’s waar onze hogeschool te vinden is. Hierbij houdt ze altijd oog voor de mensen en de wereld om ons heen.

Oscar
Onderwijs- en onderzoeksbeleid

Prof. dr. O. (Oscar) Couwenberg

 

“Onderwijs en onderzoek dat meerwaarde levert voor de maatschappij.”

Sinds 1 augustus 2020 is Oscar Couwenberg lid van het CvB van NHL Stenden. Hij heeft onderwijs en onderzoek in zijn portefeuille. Daarbij komt zijn achtergrond als docent, onderzoeker en bestuurder binnen de Rijksuniversiteit Groningen goed van pas.

Voor ons onderwijs en ons onderzoek zoekt hij de perfecte balans met de praktijk, zodat het in onze regio’s gaat bruisen van kennisontwikkeling. Daar draagt hij zelf een flinke steen aan bij, want naast zijn functie bij NHL Stenden blijft Oscar als honorair hoogleraar actief voor Campus Fryslân van de RUG.

Marc Otto
Bedrijfsvoering

Drs. M.T. (Marc) Otto MPM

“Onze studenten en medewerkers een geweldige tijd bieden.”

Vanaf 1 augustus 2020 is Marc Otto lid van het CvB van onze hogeschool. Hiervoor werkte hij onder andere als bestuurder voor het Deltion College in Zwolle en LMC Voortgezet Onderwijs. Marc streeft ernaar om onze studenten een fantastische studietijd te bieden in een levendige omgeving.

De beste onderwijskwaliteit bereik je volgens hem alleen als je ook de beste werkgever bent. Dat raakt alle aspecten van de bedrijfsvoering, waar Marc portefeuillehouder van is. Daarom zet hij zich continu in voor goede ontwikkelmogelijkheden en een inspirerende werkomgeving.

Bestuurssecretariaat

Daniëlle van Alderwegen, Bestuursassistent van Erica Schaper
+31 (0)6-19267090 of mail naar danielle.van.alderwegen@nhlstenden.com

Rika van der Pol, Bestuursassistent van Marc Otto
+31 (0)6-12770005 of mail naar rika.van.der.pol@nhlstenden.com 

Jeanne Silvius, Bestuursassistent van Oscar Couwenberg
+31 (0)6-20690534 of mail naar jeanne.silvius@nhlstenden.com

Afina Hiemstra, backoffice bestuurssecretariaat
+31 (0)6-22120929 of mail naar afina.hiemstra@nhlstenden.com 

Jo Honderd, backoffice bestuurssecretariaat
+31 (0)6-15319640 of mail naar jo.honderd@nhlstenden.com

Ondersteuning College van Bestuur

Mw. Mr. Andrine van Weelden, Secretaris College van Bestuur
+31 (0)6-19267090

Documenten en downloads

Declaratiereglement Bestuur