NHL Stenden studenten

College van Bestuur

NHL Stenden Hogeschool is een stichting die wordt bestuurd door het College van Bestuur. Zij stellen zich graag aan je voor.

Erica

ir. Erica Schaper MBA
Voorzitter College van Bestuur

Jan van Iersel

Drs. Jan van Iersel
Lid College van Bestuur

Klaas Wybo

Drs. Klaas-Wybo van der Hoek
Lid College van Bestuur

Bestuurssecretariaat

Daniëlle Wiersma, Bestuursassistent van Erica Schaper
+31 (0)58 – 244 14 78 of mail naar secretariaatvoorzittercvb@stenden.com

Nynke Tiemersma, Bestuursassistent van Jan van Iersel
+31 (0)58 - 251 28 38 of mail naar secretariaat.cvb@nhl.nl

Jeanne Silvius, Bestuursassistent van Klaas-Wybo van der Hoek
+31 (0) 58 – 244 14 79 of mail naar secretariaatledencvb@stenden.com

Ondersteuning College van Bestuur

Mw. Mr. Andrine van Weelden, Secretaris College van Bestuur
+31 (0)58 – 244 14 78